czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-30 11:29:43

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo,

       W ostatnim czasie, na terenie naszego kraju pojawiły się znaczne ilości
Barszczu Sosnowskiego. Jest to roślina bardzo inwazyjna o toksycznych właściwościach, która stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.  Szkodliwość gatunku wynika z właściwości parzących i alergizujących, które wywołują reakcje dermatologiczne porównywalne do oparzeń od I do III stopnia.

       W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przekazywanie  informacji na temat miejsc występowania tej rośliny na terenie miasta Mrągowo. Informacje należy składać telefonicznie pod numer 89 741 90 29 pisemnie na adres  Urząd miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo, lub email m.goralczyk@mragowo.um.gov.pl

      Informacje przekazane przez Państwa pozwolą na zlikwidowanie zagrożenia
oraz stworzenie ewidencji miejsc  występowania tej niebezpiecznej rośliny.

Jak zachować się w przypadku poparzenia Barszczem Sosnowskiego.

      W momencie kontaktu skóry z rośliną należy:

·        niezwłocznie przemyć oparzenie zimną wodą z mydłem,

·        unikać kontaktu skóry z promieniami słonecznymi przez minimum 48 godzin,

·        zastosować ogólnie dostępne metody łagodzenia reakcji zapalnej w miejscu jej występowania (np. wypić wapno, stosować chłodne okłady),

·        w przypadku wystąpienia silnej reakcji alergicznej lub znacznych uszkodzeń skóry, konieczne jest zgłoszenie się do lekarza.

Burmistrz Miasta Mrągowo

        Otolia Siemieniec

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Olchowik Data wytworzenia informacji: 2015-07-30 11:29:43
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Olchowik Data udostępnienia informacji: 2015-07-30 11:29:46
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 2200
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-07-30 11:29:46
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-11-19 14:01:43

Informacja

 

Gmina Miasto Mrągowo informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mrągowo ” jest dotowana na podstawie umowy nr 00189/13/10011/OZ-LZ/Dz dnia 15.07.2013 r.  zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nie przekraczająca 680 zł za 1 tonę  unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
 
                                                                              
Narodowy Fundusz                                                                                      Wojewódzki Fundusz
             Ochrony Środowiska                                                                                      Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej                                                                                   i Gospodarki Wodnej
         w Olsztynie
 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Góralczyk Data wytworzenia informacji: 2013-11-19 14:01:43
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Góralczyk Data udostępnienia informacji: 2013-11-19 14:03:57
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Góralczyk Artykuł był wyświetlony: 3383
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Góralczyk Data aktualizacji informacji: 2013-11-19 14:03:57
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-11-15 12:54:37

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mrągowo o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowo

 

 
                                                                                                                                                                                                           
znak: ŚGO.6235.5.2012                                                                                                                                                                  Mrągowo, dnia 31.10.2013r.                                                                                                             O G Ł O S Z E N I E


W związku z wnioskiem z dnia 31.10.2013r. Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o. o. 11-230 Bisztynek kolonia 14, dotyczącym wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości informuję, że zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.672) z dniem 31.10.2013r. Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Spółka z o.o., 11-230 Bisztynek kolonia 14, nr rejestrowy 5/2012 został wykreślony z pozycji 5 w/w rejestru.


                                                                                                                                                                                                 Burmistrz Miasta Mrągowo

                                                                                                                                                                                                         Otolia Siemieniec

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Góralczyk Data wytworzenia informacji: 2013-11-15 12:54:37
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Góralczyk Data udostępnienia informacji: 2013-11-15 12:55:14
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Góralczyk Artykuł był wyświetlony: 3398
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Góralczyk Data aktualizacji informacji: 2013-11-15 12:55:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij