czarnobiały0+1+2
 Strona główna Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-09-21 15:17:57

Zaproszenie do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na Serwisowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w miejscu ich użytkowania przez beneficjentów ostatecznych, biorących udział w projekcie pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III”

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-09-21 15:17:57
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-09-21 15:18:01
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 5381
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-09-21 15:19:44
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-27 12:51:20

Informacja o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód

 

W związku z zagrożeniem wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Miasto Mrągowo. Informuję rolników o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód. Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Mrągowie (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 49, II piętro), a także na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce – co i gdzie załatwić – ochrona środowiska – ochrona przyrody – rolnictwo (wzór wniosku rolnika – zgłoszenie szkód). Bezpośredni link: http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=172&Itemid=158&lang=pl#rolnictwo
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Dąbrowska Data wytworzenia informacji: 2015-08-27 12:51:20
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Dąbrowska Data udostępnienia informacji: 2015-08-27 12:51:52
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 5872
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-08-27 12:54:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-04 08:12:55

Komunikat

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm. ), została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – I Mrągowski Festiwal Rowerowy”.
Zadanie realizowane będzie przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe w Mrągowie, w okresie od 3.08. do 10.09.2015 r. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 9 000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2015-08-04 08:12:55
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2015-08-04 08:13:00
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 6256
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-08-04 08:13:00
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-30 08:34:49

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z MIESZKAŃCAMI GMINY MIASTO MRĄGOWO.

 

Zgodnie z Uchwałą XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo,
Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza konsultacje społeczne projektu  dokumentu „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasta Mrągowo na lata 2015-2017”.

 1. Termin konsultacji: od 10 sierpnia do 30 września 2015 r.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Mrągowa o przygotowanym dokumencie.
 3. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Miasto Mrągowo, posiadający czynne prawo wyborcze oraz  organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i instytucje realizujące zadania z zakresu wspierania rodziny, mające siedzibę na terenie Gminy Miasto Mrągowo.
 4.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
   1) poprzez umieszczenie dokumentu, podlegającego konsultacjom, na stronie internetowej   
       Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą
       formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
   2) poprzez wyłożenie dokumentu w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.
 5. Dokument oraz formularz konsultacji dostępne będą w Punkcie Obsługi Interesanta (pok. 24,
  I piętro) Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej: www.mragowo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Formularze mogą być składane w formie elektronicznej na adres: sekretariat@mragowo.um.gov.pl, temat wiadomości: Konsultacje społeczne dokumentu Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasta Mrągowo na lata 2015-2017”.
  Formularze mogą być także składane w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego 
  ( I piętro pok. nr 18), lub wysyłane na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo. Na kopercie drukowanymi literami należy umieścić napis:  Konsultacje społeczne dokumentu  „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasta Mrągowo na lata 2015-2017”.
 7. Informacji udziela Alicja Szarek - Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pod nr telefonu 89 741 90 04, e-mail: ala.szar@mragowo.um.gov.pl
 8. Wyniki konsultacji zamieszczone będą na Stronie Internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.  

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2015-07-30 08:34:49
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2015-07-30 08:34:53
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 6420
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-07-30 08:42:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-16 08:44:04

Komunikat

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm. ), została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych - Profilaktyka z aktywnością sportową. Mrągowskie turnieje piłki siatkowej plażowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych”.
Zadanie realizowane będzie przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Omega” w Mrągowie, w okresie od 20.07. do 31.08.2015 r. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 2 000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2015-07-16 08:44:04
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2015-07-16 08:44:09
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 6841
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-07-16 08:44:09
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-10 13:13:50

komunikat o wyborze Wykonawcy na serwisowanie sprzętu komputerowego w okresie trwałości projektu pn. Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - II edycja

 

KOMUNIKAT Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na zapewnienie usługi serwisowania sprzętu komputerowego dla 35 gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowo, w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II” realizowanego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, wpłynęło 7 ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez : BIT Komputer Iwona Lisowska Barbara Brzostek, s.j., ul. Skłodowskiej 1B, 11 - 700 Mrągowo Cena oferty : 1 312,50 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2015-07-10 13:13:50
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2015-07-10 13:13:55
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 6800
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-07-10 13:13:55
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-09 11:47:18

Komunikat o wyborze wykonawcy na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 35 gospodarstw domowych z terenu Miasta Mrągowa

 

KOMUNIKAT Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 35 gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowo, w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II” realizowanego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez : Firmę Matcom Marcin Sebastian Ziółek, ul. Moniuszki 5, 12 - 100 Szczytno Cena oferty : 6 457,50 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2015-07-09 11:47:18
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2015-07-09 11:47:29
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 6724
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-07-09 11:47:29
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-08 13:41:47

komunikat o podpisaniu umowy

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Organizacja XXXIV Maratonu Pływackiego o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo". Zadanie realizowane będzie przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie od 15 lipca do 15 sierpnia 2015 r. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 8.000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2015-07-08 13:41:47
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2015-07-08 13:41:52
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 6667
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-07-08 13:41:52
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-07 15:00:15

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu 02 lipca 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie został przeprowadzony przetarg pisemny ofertowy, na wydzierżawienie na okres trwania Pikniku Country 2015 tj. 24-26 lipca 2015 roku, stoisk do prowadzenia handlu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła 1000 zł + 23% VAT za 1 stanowisko handlowe/przemysłowe oraz 1300 zł + 23% VAT za 1 stanowisko gastronomiczne o powierzchni 12m2 za trzy dni.

 
STOISKO
OFERTA BRUTTO
DANE DZIERŻAWCY

9
59

9 - 1291,50 zł                       59 - 1414,50zł

F.P.H.U. KAROL-MOTO STYL Karol Durniat

14
15

1660,50zł
1660,50zł

FIRMA KASIA+ ROMA MAŁA- GASTRONOMIA Katarzyna Kotwicka

17
18
19
20
46

17 - 1414,50 zł
18 - 1906,50 zł
19 - 1968 zł

20 - 2152,50 zł
46 - 1906,50 złP.H.U A. WIERZBICKI Arkadiusz Wierzbicki

27
1236,15zł

PAJACYK Aleksandra Iwasieczko

29
1291,50zł

Z.P.H.U. Floramix Izabela Remigier-Kubiak

58
1672,80zł

RANCHO - Monika Młynarczyk

51
1476zł

PRACOWNIA CZAPEK Władysław Bielewicz

44
1354,23zł

FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA "SANGARI" GABRIELA SOBAŃSKA

50
1316,10zł

PHU ETNA BARBARA ŁATKA

22
23
55
56

22 - 1599 zł

23 - 1599zł

55 - 1655,58 zł

56 - 1633,58zł

Firma BARTEX Tadeusz Leszczyszyn

10
1845zł

SZAMA BUS Konrad Księżniak Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jurek Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 15:00:15
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jurek Data udostępnienia informacji: 2015-07-07 15:00:21
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 6491
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-07-07 15:01:31
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij