czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-23 15:42:47

Komunikat o wyborze Wykonawcy - serwis sprzętu komputerowego

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na ,,Serwisowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w miejscu ich użytkowania przez beneficjentów ostatecznych, biorących udział w projekcie „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II” oraz „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III””, w związku z utrzymaniem trwałości projektu, wpłynęły cztery oferty, które spełniały wymogi Zamawiającego: 1/ Wadim Gołtwienko Komp-Sat-Serwis, ul. M. Konopnickiej 1/1, 11-230 Bisztynek – 17 712 zł brutto, 2/ P.H.U. Compan Wojciech Watkowski, ul. Jana Pawła II 1e, 09-200 Sierpc – 54 405,36 zł brutto, 3/ Matcom Marcin Sebastian Ziółek, ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno – 37 224,72 zł brutto, 4/ Aturi Hubert Ciepluch, ul. Żołnierska 7/2, 11-700 Mrągowo – 142 434 zł brutto. W wyniku postępowania została wybrana oferta Wadim Gołtwienko Komp-Sat-Serwis, ul. M. Konopnickiej 1/1, 11-230 Bisztynek. Łączna wartość oferty: 17 712 zł brutto.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-12-23 15:42:47
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-12-23 15:42:55
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 4922
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-12-23 15:42:55
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-18 14:09:24

Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, na realizację w 2016 r. zadań własnych Gminy Miasta Mrągowo, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Komunikat.

Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do publicznej wiadomości wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, na realizację w 2016 r. zadań własnych Gminy Miasta Mrągowo, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Na zadanie pn. “Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” przyznać dotacje:

1) Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Mrągowo, w wysokości wnioskowanej, tj. 10 000 zł, na prowadzenie zajęć sportowo-turystycznych i rajdów terenowych, z elementami zajęć profilaktyczno-terapeutycznych, w okresie od 1.03. - 5.12.2016 r., skierowanych do 300 dzieci
i młodzieży szkolnej.
2) Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie “Synapsa“ w Mrągowie, w kwocie wnioskowanej, tj. 2000 zł, na prowadzenie Telefonu Zaufania, w okresie od 1.04. do 30.12.2016 r.
2. Na zadanie pn. “Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne organizację wypoczynku letniego
i zimowego, oraz organizację imprez profilaktycznych”, przyznać dotacje:
1) Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Mrągowo, w wysokości wnioskowanej tj. 4965 zł, na organizację biwaków, w okresie wakacji letnich, na terenie miasta Mrągowo, dla 15 dzieci
i młodzieży ze środowisk wymagających wsparcia, w okresie od 27.06 – 1.07 i od 7.07. -8.07.2016 r.
2) Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie, w kwocie tj. 6000 zł, na zorganizowanie rajdów rowerowych oraz zajęć sportowych na basenie, połączonych
z działaniami z zakresu profilaktyki problemów uzależnień, skierowanych do 25 dzieci
i młodzieży szkolnej, w okresie od 10.01.- 20.12.2016 r.
3) Mrągowskiej Grupie Regatowej w Mrągowie w wysokości wnioskowanej tj. 17 000 zł, na organizację półkolonii sportowo-profilaktycznej, w okresie wakacji letnich, dla 40 dzieci
i młodzieży ze środowisk wymagających wsparcia.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2015-12-18 14:09:24
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2015-12-18 14:09:28
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4595
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-12-18 14:09:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-15 15:23:35

Gmina Miasto Mrągowo zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla samorządowej placówki oświatowej (łącznie 35 punktów) i 85 gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowo

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-12-15 15:23:35
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-12-15 15:25:44
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4699
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-12-15 15:25:44
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-15 14:48:47

Gmina Miasto Mrągowo zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na Serwisowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w miejscu ich użytkowania przez beneficjentów ostatecznych, biorących udział w projektach pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II” oraz „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III”

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-12-15 14:48:47
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-12-15 14:50:48
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4683
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-12-15 14:50:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-11 11:49:36

Zaproszenie do składania ofert na: wynajem ciągnika do obsługi maszyny do pielęgnacji lodu na sztucznym lodowisku w Mrągowie wraz z obsługą w okresie od 20.12.2015 r. do 16.03.2016 r.

 

ZAPROSZENIE

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego.

Centrum Kultury i Turystyki
11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 26, tel. (89) 7433450, fax (89) 743 3460
e-mail:sekretariat@ckit.mragowo.pl

zaprasza do składania ofert na: wynajem ciągnika do obsługi maszyny do pielęgnacji lodu na sztucznym lodowisku w Mrągowie wraz z obsługą w okresie od 20.12.2015 r. do 16.03.2016 r.

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: wynajem ciągnika do obsługi maszyny do pielęgnacji lodu na sztucznym lodowisku w Mrągowie wraz z obsługą w okresie od 20.12.2015 r. do 16.03.2016 r.

II. Zakres rzeczowy zamówienia.

1. Minimalne parametry techniczne ciągnika:
a) max szerokość ciągnika – 2m,
b) obsługa maszyny do pielęgnacji lodu o wadze 1000 kg, ze zbiornikiem na wodę o pojemności
318 l, zbiornikiem na śnieg o pojemności 990 l,
c) udźwig ramion ciągnika – 1500 kg,
d) przepływ hydrauliczny 22,7-36,3 l,
e) prędkość transportu śniegu 300 rpm.
f) 3-punktowe podłączenie.

2. Pielęgnacja lodowiska wykonywana będzie co najmniej dwukrotnie dziennie, ok. godz. 16.00-17.00 (poniedziałek-piątek) lub 14.00-15.00 (sobota, niedziela, święta) i 20.00.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin pielęgnacji wynikających z eksploatacji lodowiska. Ciągnik przeznaczony do obsługi lodowiska nie może nanieść na taflę lodową zanieczyszczeń typu: piasek, sól, błoto pośniegowe.

3. W przypadku pozostawienia ciągnika w okresie wynajmu na stałe na terenie otaczającym lodowisko, ubezpieczenie ciągnika od zniszczeń, kradzieży pozostaje po stronie Wykonawcy.

III. Termin wykonania zamówienia: od 20.12.2015 r. do 16.03.2016 r.

IV. Kryterium oceny: Zamawiający ocenia oferty biorąc pod uwagę kryterium ceny - 100%.

V. Zastrzega się prawo odwołania zaproszenia bez podawania przyczyn, prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

VI. Termin nadsyłania ofert do 16.12.2015 r. do godz. 12.00 na adres: Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo lub e-mail:sport@ckit.mragowo.pl. Oferta powinna zawierać informacje o wykonawcy niezbędne w celu zawarcia umowy oraz specyfikację oferowanego sprzętu. Podana w ofercie cena brutto powinna obejmować całość zamówienia. Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważniony jest Bartłomiej Koziatek, tel. 89 743 3472.


Mrągowo, dnia 11.12.2015 r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Lech Gołębicki Data wytworzenia informacji: 2015-12-11 11:49:36
Osoba, która odpowiada za treść: Lech Gołębicki Data udostępnienia informacji: 2015-12-11 11:49:41
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 5087
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-12-11 11:49:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-08 08:36:48

Zapytanie ofertowe

 

Dotyczy: zapytania ofertowego.

Uprzejmie informuję, że Urząd Miejski w Mrągowie planuje dokonanie zakupu 125 par łyżew do użytku publicznego (do wypożyczalni), wg następujących danych:
Podstawowa specyfikacja łyżew:
a) skorupa: tworzywo odporne na niskie temperatury,
b) wyjmowany, miękki but wewnętrzny,
c) wyściółka pochłaniająca wilgoć,
d) płoza hokejowa - stal nierdzewna,
e) zapięcie: klamry (dziecięce) + sznurowanie (pozostałe),
f) wstępnie naostrzone.

Typ łyżew
Rozmiar Liczba par
1. regulowane dziecięce 26 - 29 10
2. regulowane dziecięce 29- 32 15
3. dziecięce 33 5
4. dziecięce 34 9
5. dziecięce 35 9
6. dziecięce 36 7
7. hokejowe 37 6
8. hokejowe 38 7
9. hokejowe 39 10
10. hokejowe 40 9
11. hokejowe 41 8
12. hokejowe 42 8
13. hokejowe 43 8
14. hokejowe 44 5
15. hokejowe 45 5
16. hokejowe 46 4


Zalecane są kolory ciemne.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o przesłanie aktualnej oferty prowadzonej sprzedaży w/w asortymentu wraz z następującymi danymi:
1/ łączna wartość brutto z transportem,
2/ termin dostawy,
na adres : Urząd Miejski , ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, tel. kontaktowy Alicja Szarek nr tel. 89 741-9004, e-mail: ala.szar@mragowo.um.gov.pl w możliwie krótkim terminie (do kilku dni).
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 08:36:48
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 08:36:54
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4680
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-12-08 08:36:55
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-11-18 08:35:17

Informacja z konsultacji społecznych

 

 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-11-17 15:50:51

Komunikat dotyczący udziału w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizacje zadań z zakresu sportu, upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, działalności wspomagającej społeczność lokalną oraz bezpieczeństwa publicznego.

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 15:50:51
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 15:52:11
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 5366
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-11-17 15:52:11
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-11-16 15:56:40

Komunikat w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadania pn. Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)”.

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1339) w związku z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.) oraz § 5, 6, 7 i 8 Uchwały Nr IV/9/2011 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie: tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu i warunków ich finansowania, zmienionej Uchwałą Nr V/9/2011 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 lutego 2011 r. i Zarządzenia Nr 349/2015 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 12.11.2015 r. w sprawie: projektu budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2016 rok. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego pn. ,,Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)”. I. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania pn. „Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka sitkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy).” Zadanie, o którym mowa wyżej, powinno mieć na celu przede wszystkim : - poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, m.in. poprzez prowadzenie szkolenia na najwyższym poziomie w różnych kategoriach wiekowych oraz umożliwienie uczestnictwa w rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, - poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Mrągowa poprzez zwiększenie dostępności mieszkańców Mrągowa do działalności prowadzonej przez klub sportowy, w tym organizacja na terenie Miasta Mrągowa przedsięwzięć sportowych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w projekcie budżetu miasta na 2016 r.: do 215 000 zł. Zastrzega się, iż w/w kwota może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2016 przez Radę Miejską w Mrągowie. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2015: 216 000 zł. Informacji udziela: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 28, tel 89 741 9013. II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie realizacji zadania: 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić kluby sportowe, działające na terenie Miasta Mrągowo, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny jakim jest upowszechnianie wszelkich form aktywności fizycznej wśród mieszkańców Miasta Mrągowa. 2. Ubiegając się o dotację, klub sportowy zobowiązany jest wykazać, że przyznana dotacja wpłynie na osiągnięcie celów, o których mowa w pkt.1, a w szczególności na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu lub zwiększy dostępność mieszkańców Mrągowa do działalności sportowej, prowadzonej przez ten klub. 3. ZADANIA BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE NIE MOGĄ BYĆ JEDNOCZEŚNIE DOFINANSOWANE INNĄ DOTACJĄ UDZIELANĄ Z BUDŻETU GMNINY MIASTO MRĄGOWO NA ZASADACH I W TRYBIE PRZEPISÓW ART. 221 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 5. Dotacja nie może być udzielona na wydatki z tytułu: 1/ transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 2/ zapłaty odsetek, kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, 3/ zobowiązań klubu sportowego, w tym składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia. 4/ kosztów, które klub poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy, oraz z tytułu : 5/ pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 6/ budowy, nabycia nieruchomości, lokali, gruntów,itp. 7/ najmu lub dzierżawy budynków, lokali, gruntów (chyba, że wynika to bezpośrednio z realizacji zadania), 8/ prac remontowo-budowlanych, 9/ udzielenia pomocy finansowej osobom fizycznym, 10/ działalności gospodarczej, politycznej i religijnej, 11/ innych podatków, ceł, opłat skarbowych i leasingowych, 12/ działalność statutowej, niezwiązanej z realizowanym zadaniem. 6. Dotacja może być udzielona w szczególności na: 1/ realizację przez klub programów sportowych, 2/ zakup sprzętu sportowego, 3/ pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 4/ pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 5/ sfinansowania stypendiów sportowych i wynagradzanie kadry szkoleniowej. 7. Koszty materiałów biurowych nie mogą przekroczyć 5 % całości kosztu realizacji zadania, z pominięciem wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczenia wolontariuszy. 8. Szczegółowy podział kosztów, zgodnie ze wzorem oferty, może przedstawiać się następująco: 1/ Koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu): - wynagrodzenie trenerów, - wynajem obiektów sportowych, dla celów szkolenia sportowego i współzawodnictwa, - transport zawodników, - posiłki regeneracyjne, - sędziowanie, - opieka medyczna podczas zawodów, - stypendia sportowe dla zawodników, itd. 2/ Koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługa finansowa i prawna projektu): - koordynacja projektu, - obsługa księgowa projektu, - obsługa techniczna działań realizowanych w ramach projektu, - materiały biurowe, ubezpieczenia, itd. 3/ inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji: - zakup sprzętu sportowego, - usługi promocyjne, itd. 9. Zastrzega się możliwość udzielenia dotacji jedynie na wytypowane przez komisję konkursową rodzaje kosztów. 10. Przy rozpatrywaniu ofert promowany będzie w szczególności udział WOLONTARIUSZY w realizacji zadania. Należy jednak pamiętać, iż wolontariat nie jest tożsamy z pracą społeczną członków organizacji pozarządowej. Ponadto udział wolontariuszy w zadaniu będzie musiał być udokumentowany (umowa z wolontariuszem, wycena pracy, karty pracy, itd.). 11. Klub sportowy składa jedną ofertę na realizację szkolenia, uwzględniając w niej poszczególne sekcje oraz kategorie wiekowe z równoczesnym wyszczególnieniem kosztów określonych w pkt. 8. 12. WYMAGANY JEST MINIMUM 20 % FINANSOWY WKŁAD WŁASNY PODMIOTU, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA. Za WKŁAD FINANSOWY nie będzie uznawany wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy. Finansowy wkład własny podmiotu liczony będzie z pominięciem kosztów pracy społecznej członków i świadczenia wolontariuszy!!! Na finansowy wkład własny podmiotu mogą się składać środki własne podmiotu, jak również pozyskane z innych źródeł. 13. W otwartym konkursie ofert na dane zadanie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Przy czym przy wyborze obowiązuje zasada niepowielania tych samych działań, zajęć, wydarzeń, dyscyplin sportowych, itd. 14. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu zadania, może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 15. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Mrągowo a podmiotem, którego oferta została wybrana. III. Termin i warunki realizacji zadania : 1. Zadanie winno być wykonane w 2016 roku w terminie wskazanym w umowie, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2016 r. 2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by swoim zasięgiem objąć maksymalną liczbę mieszkańców miasta Mrągowa. 3. Zadanie winno być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o realizację zadania. 4. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (kadra, baza lokalowa, sprzęt, itd.). 5. Zadanie może być realizowane przy udziale partnera. Za partnera uważa się podmiot, który będzie współuczestniczył w realizacji zadania, w zakresie udzielenia wsparcia rzeczowego (np. użyczenia zasobów rzeczowych lub praw potrzebnych do realizacji projektu), osobowego (pracy własnej, swoich pracowników, członków lub wolontariuszy). Udział partnera powinien być określony w ofercie poprzez wskazanie elementów zadania, w których partner uczestniczy, z zaznaczeniem jego roli. Pomiędzy partnerami powinna być zawarta umowa lub inny dokument, wskazujący wzajemne prawa i obowiązki oraz określający ich rolę w realizowanym projekcie, w szczególności zakres odpowiedzialności za realizację odpowiednich jego elementów oraz rodzaj wsparcia udzielonego przez partnera. 6. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym podmiot z którym zawarto umowę może zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. podwykonawcom), niebędącym stronami umowy. Za podwykonawstwo nie uważa się pracy wykonywanej przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. 7. Partner i podwykonawca nie są podmiotami w rozumieniu oferty wspólnej. 8. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, a w szczególności ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych. IV. Termin i warunki składania ofert: 1. Oferty na realizację zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.12.2015 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert 2016” z dopiskiem „Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka sitkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pokój Nr 17, w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. 2. Wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (t.j. Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). 3. Oferta powinna zawierać : 1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, 2/ informację o terminie i miejscu realizacji zadania publicznego, 3/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, 4/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania, pochodzących z innych źródeł, 5/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, 6/ deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. 4. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, działające wspólnie, mogą złożyć ofertę wspólną. 5. Oferta wspólna musi jasno wskazywać : - jakie działania będą wykonywać poszczególne podmioty w ramach realizacji zadania publicznego, - sposób reprezentacji tych podmiotów wobec Gminy Miasto Mrągowo. 6. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 7. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: 1/ aktualny odpis z KRS, ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany, 2/ aktualny statut klubu, 3/ sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły lub, w przypadku krótszej działalności, za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty, 4/ sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości, składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok obrotowy (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności), 5/ kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób pracujących przy realizacji zadania, 6/ umowę partnerską, jeżeli taka została zawarta, 7/ umowę zawartą między podmiotami, w przypadku złożenia oferty wspólnej. 8/ upoważnienie bądź pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, w przypadku gdy takie zostało wystawione. 8. Wszystkie dokumenty, wymienione w pkt 7, powinny być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku dokumentów składanych w kserokopii winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. 9. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. V. Termin i kryteria wyboru ofert oraz tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej: 1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 31.12.2015 r., przy czym praca komisji konkursowej powinna być zakończona w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia pierwszego posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia tego terminu. 2. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, nastąpi w obecności co najmniej dwóch pracowników Burmistrza Miasta Mrągowo, którymi są członkowie komisji konkursowej, o której mowa w pkt.6. 3. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty. Ocena formalna odbywa się na Karcie Oceny Formalnej, której wzór określi Burmistrz. 4. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 5. Złożone oferty zostaną zaopiniowane pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Mrągowa. 6. W skład komisji konkursowej wchodzą : 1/ dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Mrągowo, 2/ dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. 7. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu sportu, o ile tak zadecyduje Burmistrz Miasta Mrągowo. 8. Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 2672 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 9. Komunikat o możliwości zgłaszania do komisji konkursowej osób, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 10. Zgłoszenia osób będzie można dokonywać pisemnie w terminie 7 dni od dnia ukazania się komunikatu, o którym mowa w pkt 9. 11. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia). 12. W przypadku większej ilości chętnych osób, do składu komisji, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, wyboru dokona Burmistrz Miasta Mrągowo, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy komisji konkursowej. 13. W przypadku braku chętnych osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, komisja konkursowa zostanie powołana zgodnie z zapisami ustawy obowiązującymi na dzień powołania komisji, przy czym nie może ona wówczas składać się z mniej niż trzech osób. 14. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa: 1/ ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot, który złożył ofertę, 2/ dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania, 3/ ocenia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie, 4/ uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, 5/ uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków. 6/ uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych podmiotowi zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę terminowości i rzetelności oraz sposób rozliczenia, otrzymanych na ten cel środków. 15. Ocena merytoryczna może być dokonana, przede wszystkim w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na jedno zadanie publiczne, na Karcie Oceny Merytorycznej Ofert, której wzór określi Burmistrz. 16. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 3 osób. 17. Oferty są udostępniane członkom komisji przed posiedzeniem tej komisji, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi. 18. Pracami komisji kieruje przewodniczący, którego wskazuje Burmistrz. W przypadku nieobecności przewodniczącego, komisji przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez Burmistrza. 19. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności: 1/ ustalenie terminów posiedzeń komisji konkursowej, 2/ organizowanie prac komisji konkursowej, 3/ występowanie do oferentów w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, itp. dotyczących złożonej oferty. 20. Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. 21. Komisja konkursowa wydaje opinię zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów „za przyznaniem” i „przeciw przyznaniu” dotacji, głos decydujący ma przewodniczący. 22. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, zawierający rekomendacje komisji konkursowej co do wyboru ofert. Protokół jest niezwłocznie przedstawiany Burmistrzowi Miasta Mrągowo. 23. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Mrągowa. 24. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 25. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 26.Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, zawierające wykaz podmiotów oraz zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwoty tych dotacji, zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na stronie internetowej Miasta Mrągowo. 27.Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony. 28. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1339).

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-11-16 15:56:40
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-11-16 15:57:13
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 5417
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-11-16 15:57:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij