czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-24 11:46:04

INFORMATOR DLA SZUKAJĄCYCH POMOCY – 2016 r.od 1 marca do 23 grudnia 2016 r.

 

DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
przy ul. Królewieckiej 34 w Mrągowie - I piętro, tel. 89 -741-2182

●Dyżur prawnika - dr Stanisław Bułajewski,
czwartek, godz. 13.30 – 16.00

●Dyżur wstępnego motywowania do leczenia odwykowego - Irena Krajewska
wtorek, godz. 16.00 – 19.00

●Dyżur informacyjno-konsultacyjny w zakresie problematyki narkomanii
mgr Bożena Łapka , wtorek, 16.00 – 17.00

●Grupa wsparcia dla ofiar przemocy :
mgr Bożena Niedźwiedzka, poniedziałek, godz. 16.00- 19.00

●Dyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Maria Zielińska, wtorek, godz. 13.30- 16.30

● Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
(kontakt przez MOPS) mgr Barbara Kiśluk
poniedziałek, godz. 13.00- 15.00 i środa, godz. 13.00 – 16.00


Zajęcia terapeutyczne prowadzone w Poradni Leczenia Uzależnień, przy ul. Królewieckiej 58, tel. 741- 0268 / wejście od szczytu budynku /.

mgr Mirosław Bień:
●Zajęcia terapeutyczne dla osób wtorek, godz. 17.00 – 20.00
uzależnionych od alkoholu
●Terapia radzenia sobie ze złością czwartek, godz. 17.00 – 20.00


●Telefon Zaufania od 1.04. do 30.12.2016 r.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa”
Nr telefonu 89-741-2020
Soboty i niedziele, godz. 17.00 – 19.00
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-02-24 11:46:04
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-02-24 11:46:10
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4999
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-02-24 11:46:10
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-23 14:39:42

Komunikat o podpisaniu umowy

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1339) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. ,,Na Kaziuka – XIII spotkanie z tradycją i kulturą dawnej Polski”. Zadanie realizowane będzie w terminie od 22.02.2016 r. do 15.03.2016 r. przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 3.000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2016-02-23 14:39:42
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2016-02-23 14:39:51
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 4858
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2016-02-23 14:39:51
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-22 15:38:07

SPROSTOWANIE DO WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowych i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”

 

SRP 032.1.2016                                                                                                                                                          Mrągowo, 22.02.2016
SPROSTOWANIE DO WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Informuje się, iż w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej, w informacji na temat wyniku zapytania ofertowego na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowych i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”, został opublikowany wynik zapytania ofertowego z błędną nazwą i adresem firmy w Ofercie nr 1, tj.: Grupa Etendard Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, natomiast z prawidłową ceną oferty, tj.:  41 250,00 zł brutto. Pomyłka nie miała wpływu na wynik zapytania ofertowego.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowych i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”, wpłynęły dwie oferty:
Oferta nr 1 - Media Art. Grzegorz Bończyk, pl. Pułaskiego 7, 38-600 Lesko,
cena – 41 250,00 zł brutto
Oferta nr 2 – IQ CONNECT Sp. z o.o., ul. 8 maja 25/4, 11-700 Mrągowo,
cena – 44 270,16 zł brutto
Oferta nr 1 nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym:
a)    Zgodnie z pkt 2 zapytania ofertowego, przedmiotem zamówienia jest: Publikacja (umieszczenie) materiałów filmowych wyłącznie na kanale Urzędu Miejskiego na http://www.youtube.com/mragowopl  oraz promocja tych materiałów, na prowadzonym przez Wykonawcę portalu informacyjnym.
b)    Zgodnie z pkt 5 ppkt. c) zapytania ofertowego, materiały filmowe zostaną osadzone w prowadzonym przez Wykonawcę portalu informacyjnym.
c)    Zgodnie z pkt 10 ppkt. f) zapytania ofertowego, w celu potwierdzenia przez wykonawcę warunków, należy złożyć szczegółową informację o prowadzonym internetowym serwisie informacyjnym.
d)    Zgodnie z opisem sposobu przygotowania oferty w zapytaniu ofertowym ppkt. b), oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań, wynikającą z KRS-u lub wpisu do ewidencji gospodarczej.
e)    Zgodnie z uwagami końcowymi oferty składane pocztą elektroniczną należy złożyć w formacie pdf.
Przedstawiona oferta dotyczy portalu informacyjnego, który nie jest prowadzony przez oferenta oraz została przesłana pocztą elektroniczną w postaci pliku DOC i nie zawiera podpisu.

Wybrana została oferta firmy IQ Connect Sp. z o.o., która spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Donata Kobylińska-Durka Data wytworzenia informacji: 2016-02-22 15:38:07
Osoba, która odpowiada za treść: Donata Kobylińska-Durka Data udostępnienia informacji: 2016-02-22 15:42:21
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 4895
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-02-22 15:46:04
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-17 12:31:26

Wynik zapytania ofertowego na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowych i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”

 

SRP 032.1.2016                                                                      Mrągowo, 15.02.2016

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowych i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”, wpłynęły dwie oferty:
Oferta nr 1 - Oferta nr 1 – Grupa Etendard Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa,
cena – 41 250,00 zł brutto
Oferta nr 2 – IQ CONNECT Sp. z o.o., ul. 8 maja 25/4, 11-700 Mrągowo,
cena – 44 270,16 zł brutto

Oferta nr 1 nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym:
a)    Zgodnie z pkt 2 zapytania ofertowego, przedmiotem zamówienia jest: Publikacja (umieszczenie) materiałów filmowych wyłącznie na kanale Urzędu Miejskiego na http://www.youtube.com/mragowopl  oraz promocja tych materiałów, na prowadzonym przez Wykonawcę portalu informacyjnym.
b)    Zgodnie z pkt 5 ppkt. c) zapytania ofertowego, materiały filmowe zostaną osadzone w prowadzonym przez Wykonawcę portalu informacyjnym.
c)    Zgodnie z pkt 10 ppkt. f) zapytania ofertowego, w celu potwierdzenia przez wykonawcę warunków, należy złożyć szczegółową informację o prowadzonym internetowym serwisie informacyjnym.
d)    Zgodnie z opisem sposobu przygotowania oferty w zapytaniu ofertowym ppkt. b), oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań, wynikającą z KRS-u lub wpisu do ewidencji gospodarczej.
e)    Zgodnie z uwagami końcowymi oferty składane pocztą elektroniczną należy złożyć w formacie pdf.
Przedstawiona oferta dotyczy portalu informacyjnego, który nie jest prowadzony przez oferenta oraz została przesłana pocztą elektroniczną w postaci pliku DOC i nie zawiera podpisu.

Wybrana została oferta firmy IQ Connect Sp. z o.o., która spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Donata Kobylińska-Durka Data wytworzenia informacji: 2016-02-17 12:31:26
Osoba, która odpowiada za treść: Donata Kobylińska-Durka Data udostępnienia informacji: 2016-02-17 12:32:52
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 4425
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-02-22 13:39:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-17 10:05:33

Komunikat

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Sport jako alternatywa dla zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży”.
Zadanie realizowane będzie przez Uczniowski Klub Sportowy Fight Club Mrągowo w okresie od 25.02 do 31.03.2016 r. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania 1 600 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-02-17 10:05:33
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-02-17 10:05:38
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4098
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-02-17 10:05:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-15 08:15:46

Zmiana treści zapytania ofertowego na sporządzenie analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności projektu.

 

Biuro Stowarzyszenia WJM 2020, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki
www.7cudowmazur.pl tel. 608-411-847, 668-001-150


Mikołajki, dn. 09 / 02 / 2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
ul. Kolejowa 6
11-730 Mikołajki
NIP 845-198-57-00, REGON 361222985

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający informuje, że w treści zapytania ofertowego na sporządzenie analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności projektu wprowadza się następujące zmiany:

1) W szczegółowym opisie zamówienia w Etapie I, Pkt 2) Badanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie promocji gospodarczej i działań marketingowych oraz identyfikacja potencjalnych beneficjent projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”:
• ppkt a otrzymuje nowe brzmienie: „Wywiad kwestionariuszowy realizowany telefonicznie (CATI) w odniesieniu do targetowanych grup respondentów (targetowanie pod względem rozkładu geograficznego, branży i wielkości przedsiębiorstw dla uzyskania reprezentatywnych danych. Także targetowanie pod względem korzystania / niekorzystania dotychczas z podobnych form wsparcia w zakresie promocji gospodarczej – element badania propensity score matching - analiza efektów, doświadczeń i preferencji w oparciu o porównanie grupy interwencji z utworzoną tzw. metodą „najbliższego sąsiada” grupą kontrolną). Próba badawcza: minimum 5%, ale nie mniej niż 10 podmiotów z ogólnej liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw z terenu danej gminy. Próba badawcza: rozumiana jako część grupy wybrana do badania, wyrażona jako procent ogólnej liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw, tożsama z ilością respondentów, którzy zdecydują się na bezpośredni udział w badaniu”.
• ppkt b otrzymuje nowe brzmienie: „Wywiad kwestionariuszowy realizowany przez Internet (CAWI). Wykonawca w tym celu wykorzysta bazy kontaktowe poszczególnych urzędów 11 gmin oraz bazy ogólnodostępne. Wysłanie zaproszeń mailowych (mailing) z linkiem do przygotowanego elektronicznego formularza badania (ankiety), umieszczenie formularza na stronach internetowych poszczególnych gmin oraz w trakcie realizacji badania wysłanie minimum 2 monitów zachęcających do wzięcia udziału w badaniu. Próba badawcza: minimum 2% ogólnej liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw z terenu danej gminy. Próba badawcza: rozumiana jako część grupy wybrana do badania, wyrażona jako procent ogólnej liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw, tożsama z ilością respondentów, którzy zdecydują się na bezpośredni udział w badaniu”.
• ppkt c otrzymuje nowe brzmienie: „Wywiady pogłębione. Zastosowanie techniki wywiadów bezpośrednich oraz telefonicznych z przedstawicielami reprezentantów różnych branż przedsiębiorców (np. LOT, Izby Gospodarcze, IOB). Lista reprezentantów zostanie sporządzona przez Wykonawcę przy akceptacji Zamawiającego. Wymagana liczba kompletnie zrealizowanych wywiadów pogłębionych: min. 10 w gminie, w której jest zarejestrowanych do 200 podmiotów gospodarczych, min. 20 w gminie, w której jest zarejestrowanych od 201 do 500 podmiotów gospodarczych oraz min. 50 w gminie, w której jest zarejestrowanych ponad 501 podmiotów gospodarczych”.
2) W załączniku do Zapytania ofertowego „Oferta cenowa”: po Etapie III dodaje się następujący zapis „UWAGA: Wartość Etapu III powinna wynosić min. 50% łącznej wartości Etapu I i II”.
3) W załączniku do Zapytania ofertowego „Istotne warunki umowy” pkt 9 III otrzymuje nowe brzmienie: „Zamawiający przewiduje płatności po realizacji każdego z etapów, przy czym wynagrodzenie za I Etap nie może wynosić więcej niż 30% wartości całego zadania, a łączne wynagrodzenie za realizację I i II Etapu nie może wynosić więcej niż 50% wartości przedmiotu zamówienia”.

Piotr Jakubowski – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Cezary Radziszewski Data wytworzenia informacji: 2016-02-15 08:15:46
Osoba, która odpowiada za treść: Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Data udostępnienia informacji: 2016-02-15 08:16:00
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4282
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-02-15 08:16:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:56:42

Komunikat Burmistrza Miasta Mrągowo

 

KOMUNIKAT dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 10 lutego 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z siedzibą w Mrągowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia, pn. ,,Na Kaziuka - XIII spotkanie z tradycją i kulturą dawnej Polski”. Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1339) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:  Biuletynie Informacji Publicznej  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem: „Uwagi do projektu pn. Na Kaziuka - XIII spotkanie z tradycją i kulturą dawnej Polski”. Informacji udziela w Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pok. 28 , tel. 89 741 90 13.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2016-02-12 09:56:42
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2016-02-12 09:57:33
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 4332
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2016-02-12 09:57:33
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-11 15:26:09

Komunikat dotyczący udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Mrągowo w roku 2016 w zakresie „Promocji miasta przez sport”

 

Komunikat Burmistrza Miasta Mrągowo

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 11.02.2016 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Mrągowo pn.: ,,Promocja miasta przez sport”.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXI/4/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dn. 27 marca 2013 roku
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania, Burmistrz Miasta Mrągowo ogłaszając konkurs, powołuje komisję konkursową
w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Skład komisji konkursowej :

1.       dwóch przedstawicieli Burmistrza, 

2.       dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie.

 

Ponadto w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, o ile tak zadecyduje Burmistrz Miasta Mrągowo.

 

Zgłoszenia do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, z zaznaczeniem zadania publicznego, którego dotyczy zgłoszenie. Wzór zgłoszenia - w załączeniu.

 

Osoby wskazane przez organizacje, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

 

W przypadku większej ilości chętnych osób, do składu komisji wskazanych przez organizacje wyboru dokona Burmistrz, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy komisji konkursowej.

 

W przypadku braku chętnych osób wskazanych przez organizacje bądź w sytuacji, gdzie osoby te podlegają wyłączeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, komisja konkursowa zostanie powołana zgodnie z zapisami ustawy obowiązującymi na dzień powołania komisji, przy czym nie może ona wówczas składać się z mniej niż trzech osób.

 
Zasady pracy komisji

1.         Komisja konkursowa przy ocenie ofert pod względem merytorycznym:

a)      ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację, która złożyła ofertę,

b)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

c)       ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,

d)      uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e)      uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)       uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich, realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.       Ocena może być dokonana, przede wszystkim w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na jedno zadanie publiczne, na Karcie Oceny Merytorycznej Ofert, której wzór określi Burmistrz.

3.       Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 3 osób.

4.       Oferty są udostępniane członkom komisji przed posiedzeniem tej komisji, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi.

5.       Pracami komisji kieruje przewodniczący, którego wskazuje Burmistrz. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez Burmistrza.

6.       Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności :

a)      ustalenie terminów posiedzeń komisji konkursowej,

b)      organizowanie prac komisji konkursowej,

c)       występowanie do oferentów w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, itp. dotyczących złożonej oferty.

7.       Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.   

8.       Komisja konkursowa wydaje opinię zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów „za przyznaniem” i „przeciw przyznaniu” dotacji, głos decydujący ma przewodniczący.

9.       Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, zawierający rekomendacje komisji konkursowej, co do wyboru ofert. Protokół jest niezwłocznie przedstawiany Burmistrzowi.

10.   Praca komisji powinna być zakończona w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia pierwszego posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

11.   Decyzję o wyborze oferty ostatecznie podejmuje Burmistrz.

 
 
 
Mrągowo, 11.02.2016 r.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2016-02-11 15:26:09
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krasowska Data udostępnienia informacji: 2016-02-11 15:28:37
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 4127
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-02-11 15:28:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-11 14:52:46

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Mrągowo w roku 2016 w zakresie „Promocji miasta przez sport”

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

na podstawie Uchwały Nr XXXI/4/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dn. 27 marca 2013 roku
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań i Uchwały Nr XIII/7/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 października 2015 r.  w sprawie przyjęcia Rocznego Program Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 oraz Uchwały NR XV/2/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2016.


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Miasto Mrągowo w roku 2016
w zakresie „Promocji miasta przez sport”

I.    Cel
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotu i udzielenie wsparcia w formie dofinansowania na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Mrągowo w roku 2016 w zakresie „Promocji miasta  przez sport” - organizacja Wyścigów Rowerowych MAZURY MTB 2016.

II.    Szczegóły zadania konkursowego
1.    W ramach konkursu przewiduje się realizację zadania pn.: Wyścigi Rowerowe
MAZURY MTB 2016, polegającego na organizacji 7 wyścigów w kolarstwie górskim, zaliczanych do superklasyfikacji MTB 2016, skierowanych do pasjonatów i zawodników kolarstwa górskiego.
2.    Celem zadania jest „Promocja miasta  przez sport”
3.    Realizacja zadania o którym mowa w ust. 1 odbywać się będzie na terenie miasta Mrągowa
i w części poza jego granicami, zgodnie z opracowaną trasą i regulaminem wyścigu.
4.    Przy realizacji zadania wymagane jest stosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na przeprowadzenie wyścigu rowerowego.
5.    Osoby realizujące bezpośrednio zadania związane z organizacją zadania, winny posiadać kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych działań, w ramach realizacji zadania publicznego.
6.    W ramach realizacji zadania wymagane jest:
a)    promocja Miasta polegająca na:  
•    umieszczeniu baneru z logo i sformułowaniem słownym ,,Sport Zmienia Mrągowo”  w sposób widoczny dla mediów i publiczności, podczas imprez sportowych, w których podmiot bierze udział,
•    umieszczeniu  logo i sformułowania słownego ,,Sport Zmienia Mrągowo” na numerach startowych zawodników biorących udział w wyścigach,
•    promocji poprzez umieszczenie logo i sformułowania słownego ,,Sport Zmienia Mrągowo” w ogłoszeniach prasowych, materiałach promocyjno-informacyjnych (plakaty, bilety, zaproszenia) oraz oficjalnej korespondencji prowadzonej przez podmiot, w formie uzgodnionej z Urzędem Miejskim,
•    umieszczenie na stronie internetowej wydarzenia logo i sformułowania słownego ,,Sport Zmienia Mrągowo” oraz materiałów promujących Miasto, w formie uzgodnionej z Urzędem Miejskim,
•    przekazywanie jak największej liczbie odbiorców, w szczególności w wypowiedziach publicznych i medialnych, informacji o dofinansowaniu zadania ze środków z budżetu Miasta
•    dystrybucji materiałów promocyjnych Miasta wśród uczestników i obserwatorów imprez sportowych, w których podmiot bierze udział,
b)    działania promocyjne, mające na celu rozpowszechnienie imprezy i zabezpieczenie jak największej frekwencji,
c)    zapewnienie opieki medycznej,
d)    zabezpieczenie obsługi sędziowskiej
e)    zabezpieczenie wyznaczenia trasy wyścigu i jej oznakowanie,
f)    zapewnienie pucharów dla uczestników wyścigu.
7.    Termin realizacji w/w zadania: marzec – wrzesień 2016 r.
III.    Wysokość środków
1.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie miasta na realizację w/w zadania w roku 2016: do 25 000 zł.
2.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w roku 2015: 0 zł.

IV.    Informacji udziela: Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego
w Mrągowie, pok. 02, tel. 89 741 9041.

V.    Adresaci konkursu:
1.    Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)
2.    O dotację na realizację zadań mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w zakresie zadania, o którego dofinansowanie się ubiegają.

VI.    Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie realizacji zadania:
1.    ZADANIA BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE NIE MOGĄ BYĆ JEDNOCZEŚNIE DOFINANSOWANE INNĄ DOTACJĄ UDZIELANĄ Z BUDŻETU GMNINY MIASTO MRĄGOWO NA ZASADACH I W TRYBIE PRZEPISÓW ART. 221 USTAWY O FINANSACH  PUBLICZNYCH.
2.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3.    Dotacja nie może być udzielona na:
a)    przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na   podstawie przepisów szczególnych,
b)    pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c)    zobowiązania powstałe przed datą realizacji zadania,
d)    budowę, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów itp                                                                                             
e)    najem lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów (chyba, że wynika to bezpośrednio z realizacji zadania),
f)    prace remontowo-budowlane,
g)    zadania inwestycyjne,
h)    udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
i)    działalność gospodarczą , polityczną i religijną,
j)    podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
k)    koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych,
l)    działalność statutową, niezwiązaną z realizowanym zadaniem.

4.    Dotacja może być udzielona m.in. na :
a)    promocję realizowanego zadania ( plakaty, ulotki, zaproszenia, banery, ogłoszenia, itp.),
b)    zapewnienie opieki medycznej,
c)    zabezpieczenie obsługi sędziowskiej
d)    zabezpieczenie wyznaczenia trasy wyścigu i jej oznakowanie,
e)    zapewnienie pucharów dla uczestników wyścigu.

5.    WYMAGANY JEST MINIMUM 15 % FINANSOWY WKŁAD WŁASNY  PODMIOTU, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA. ZA WKŁAD FINANSOWY nie będzie uznawany wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy. Finansowy wkład własny podmiotu liczony będzie z pominięciem kosztów pracy społecznej członków i świadczenia wolontariuszy! Na finansowy wkład własny podmiotu mogą się składać środki własne podmiotu, jak również pozyskane z innych źródeł.

6.    W otwartym konkursie ofert na dane zadanie nie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 
7.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu zadania, może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

8.    Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Mrągowo a podmiotem, którego oferta została wybrana.


VII.    Termin i warunki realizacji zadania:
1.    Zadanie winno być wykonane w 2016 roku w terminie wskazanym w umowie, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2016 r.
2.    Zadanie winno być  realizowane w taki sposób, by swoim zasięgiem objąć maksymalną liczbę mieszkańców miasta Mrągowa.
3.    Zadanie winno być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o realizację zadania.
4.    Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (kadra, baza lokalowa, sprzęt, itd.).
5.    Zadanie może być realizowane przy udziale partnera. Za partnera uważa się podmiot, który będzie współuczestniczył w realizacji zadania, w zakresie udzielenia wsparcia rzeczowego (np. użyczenia zasobów rzeczowych lub praw potrzebnych do realizacji projektu), osobowego (pracy własnej, swoich pracowników, członków lub wolontariuszy). Udział partnera powinien być określony w ofercie poprzez wskazanie elementów zadania, w których partner uczestniczy, z zaznaczeniem jego roli. Pomiędzy partnerami powinna być zawarta umowa lub inny dokument, wskazujący wzajemne prawa i obowiązki oraz określający ich rolę w realizowanym projekcie, w szczególności zakres odpowiedzialności za realizację odpowiednich jego elementów oraz rodzaj wsparcia udzielonego przez partnera.
6.    Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym podmiot z którym zawarto umowę może zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. podwykonawcom), niebędącym stronami umowy. Za podwykonawstwo nie uważa się pracy wykonywanej przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
7.    Partner i podwykonawca nie są podmiotami w rozumieniu oferty wspólnej.
8.    Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,  a w szczególności ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.  

VIII.    Termin i warunki składania ofert:
1.    Oferty na realizację zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.02.2016r. do godz. 15.00, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert 2016 – Promocja miasta przez sport” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pokój Nr 17,  w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
2.    Wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
3.    Oferta organizacji, podpisana przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, powinna
w szczególności zawierać:
a)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
b)    kalkulację kosztów realizacji zadania,
c)    informację na temat terminu i miejsca realizacji zadania,
d)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania, pochodzących z innych źródeł,
e)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
f)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
4.    Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku i o wolontariacie, działające wspólnie, mogą złożyć ofertę wspólną.
5.    Oferta wspólna musi jasno wskazywać:                                                                                          
a)    jakie działania będą wykonywać poszczególne podmioty w ramach realizacji zadania publicznego,
b)    sposób reprezentacji tych podmiotów wobec Gminy Miasto Mrągowo.
6.    Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania,  o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
7.    Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a)    aktualny odpis z KRS, ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu
i umocowanie osób go reprezentujących,
b)    aktualny statut podmiotu uprawnionego do złożenia oferty, zawierający zapisy o prowadzeniu działań w zakresie zadania, o dofinansowanie którego podmiot się ubiega,
c)    umowę partnerską, jeżeli taka została zawarta,
d)    umowę zawartą między podmiotami, w przypadku złożenia oferty wspólnej,
e)    upoważnienie bądź pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, w przypadku gdy takie zostało wystawione.
8.    Wszystkie dokumenty, wymienione w pkt 7, powinny być podpisane przez osoby uprawnione.
W przypadku dokumentów składanych w kserokopii winny być one potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osoby uprawnione.
9.    Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX.    Termin i kryteria wyboru ofert oraz tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej:
1.    Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert planowane jest do dnia 29.02.2016, przy czym praca komisji konkursowej powinna być zakończona w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia pierwszego posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia tego terminu.
2.    Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, nastąpi
w obecności co najmniej dwóch pracowników upoważnionych przez Burmistrza Miasta Mrągowo, którymi są członkowie komisji opiniującej, o której mowa w pkt.6.
3.    Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty.
4.    Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
5.    Złożone oferty zostaną zaopiniowane pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Mrągowa.
6.    W skład komisji konkursowej wchodzą:
a)    dwoje przedstawicieli Burmistrza,
b)    dwoje przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
7.    W skład komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
8.     Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.
9.    Komunikat o możliwości zgłaszania do komisji konkursowej osób, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
10.    Zgłoszenia osób będzie można dokonywać pisemnie w terminie 7 dni od dnia ukazania się komunikatu, o którym mowa w pkt 9.
11.    Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
12.    W przypadku większej ilości chętnych osób, do składu komisji, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, wyboru dokona Burmistrz Miasta Mrągowo, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy komisji konkursowej.

13.    W przypadku braku chętnych osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, komisja konkursowa  zostanie powołana zgodnie z zapisami ustawy obowiązującymi na dzień powołania komisji, przy czym nie może ona wówczas składać się z mniej niż trzech osób.                          
14.    Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa:
a)    ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot, który złożył ofertę,
b)    dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
c)    ocenia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
d)    uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
e)    uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
f)    uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych podmiotowi zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę terminowości i rzetelności oraz sposób rozliczenia, otrzymanych na ten cel środków.
15.    Ocena merytoryczna może być dokonana, przede wszystkim w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na jedno zadanie publiczne, na Karcie Oceny Merytorycznej Ofert, której wzór określi Burmistrz.
16.    Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 3 osób.                          
17.    Oferty są udostępniane członkom komisji przed posiedzeniem tej komisji, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi.
18.    Pracami komisji kieruje przewodniczący, którego wskazuje Burmistrz. W przypadku nieobecności przewodniczącego, komisji przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez Burmistrza.
19.    Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności:
a)    ustalenie terminów posiedzeń komisji konkursowej,
b)    organizowanie prac komisji konkursowej,
c)    występowanie do oferentów w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, itp. dotyczących złożonej oferty.
20.    Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.
21.    Komisja konkursowa wydaje opinię zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów „za przyznaniem” i „przeciw przyznaniu” dotacji, głos decydujący ma przewodniczący.
22.    Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, zawierający rekomendacje komisji konkursowej co do wyboru ofert. Protokół jest niezwłocznie przedstawiany Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
23.     Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Mrągowa.
24.    Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
25.    Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
26.    Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, zawierające wykaz podmiotów oraz zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwoty tych dotacji, zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na stronie internetowej Miasta Mrągowo.
27.    Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.
28.    Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Miasta Mrągowo, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2016-02-11 14:52:46
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krasowska Data udostępnienia informacji: 2016-02-11 14:53:31
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 4141
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-02-11 15:05:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij