czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Zapytania, komunikaty itp.
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Zawiadomienie

Ogłoszono: 2016-06-28 12:57:07 przez Magdalena Góralczyk

znak: ŚGO.6232.A.1.2016

Gmina Miasto Mrągowo informuję, że w wyniku zapytania cenowego na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mrągowo” wpłynęły trzy oferty spełniające warunki zapytania tj.:
1. RAMID Mirosław Dec, ul.Kowalskiego 1/54, 03-288 Warszawa – 599,00 zł cena brutto
2. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn, 87-732 Lubanie – 594,00 zł cena brutto  
3.P.H.U.US-KOM Robert Kołodziejski ul.Żabia 5, 09-500 Gostynin – 630,72 zł cena brutto.
Ofertę którą Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą cenowo oraz spełniającą warunki zapytania jest oferta złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn, 87-732 Lubanie.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij