czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Zapytania, komunikaty itp.
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Komunikat

Ogłoszono: 2016-05-24 12:37:21 przez Cezary Radziszewski

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego
i zimowego oraz imprez profilaktycznych – II Mrągowski Festiwal Rowerowy”.
Zadanie realizowane będzie przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe
w Mrągowie, w okresie od 23.05. do 30.06.2016 r. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 10 000 zł.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij