czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Zapytania, komunikaty itp.
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ogłoszono: 2016-02-03 14:35:26 przez Marta Krasowska

SRP 032.1.2016                                                                                                                              Mrągowo, 03.02.2016


Gmina Miasto Mrągowo unieważnia Zaproszenie do składania ofert na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowych i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”.
Zgodnie z pkt. 1 UWAGI KOŃCOWE w zaproszeniu do składania ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij