czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-03-10 14:27:05

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo

 

 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-09-21 10:53:04

Komunikat odnośnie ogłoszenia zapytania ofertowego na zapewnienie, w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu, usługi dostępu do Internetu dla trzech samorządowych placówek oświatowych (łącznie 109 punktów) i 50 gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowo, wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach projektu „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III”,.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-09-21 10:53:04
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptac Data udostępnienia informacji: 2015-09-21 10:57:11
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 879
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-09-21 10:57:44
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-04-11 09:19:10

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ NIŻSZEJ NIŻ 300 EURO

 

na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo, z dnia 04 stycznia 2012 r.,
zgodnie z §35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. 2010, Nr 114, poz. 761),

informuję:

o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej, niższej niż 300 euro (wyposażenie przychodni lekarskich).

Rodzaj, typ, ilość i ustalone ceny jednostkowe poszczególnych składników rzeczowych oraz miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego zawarte są w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5.

Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego o wartości poniżej 300 euro, odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, w dniu 26 kwietnia 2012 r., o godzinie 10.00.


Bliższych informacji na temat sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomowego udzieli Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 50), tel. 89 741 90 25.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Wójcik Data wytworzenia informacji: 2012-04-11 09:19:10
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Wójcik Data udostępnienia informacji: 2012-04-11 09:19:40
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Wójcik Artykuł był wyświetlony: 2133
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Wójcik Data aktualizacji informacji: 2012-04-11 09:23:42
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-07-11 15:24:53

Wykonanie modernizacji strony Mrągowo - Wyrzeźbione Miasto.

 

 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-06-21 13:03:22

KOMUNIKAT dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 13 czerwca 2011 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia, pt. „Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mrągowo w dniu 3.07.2011 r.”.
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w :
• Biuletynie Informacji Publicznej
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem: „Uwagi do projektu pt. Organizacja zawodów wędkarskich”. Informacji udziela Główny Specjalista ds. Środowiska w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pok. nr 52, tel. 89 741 9029.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Góralczyk Data wytworzenia informacji: 2011-06-21 13:03:22
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Góralczyk Data udostępnienia informacji: 2011-06-21 13:03:27
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Góralczyk Artykuł był wyświetlony: 2114
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Góralczyk Data aktualizacji informacji: 2011-06-21 13:04:53
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-02-22 10:42:27

Komunikat o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

 

 

Komunikat

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zostały podpisane umowy o wsparcie następujących zadań publicznych :

 

1/ „Szkolenie kandydatów do wolontariatu hospicyjnego”

Zadanie realizowane będzie przez Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha w Mrągowie w terminie od 1 marca do 29 maja 2011 r. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 3.000 zł.

 

2/ „Na Kaziuka – VIII spotkanie z tradycją i kulturą dawnej Polski”

Zadanie realizowane będzie przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie w terminie od 1 marca do 31 marca 2011 r. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 4.000 zł.

 

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2011-02-22 10:42:27
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2011-02-22 10:42:54
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 1814
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2011-02-22 10:42:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij