czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-12-24 09:18:56

Inforamcja Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 20.12.2013 r. znak: ŚGO.6220.14.2013

 

Znak: ŚGO.6220.14.2013 Mrągowo, dn. 20.12.2013 r.


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA
MRĄGOWO

informuje


że w dniu 19 grudnia 2013 r. wydana została decyzja znak: ŚGO.6220.14.2013, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej oraz punktu zbierania pojazdów na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Mrągowo na działkach nr 2/31 i 4/75 obręb 7 Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko – mazurskie”.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, pokój nr 52 w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 15.30, tel. 89 741 90 29 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.


Burmistrz Miasta Mrągowo
Otolia Siemieniec

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Góralczyk Data wytworzenia informacji: 2013-12-24 09:18:56
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Góralczyk Data udostępnienia informacji: 2013-12-24 09:20:51
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Góralczyk Artykuł był wyświetlony: 3915
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Góralczyk Data aktualizacji informacji: 2013-12-24 09:20:51
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-12-24 09:13:38

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo znak: ŚGO.6220.14.2013 z dnia 20.12.2013 r.

 

ŚGO.6220.14.2013 Mrągowo, dn. 20.12.2013 r.
O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

BURMISTRZ MIASTA
MRĄGOWO

z a w i a d a m i a


że w dniu 19 grudnia 2013 r. wydana została decyzja znak: ŚGO.6220.14.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej oraz punktu zbierania pojazdów na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Mrągowo na działkach nr 2/31 i 4/75 obręb 7 Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko – mazurskie”.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Mrągowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, pokój nr 52 w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 15.30, tel. 89 741 90 29.


Burmistrz Miasta Mrągowo
Otolia Siemieniec

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Góralczyk Data wytworzenia informacji: 2013-12-24 09:13:38
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Góralczyk Data udostępnienia informacji: 2013-12-24 09:16:18
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Góralczyk Artykuł był wyświetlony: 3890
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Góralczyk Data aktualizacji informacji: 2013-12-24 09:16:19
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij