czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 133341
Urząd 14731
    Dane podstawowe 17068
    Statut Gminy 2999
    Regulamin organizacyjny 4039
    Kierownictwo Urzędu 6178
    Wójt 953
    Zastępca Wójta 680
    Skarbnik 735
    Sekretarz 1037
    Stanowiska pracy 7468
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 690
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 844
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 835
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 827
       Wydział Finansowy 932
    Struktura organizacyjna 2983
    Kontakt 874
Organy Gminy 155
    Wójt 9191
    Rada Gminy 3331
    Przewodniczący 903
    Skład Rady 3539
    Komisje 3909
Jednostki organizacyjne 82
    Posiadające osobowość prawną 866
    Jednostki budżetowe 8552
    Jednostki pomocnicze 32
    Służby, Inspekcje, Straże 904
    Zakłady Budżetowe 2474
    Instytucje kultury 3648
Sołectwa 5834
Ogłoszenia o naborze 8557
Zamówienia publiczne 36688
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 82430
Procedury załatwiania spraw 21
    Stanowiska 837
    Sprawy 694
    Działalność gospodarcza 7423
    Małżeństwa, narodziny, zgony 7243
    Meldunki 6028
    Dowody osobiste 5363
    Nieruchomości 5582
    Ochrona środowiska 1706
    Koncesje alkoholowe 2500
    Inne 1237
Projekty Aktów Prawnych 6059
Akty prawne 85104
    Uchwały Rady Gminy 55523
    Zarządzenia Wójta 1720
    Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw RP 0
    Monitor Polski RP 0
    Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 817
       Uchwały Rady Gminy 10473
       Zarządzenia Wójta 647
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
    2016 1560
    2015 6386
    2014 5451
    2013 5173
Majątek i finanse 1408
    Budżet 2015 1940
    Budżet 2014 2138
    Budżet 2013 3274
    Budżet 2012 3566
    Budżet 2011 3019
    Budżet 2010 3970
       Projekt Budżetu 2010 1506
    Budżet 2009 2606
    Budżet 2008 1234
    Wykaz mienia 626
    Uchwały RIO 10813
    Sprawozdania 657
Podatki i opłaty 275
    Podatki i opłaty w roku 2016 1700
    Podatki i opłaty w roku 2015 2732
    Podatki i opłaty w roku 2014 2023
    Podatki i opłaty w roku 2013 1789
    Wzory druków podatkowych 2014 2133
    Podatki i opłaty w roku 2012 2254
    Podatki i opłaty w roku 2011 2024
    Podatki i opłaty w roku 2010 2084
    Wzory druków podatkowych 2011 2216
    Podatki i opłaty w roku 2009 1655
Kontrole 3
    Rok 2015 4358
Oświadczenia majątkowe 43
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3833
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6
       Kierownictwo Gminy Markusy 2995
       Rada Gminy Markusy 950
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 816
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 796
       Kierownictwo Gminy Markusy 1809
       Rada Gminy Markusy 1345
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 872
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3
       Kierownictwo Gminy Markusy 3016
       Rada Gminy Markusy 1077
       Kierownicy jednostek budżetowych 1007
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 619
       Kierownictwo Gminy Markusy 2218
       Rada Gminy Markusy 1179
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1151
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 411
       Kierownictwo Gminy Markusy 2486
       Radni Gminy Markusy 1960
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1710
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2926
       Kierownictwo Gminy Markusy 2426
       Radni Gminy Markusy 1584
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1276
Programy Gminy Markusy 59
    Programy odnowy wsi 1490
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 12231
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy 2119
    Strategia Rozwoju Gminy Markusy 1385
Ochrona środowiska 11
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1249
    Decyzje środowiskowe 897
    Program Ochrony Środowiska 5606
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2368
    Biblioteka Publiczna 2462
Przetargi / Zamówienia 105542
Program Integracji Społecznej 7122
Świadczenia Rodzinne 1389
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15021
    Komunikaty 56078
Organizacje Pozarządowe 5672

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 6831
Redakcja Biuletunu 2215
Instrukcja obsługi 1897
Mapa serwisu 3746

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2680


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij