czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 122785
Urząd 14141
    Dane podstawowe 16366
    Statut Gminy 2780
    Regulamin organizacyjny 3804
    Kierownictwo Urzędu 5900
    Wójt 881
    Zastępca Wójta 616
    Skarbnik 656
    Sekretarz 985
    Stanowiska pracy 7066
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 625
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 775
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 789
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 776
       Wydział Finansowy 863
    Struktura organizacyjna 2891
    Kontakt 823
Organy Gminy 155
    Wójt 8711
    Rada Gminy 3134
    Przewodniczący 830
    Skład Rady 3265
    Komisje 3596
Jednostki organizacyjne 82
    Posiadające osobowość prawną 798
    Jednostki budżetowe 8092
    Jednostki pomocnicze 32
    Służby, Inspekcje, Straże 841
    Zakłady Budżetowe 2282
    Instytucje kultury 3375
Sołectwa 4948
Ogłoszenia o naborze 7745
Zamówienia publiczne 33916
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 81898
Procedury załatwiania spraw 21
    Stanowiska 789
    Sprawy 652
    Działalność gospodarcza 6955
    Małżeństwa, narodziny, zgony 7108
    Meldunki 5723
    Dowody osobiste 4840
    Nieruchomości 5265
    Ochrona środowiska 1536
    Koncesje alkoholowe 2212
    Inne 1165
Projekty Aktów Prawnych 5769
Akty prawne 70446
    Uchwały Rady Gminy 37020
    Zarządzenia Wójta 1674
    Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw RP 0
    Monitor Polski RP 0
    Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 817
       Uchwały Rady Gminy 9299
       Zarządzenia Wójta 590
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
    2016 1279
    2015 6198
    2014 5062
    2013 4933
Majątek i finanse 1408
    Budżet 2015 1578
    Budżet 2014 1937
    Budżet 2013 3183
    Budżet 2012 3456
    Budżet 2011 2892
    Budżet 2010 3870
       Projekt Budżetu 2010 1327
    Budżet 2009 2443
    Budżet 2008 1135
    Wykaz mienia 569
    Uchwały RIO 9811
    Sprawozdania 590
Podatki i opłaty 275
    Podatki i opłaty w roku 2016 1071
    Podatki i opłaty w roku 2015 2651
    Podatki i opłaty w roku 2014 1901
    Podatki i opłaty w roku 2013 1631
    Wzory druków podatkowych 2014 1998
    Podatki i opłaty w roku 2012 2097
    Podatki i opłaty w roku 2011 1901
    Podatki i opłaty w roku 2010 1980
    Wzory druków podatkowych 2011 2026
    Podatki i opłaty w roku 2009 1407
Kontrole 3
    Rok 2015 3760
Oświadczenia majątkowe 43
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3283
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6
       Kierownictwo Gminy Markusy 2798
       Rada Gminy Markusy 808
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 717
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 716
       Kierownictwo Gminy Markusy 1686
       Rada Gminy Markusy 1234
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 776
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3
       Kierownictwo Gminy Markusy 2830
       Rada Gminy Markusy 981
       Kierownicy jednostek budżetowych 871
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 618
       Kierownictwo Gminy Markusy 2013
       Rada Gminy Markusy 1075
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1040
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 411
       Kierownictwo Gminy Markusy 2275
       Radni Gminy Markusy 1827
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1597
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2926
       Kierownictwo Gminy Markusy 2261
       Radni Gminy Markusy 1423
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1173
Programy Gminy Markusy 59
    Programy odnowy wsi 1434
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 11007
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy 1985
    Strategia Rozwoju Gminy Markusy 1184
Ochrona środowiska 11
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1173
    Decyzje środowiskowe 843
    Program Ochrony Środowiska 5214
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2368
    Biblioteka Publiczna 2151
Przetargi / Zamówienia 99882
Program Integracji Społecznej 6640
Świadczenia Rodzinne 1127
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11974
    Komunikaty 55497
Organizacje Pozarządowe 5266

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 6668
Redakcja Biuletunu 2063
Instrukcja obsługi 1739
Mapa serwisu 3606

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2680


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij