czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 140851
Urząd 15048
    Dane podstawowe 17318
    Statut Gminy 3227
    Regulamin organizacyjny 4146
    Kierownictwo Urzędu 6304
    Wójt 970
    Zastępca Wójta 700
    Skarbnik 756
    Sekretarz 1051
    Stanowiska pracy 7784
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 702
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 875
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 851
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 853
       Wydział Finansowy 946
    Struktura organizacyjna 3034
    Kontakt 887
Organy Gminy 155
    Wójt 9448
    Rada Gminy 3545
    Przewodniczący 933
    Skład Rady 3639
    Komisje 4057
Jednostki organizacyjne 82
    Posiadające osobowość prawną 896
    Jednostki budżetowe 8717
    Jednostki pomocnicze 32
    Służby, Inspekcje, Straże 926
    Zakłady Budżetowe 2583
    Instytucje kultury 3752
Sołectwa 6141
Ogłoszenia o naborze 8922
Zamówienia publiczne 38973
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 82737
Procedury załatwiania spraw 21
    Stanowiska 854
    Sprawy 707
    Działalność gospodarcza 7546
    Małżeństwa, narodziny, zgony 7402
    Meldunki 6237
    Dowody osobiste 5725
    Nieruchomości 5832
    Ochrona środowiska 1860
    Koncesje alkoholowe 2730
    Inne 1260
Projekty Aktów Prawnych 6177
Akty prawne 93052
    Uchwały Rady Gminy 66885
    Zarządzenia Wójta 1743
    Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw RP 0
    Monitor Polski RP 0
    Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 817
       Uchwały Rady Gminy 11247
       Zarządzenia Wójta 698
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
    2016 1660
    2015 6573
    2014 5874
    2013 5295
Majątek i finanse 1408
    Budżet 2015 2102
    Budżet 2014 2225
    Budżet 2013 3353
    Budżet 2012 3661
    Budżet 2011 3110
    Budżet 2010 4146
       Projekt Budżetu 2010 1619
    Budżet 2009 2683
    Budżet 2008 1294
    Wykaz mienia 641
    Uchwały RIO 11256
    Sprawozdania 685
Podatki i opłaty 275
    Podatki i opłaty w roku 2016 2127
    Podatki i opłaty w roku 2015 2751
    Podatki i opłaty w roku 2014 2098
    Podatki i opłaty w roku 2013 1845
    Wzory druków podatkowych 2014 2208
    Podatki i opłaty w roku 2012 2380
    Podatki i opłaty w roku 2011 2072
    Podatki i opłaty w roku 2010 2168
    Wzory druków podatkowych 2011 2310
    Podatki i opłaty w roku 2009 2082
Kontrole 3
    Rok 2015 4683
Oświadczenia majątkowe 43
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4238
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6
       Kierownictwo Gminy Markusy 3125
       Rada Gminy Markusy 1106
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 881
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 839
       Kierownictwo Gminy Markusy 1889
       Rada Gminy Markusy 1458
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 931
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3
       Kierownictwo Gminy Markusy 3125
       Rada Gminy Markusy 1175
       Kierownicy jednostek budżetowych 1121
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 619
       Kierownictwo Gminy Markusy 2325
       Rada Gminy Markusy 1254
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1343
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 411
       Kierownictwo Gminy Markusy 2682
       Radni Gminy Markusy 2141
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1789
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2926
       Kierownictwo Gminy Markusy 2482
       Radni Gminy Markusy 1640
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1359
Programy Gminy Markusy 59
    Programy odnowy wsi 1502
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 12791
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy 2183
    Strategia Rozwoju Gminy Markusy 1487
Ochrona środowiska 11
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1320
    Decyzje środowiskowe 930
    Program Ochrony Środowiska 5843
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2368
    Biblioteka Publiczna 2643
Przetargi / Zamówienia 106523
Program Integracji Społecznej 7326
Świadczenia Rodzinne 1498
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16382
    Komunikaty 56370
Organizacje Pozarządowe 5801

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 6889
Redakcja Biuletunu 2273
Instrukcja obsługi 1944
Mapa serwisu 3806

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2680


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij