czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 124493
Urząd 14265
    Dane podstawowe 16553
    Statut Gminy 2813
    Regulamin organizacyjny 3855
    Kierownictwo Urzędu 5951
    Wójt 889
    Zastępca Wójta 625
    Skarbnik 663
    Sekretarz 993
    Stanowiska pracy 7109
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 633
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 784
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 797
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 784
       Wydział Finansowy 872
    Struktura organizacyjna 2904
    Kontakt 832
Organy Gminy 155
    Wójt 8773
    Rada Gminy 3166
    Przewodniczący 838
    Skład Rady 3310
    Komisje 3615
Jednostki organizacyjne 82
    Posiadające osobowość prawną 807
    Jednostki budżetowe 8152
    Jednostki pomocnicze 32
    Służby, Inspekcje, Straże 848
    Zakłady Budżetowe 2302
    Instytucje kultury 3422
Sołectwa 5079
Ogłoszenia o naborze 7895
Zamówienia publiczne 34132
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 81971
Procedury załatwiania spraw 21
    Stanowiska 796
    Sprawy 660
    Działalność gospodarcza 7055
    Małżeństwa, narodziny, zgony 7123
    Meldunki 5775
    Dowody osobiste 4869
    Nieruchomości 5327
    Ochrona środowiska 1557
    Koncesje alkoholowe 2243
    Inne 1179
Projekty Aktów Prawnych 5801
Akty prawne 71858
    Uchwały Rady Gminy 37502
    Zarządzenia Wójta 1683
    Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw RP 0
    Monitor Polski RP 0
    Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 817
       Uchwały Rady Gminy 9495
       Zarządzenia Wójta 595
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
    2016 1314
    2015 6222
    2014 5134
    2013 4975
Majątek i finanse 1408
    Budżet 2015 1645
    Budżet 2014 1959
    Budżet 2013 3191
    Budżet 2012 3488
    Budżet 2011 2911
    Budżet 2010 3880
       Projekt Budżetu 2010 1342
    Budżet 2009 2450
    Budżet 2008 1155
    Wykaz mienia 575
    Uchwały RIO 9979
    Sprawozdania 599
Podatki i opłaty 275
    Podatki i opłaty w roku 2016 1161
    Podatki i opłaty w roku 2015 2681
    Podatki i opłaty w roku 2014 1915
    Podatki i opłaty w roku 2013 1639
    Wzory druków podatkowych 2014 2010
    Podatki i opłaty w roku 2012 2133
    Podatki i opłaty w roku 2011 1921
    Podatki i opłaty w roku 2010 1994
    Wzory druków podatkowych 2011 2038
    Podatki i opłaty w roku 2009 1415
Kontrole 3
    Rok 2015 3863
Oświadczenia majątkowe 43
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3383
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6
       Kierownictwo Gminy Markusy 2828
       Rada Gminy Markusy 831
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 733
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 724
       Kierownictwo Gminy Markusy 1710
       Rada Gminy Markusy 1245
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 797
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3
       Kierownictwo Gminy Markusy 2862
       Rada Gminy Markusy 991
       Kierownicy jednostek budżetowych 883
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 619
       Kierownictwo Gminy Markusy 2047
       Rada Gminy Markusy 1091
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1053
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 411
       Kierownictwo Gminy Markusy 2309
       Radni Gminy Markusy 1838
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1613
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2926
       Kierownictwo Gminy Markusy 2279
       Radni Gminy Markusy 1458
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1189
Programy Gminy Markusy 59
    Programy odnowy wsi 1441
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 11168
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy 2011
    Strategia Rozwoju Gminy Markusy 1213
Ochrona środowiska 11
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1181
    Decyzje środowiskowe 852
    Program Ochrony Środowiska 5277
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2368
    Biblioteka Publiczna 2196
Przetargi / Zamówienia 101261
Program Integracji Społecznej 6697
Świadczenia Rodzinne 1171
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12466
    Komunikaty 55581
Organizacje Pozarządowe 5363

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 6695
Redakcja Biuletunu 2083
Instrukcja obsługi 1759
Mapa serwisu 3630

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2680


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij