czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 137183
Urząd 14894
    Dane podstawowe 17229
    Statut Gminy 3122
    Regulamin organizacyjny 4093
    Kierownictwo Urzędu 6257
    Wójt 964
    Zastępca Wójta 692
    Skarbnik 745
    Sekretarz 1048
    Stanowiska pracy 7585
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 697
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 864
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 845
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 842
       Wydział Finansowy 939
    Struktura organizacyjna 3002
    Kontakt 882
Organy Gminy 155
    Wójt 9357
    Rada Gminy 3392
    Przewodniczący 909
    Skład Rady 3589
    Komisje 3998
Jednostki organizacyjne 82
    Posiadające osobowość prawną 880
    Jednostki budżetowe 8639
    Jednostki pomocnicze 32
    Służby, Inspekcje, Straże 910
    Zakłady Budżetowe 2531
    Instytucje kultury 3707
Sołectwa 6007
Ogłoszenia o naborze 8787
Zamówienia publiczne 37993
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 82611
Procedury załatwiania spraw 21
    Stanowiska 847
    Sprawy 699
    Działalność gospodarcza 7498
    Małżeństwa, narodziny, zgony 7277
    Meldunki 6098
    Dowody osobiste 5550
    Nieruchomości 5681
    Ochrona środowiska 1802
    Koncesje alkoholowe 2599
    Inne 1253
Projekty Aktów Prawnych 6143
Akty prawne 89523
    Uchwały Rady Gminy 62748
    Zarządzenia Wójta 1731
    Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw RP 0
    Monitor Polski RP 0
    Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 817
       Uchwały Rady Gminy 10890
       Zarządzenia Wójta 653
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
    2016 1616
    2015 6482
    2014 5585
    2013 5243
Majątek i finanse 1408
    Budżet 2015 2008
    Budżet 2014 2188
    Budżet 2013 3316
    Budżet 2012 3611
    Budżet 2011 3066
    Budżet 2010 4030
       Projekt Budżetu 2010 1568
    Budżet 2009 2655
    Budżet 2008 1253
    Wykaz mienia 632
    Uchwały RIO 11066
    Sprawozdania 673
Podatki i opłaty 275
    Podatki i opłaty w roku 2016 1909
    Podatki i opłaty w roku 2015 2742
    Podatki i opłaty w roku 2014 2049
    Podatki i opłaty w roku 2013 1816
    Wzory druków podatkowych 2014 2173
    Podatki i opłaty w roku 2012 2291
    Podatki i opłaty w roku 2011 2054
    Podatki i opłaty w roku 2010 2115
    Wzory druków podatkowych 2011 2276
    Podatki i opłaty w roku 2009 1896
Kontrole 3
    Rok 2015 4497
Oświadczenia majątkowe 43
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4080
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6
       Kierownictwo Gminy Markusy 3083
       Rada Gminy Markusy 1036
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 869
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 831
       Kierownictwo Gminy Markusy 1875
       Rada Gminy Markusy 1407
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 920
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3
       Kierownictwo Gminy Markusy 3105
       Rada Gminy Markusy 1139
       Kierownicy jednostek budżetowych 1089
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 619
       Kierownictwo Gminy Markusy 2292
       Rada Gminy Markusy 1242
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1268
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 411
       Kierownictwo Gminy Markusy 2640
       Radni Gminy Markusy 2080
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1776
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2926
       Kierownictwo Gminy Markusy 2459
       Radni Gminy Markusy 1607
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1298
Programy Gminy Markusy 59
    Programy odnowy wsi 1496
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 12609
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy 2157
    Strategia Rozwoju Gminy Markusy 1441
Ochrona środowiska 11
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1269
    Decyzje środowiskowe 903
    Program Ochrony Środowiska 5741
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2368
    Biblioteka Publiczna 2574
Przetargi / Zamówienia 106142
Program Integracji Społecznej 7218
Świadczenia Rodzinne 1444
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15862
    Komunikaty 56261
Organizacje Pozarządowe 5742

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 6862
Redakcja Biuletunu 2251
Instrukcja obsługi 1922
Mapa serwisu 3782

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2680


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij