czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 123648
Urząd 14208
    Dane podstawowe 16415
    Statut Gminy 2793
    Regulamin organizacyjny 3843
    Kierownictwo Urzędu 5941
    Wójt 886
    Zastępca Wójta 622
    Skarbnik 661
    Sekretarz 991
    Stanowiska pracy 7094
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 630
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 780
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 794
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 781
       Wydział Finansowy 869
    Struktura organizacyjna 2898
    Kontakt 829
Organy Gminy 155
    Wójt 8743
    Rada Gminy 3157
    Przewodniczący 835
    Skład Rady 3285
    Komisje 3608
Jednostki organizacyjne 82
    Posiadające osobowość prawną 804
    Jednostki budżetowe 8127
    Jednostki pomocnicze 32
    Służby, Inspekcje, Straże 845
    Zakłady Budżetowe 2293
    Instytucje kultury 3396
Sołectwa 4999
Ogłoszenia o naborze 7807
Zamówienia publiczne 34012
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 81919
Procedury załatwiania spraw 21
    Stanowiska 793
    Sprawy 657
    Działalność gospodarcza 7016
    Małżeństwa, narodziny, zgony 7115
    Meldunki 5740
    Dowody osobiste 4852
    Nieruchomości 5290
    Ochrona środowiska 1547
    Koncesje alkoholowe 2224
    Inne 1175
Projekty Aktów Prawnych 5784
Akty prawne 70692
    Uchwały Rady Gminy 37084
    Zarządzenia Wójta 1679
    Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw RP 0
    Monitor Polski RP 0
    Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 817
       Uchwały Rady Gminy 9357
       Zarządzenia Wójta 593
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
    2016 1300
    2015 6210
    2014 5073
    2013 4944
Majątek i finanse 1408
    Budżet 2015 1608
    Budżet 2014 1952
    Budżet 2013 3186
    Budżet 2012 3483
    Budżet 2011 2906
    Budżet 2010 3874
       Projekt Budżetu 2010 1338
    Budżet 2009 2447
    Budżet 2008 1149
    Wykaz mienia 573
    Uchwały RIO 9873
    Sprawozdania 596
Podatki i opłaty 275
    Podatki i opłaty w roku 2016 1116
    Podatki i opłaty w roku 2015 2676
    Podatki i opłaty w roku 2014 1905
    Podatki i opłaty w roku 2013 1635
    Wzory druków podatkowych 2014 2007
    Podatki i opłaty w roku 2012 2123
    Podatki i opłaty w roku 2011 1906
    Podatki i opłaty w roku 2010 1986
    Wzory druków podatkowych 2011 2034
    Podatki i opłaty w roku 2009 1411
Kontrole 3
    Rok 2015 3803
Oświadczenia majątkowe 43
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3325
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6
       Kierownictwo Gminy Markusy 2814
       Rada Gminy Markusy 815
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 729
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 722
       Kierownictwo Gminy Markusy 1698
       Rada Gminy Markusy 1240
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 791
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3
       Kierownictwo Gminy Markusy 2846
       Rada Gminy Markusy 988
       Kierownicy jednostek budżetowych 876
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 619
       Kierownictwo Gminy Markusy 2034
       Rada Gminy Markusy 1080
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1047
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 411
       Kierownictwo Gminy Markusy 2295
       Radni Gminy Markusy 1831
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1603
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2926
       Kierownictwo Gminy Markusy 2270
       Radni Gminy Markusy 1448
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1177
Programy Gminy Markusy 59
    Programy odnowy wsi 1438
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 11085
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy 1996
    Strategia Rozwoju Gminy Markusy 1203
Ochrona środowiska 11
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1176
    Decyzje środowiskowe 849
    Program Ochrony Środowiska 5258
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2368
    Biblioteka Publiczna 2177
Przetargi / Zamówienia 100531
Program Integracji Społecznej 6661
Świadczenia Rodzinne 1153
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12237
    Komunikaty 55536
Organizacje Pozarządowe 5306

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 6681
Redakcja Biuletunu 2075
Instrukcja obsługi 1753
Mapa serwisu 3620

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2680


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij