czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 150814
Urząd 15665
    Dane podstawowe 17817
    Statut Gminy 3424
    Regulamin organizacyjny 4281
    Kierownictwo Urzędu 6555
    Wójt 1017
    Zastępca Wójta 734
    Skarbnik 810
    Sekretarz 1107
    Stanowiska pracy 8319
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 754
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 911
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 900
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 898
       Wydział Finansowy 1003
    Struktura organizacyjna 3138
    Kontakt 931
Organy Gminy 155
    Wójt 9800
    Rada Gminy 3824
    Przewodniczący 976
    Skład Rady 3991
    Komisje 4322
Jednostki organizacyjne 82
    Posiadające osobowość prawną 939
    Jednostki budżetowe 9051
    Jednostki pomocnicze 32
    Służby, Inspekcje, Straże 959
    Zakłady Budżetowe 2685
    Instytucje kultury 4007
Sołectwa 6761
Ogłoszenia o naborze 9567
Zamówienia publiczne 42372
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 83226
Procedury załatwiania spraw 21
    Stanowiska 893
    Sprawy 736
    Działalność gospodarcza 7947
    Małżeństwa, narodziny, zgony 7672
    Meldunki 6631
    Dowody osobiste 6044
    Nieruchomości 6187
    Ochrona środowiska 1984
    Koncesje alkoholowe 2966
    Inne 1309
Projekty Aktów Prawnych 6392
Akty prawne 106064
    Uchwały Rady Gminy 81070
    Zarządzenia Wójta 1790
    Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw RP 0
    Monitor Polski RP 0
    Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 817
       Uchwały Rady Gminy 13192
       Zarządzenia Wójta 745
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
    2016 1888
    2015 7071
    2014 6571
    2013 5538
Majątek i finanse 1408
    Budżet 2015 2451
    Budżet 2014 2438
    Budżet 2013 3455
    Budżet 2012 3916
    Budżet 2011 3267
    Budżet 2010 4518
       Projekt Budżetu 2010 1827
    Budżet 2009 2795
    Budżet 2008 1452
    Wykaz mienia 670
    Uchwały RIO 12392
    Sprawozdania 730
Podatki i opłaty 278
    Podatki i opłaty w roku 2016 2757
    Podatki i opłaty w roku 2015 2776
    Podatki i opłaty w roku 2014 2214
    Podatki i opłaty w roku 2013 1975
    Wzory druków podatkowych 2014 2400
    Podatki i opłaty w roku 2012 2581
    Podatki i opłaty w roku 2011 2208
    Podatki i opłaty w roku 2010 2320
    Wzory druków podatkowych 2011 2434
    Podatki i opłaty w roku 2009 2433
Kontrole 3
    Rok 2015 5331
Oświadczenia majątkowe 43
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4872
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6
       Kierownictwo Gminy Markusy 3286
       Rada Gminy Markusy 1216
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 965
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 905
       Kierownictwo Gminy Markusy 1984
       Rada Gminy Markusy 1629
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1011
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3
       Kierownictwo Gminy Markusy 3259
       Rada Gminy Markusy 1250
       Kierownicy jednostek budżetowych 1254
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 619
       Kierownictwo Gminy Markusy 2479
       Rada Gminy Markusy 1341
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1480
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 411
       Kierownictwo Gminy Markusy 2842
       Radni Gminy Markusy 2292
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1862
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2926
       Kierownictwo Gminy Markusy 2580
       Radni Gminy Markusy 1711
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1514
Programy Gminy Markusy 59
    Programy odnowy wsi 1561
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 13471
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy 2311
    Strategia Rozwoju Gminy Markusy 1637
Ochrona środowiska 11
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1353
    Decyzje środowiskowe 984
    Program Ochrony Środowiska 6133
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2368
    Biblioteka Publiczna 2926
Przetargi / Zamówienia 108120
Program Integracji Społecznej 7902
Świadczenia Rodzinne 1719
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 21514
    Komunikaty 57540
Organizacje Pozarządowe 6128

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 7046
Redakcja Biuletunu 2393
Instrukcja obsługi 2068
Mapa serwisu 3945

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2680


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij