czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 129851
Urząd 14564
    Dane podstawowe 16927
    Statut Gminy 2913
    Regulamin organizacyjny 3946
    Kierownictwo Urzędu 6091
    Wójt 925
    Zastępca Wójta 658
    Skarbnik 700
    Sekretarz 1021
    Stanowiska pracy 7334
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 664
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 820
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 830
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 812
       Wydział Finansowy 902
    Struktura organizacyjna 2961
    Kontakt 860
Organy Gminy 155
    Wójt 9039
    Rada Gminy 3293
    Przewodniczący 879
    Skład Rady 3450
    Komisje 3830
Jednostki organizacyjne 82
    Posiadające osobowość prawną 847
    Jednostki budżetowe 8420
    Jednostki pomocnicze 32
    Służby, Inspekcje, Straże 882
    Zakłady Budżetowe 2366
    Instytucje kultury 3588
Sołectwa 5523
Ogłoszenia o naborze 8314
Zamówienia publiczne 35458
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 82224
Procedury załatwiania spraw 21
    Stanowiska 816
    Sprawy 683
    Działalność gospodarcza 7288
    Małżeństwa, narodziny, zgony 7208
    Meldunki 5941
    Dowody osobiste 5046
    Nieruchomości 5514
    Ochrona środowiska 1622
    Koncesje alkoholowe 2377
    Inne 1220
Projekty Aktów Prawnych 5971
Akty prawne 80159
    Uchwały Rady Gminy 49985
    Zarządzenia Wójta 1714
    Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw RP 0
    Monitor Polski RP 0
    Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 817
       Uchwały Rady Gminy 10128
       Zarządzenia Wójta 628
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
    2016 1492
    2015 6301
    2014 5350
    2013 5101
Majątek i finanse 1408
    Budżet 2015 1847
    Budżet 2014 2068
    Budżet 2013 3222
    Budżet 2012 3529
    Budżet 2011 2967
    Budżet 2010 3913
       Projekt Budżetu 2010 1445
    Budżet 2009 2551
    Budżet 2008 1212
    Wykaz mienia 606
    Uchwały RIO 10544
    Sprawozdania 630
Podatki i opłaty 275
    Podatki i opłaty w roku 2016 1468
    Podatki i opłaty w roku 2015 2716
    Podatki i opłaty w roku 2014 1983
    Podatki i opłaty w roku 2013 1734
    Wzory druków podatkowych 2014 2098
    Podatki i opłaty w roku 2012 2215
    Podatki i opłaty w roku 2011 1999
    Podatki i opłaty w roku 2010 2054
    Wzory druków podatkowych 2011 2160
    Podatki i opłaty w roku 2009 1535
Kontrole 3
    Rok 2015 4207
Oświadczenia majątkowe 43
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3678
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6
       Kierownictwo Gminy Markusy 2940
       Rada Gminy Markusy 892
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 798
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 768
       Kierownictwo Gminy Markusy 1770
       Rada Gminy Markusy 1304
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 855
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3
       Kierownictwo Gminy Markusy 2970
       Rada Gminy Markusy 1044
       Kierownicy jednostek budżetowych 951
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 619
       Kierownictwo Gminy Markusy 2177
       Rada Gminy Markusy 1155
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1106
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 411
       Kierownictwo Gminy Markusy 2395
       Radni Gminy Markusy 1900
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1675
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2926
       Kierownictwo Gminy Markusy 2383
       Radni Gminy Markusy 1540
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1250
Programy Gminy Markusy 59
    Programy odnowy wsi 1472
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 11713
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy 2084
    Strategia Rozwoju Gminy Markusy 1323
Ochrona środowiska 11
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1221
    Decyzje środowiskowe 880
    Program Ochrony Środowiska 5477
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2368
    Biblioteka Publiczna 2388
Przetargi / Zamówienia 105046
Program Integracji Społecznej 6986
Świadczenia Rodzinne 1317
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13796
    Komunikaty 55864
Organizacje Pozarządowe 5580

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 6793
Redakcja Biuletunu 2160
Instrukcja obsługi 1848
Mapa serwisu 3709

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2680


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij