czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 145034
Urząd 15259
    Dane podstawowe 17463
    Statut Gminy 3303
    Regulamin organizacyjny 4195
    Kierownictwo Urzędu 6359
    Wójt 981
    Zastępca Wójta 711
    Skarbnik 770
    Sekretarz 1064
    Stanowiska pracy 8003
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 712
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 888
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 871
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 869
       Wydział Finansowy 960
    Struktura organizacyjna 3064
    Kontakt 896
Organy Gminy 155
    Wójt 9528
    Rada Gminy 3662
    Przewodniczący 954
    Skład Rady 3772
    Komisje 4128
Jednostki organizacyjne 82
    Posiadające osobowość prawną 909
    Jednostki budżetowe 8804
    Jednostki pomocnicze 32
    Służby, Inspekcje, Straże 935
    Zakłady Budżetowe 2620
    Instytucje kultury 3814
Sołectwa 6381
Ogłoszenia o naborze 9081
Zamówienia publiczne 39848
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 82843
Procedury załatwiania spraw 21
    Stanowiska 865
    Sprawy 716
    Działalność gospodarcza 7622
    Małżeństwa, narodziny, zgony 7530
    Meldunki 6424
    Dowody osobiste 5908
    Nieruchomości 5965
    Ochrona środowiska 1907
    Koncesje alkoholowe 2837
    Inne 1266
Projekty Aktów Prawnych 6214
Akty prawne 97832
    Uchwały Rady Gminy 71129
    Zarządzenia Wójta 1760
    Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw RP 0
    Monitor Polski RP 0
    Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 817
       Uchwały Rady Gminy 11862
       Zarządzenia Wójta 713
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
    2016 1722
    2015 6751
    2014 6150
    2013 5350
Majątek i finanse 1408
    Budżet 2015 2220
    Budżet 2014 2291
    Budżet 2013 3379
    Budżet 2012 3735
    Budżet 2011 3149
    Budżet 2010 4288
       Projekt Budżetu 2010 1693
    Budżet 2009 2717
    Budżet 2008 1359
    Wykaz mienia 654
    Uchwały RIO 11616
    Sprawozdania 700
Podatki i opłaty 276
    Podatki i opłaty w roku 2016 2382
    Podatki i opłaty w roku 2015 2760
    Podatki i opłaty w roku 2014 2150
    Podatki i opłaty w roku 2013 1874
    Wzory druków podatkowych 2014 2251
    Podatki i opłaty w roku 2012 2469
    Podatki i opłaty w roku 2011 2104
    Podatki i opłaty w roku 2010 2235
    Wzory druków podatkowych 2011 2347
    Podatki i opłaty w roku 2009 2269
Kontrole 3
    Rok 2015 4892
Oświadczenia majątkowe 43
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4392
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6
       Kierownictwo Gminy Markusy 3173
       Rada Gminy Markusy 1155
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 901
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 855
       Kierownictwo Gminy Markusy 1918
       Rada Gminy Markusy 1543
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 956
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3
       Kierownictwo Gminy Markusy 3161
       Rada Gminy Markusy 1206
       Kierownicy jednostek budżetowych 1180
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 619
       Kierownictwo Gminy Markusy 2371
       Rada Gminy Markusy 1284
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1409
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 411
       Kierownictwo Gminy Markusy 2753
       Radni Gminy Markusy 2204
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1815
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2926
       Kierownictwo Gminy Markusy 2512
       Radni Gminy Markusy 1664
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1431
Programy Gminy Markusy 59
    Programy odnowy wsi 1518
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 12987
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy 2231
    Strategia Rozwoju Gminy Markusy 1529
Ochrona środowiska 11
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1337
    Decyzje środowiskowe 953
    Program Ochrony Środowiska 5935
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2368
    Biblioteka Publiczna 2726
Przetargi / Zamówienia 106837
Program Integracji Społecznej 7516
Świadczenia Rodzinne 1561
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17253
    Komunikaty 56501
Organizacje Pozarządowe 5863

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 6931
Redakcja Biuletunu 2298
Instrukcja obsługi 1965
Mapa serwisu 3842

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2680


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij