czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 135283
Urząd 14794
    Dane podstawowe 17144
    Statut Gminy 3043
    Regulamin organizacyjny 4067
    Kierownictwo Urzędu 6213
    Wójt 956
    Zastępca Wójta 685
    Skarbnik 742
    Sekretarz 1041
    Stanowiska pracy 7520
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 693
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 851
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 837
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 830
       Wydział Finansowy 934
    Struktura organizacyjna 2992
    Kontakt 877
Organy Gminy 155
    Wójt 9255
    Rada Gminy 3350
    Przewodniczący 906
    Skład Rady 3560
    Komisje 3942
Jednostki organizacyjne 82
    Posiadające osobowość prawną 876
    Jednostki budżetowe 8593
    Jednostki pomocnicze 32
    Służby, Inspekcje, Straże 907
    Zakłady Budżetowe 2510
    Instytucje kultury 3670
Sołectwa 5924
Ogłoszenia o naborze 8666
Zamówienia publiczne 37361
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 82524
Procedury załatwiania spraw 21
    Stanowiska 844
    Sprawy 696
    Działalność gospodarcza 7451
    Małżeństwa, narodziny, zgony 7258
    Meldunki 6055
    Dowody osobiste 5458
    Nieruchomości 5606
    Ochrona środowiska 1748
    Koncesje alkoholowe 2534
    Inne 1244
Projekty Aktów Prawnych 6095
Akty prawne 86927
    Uchwały Rady Gminy 58626
    Zarządzenia Wójta 1723
    Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw RP 0
    Monitor Polski RP 0
    Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 817
       Uchwały Rady Gminy 10685
       Zarządzenia Wójta 649
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
    2016 1579
    2015 6433
    2014 5500
    2013 5208
Majątek i finanse 1408
    Budżet 2015 1968
    Budżet 2014 2157
    Budżet 2013 3300
    Budżet 2012 3595
    Budżet 2011 3048
    Budżet 2010 4007
       Projekt Budżetu 2010 1529
    Budżet 2009 2627
    Budżet 2008 1241
    Wykaz mienia 627
    Uchwały RIO 10933
    Sprawozdania 661
Podatki i opłaty 275
    Podatki i opłaty w roku 2016 1803
    Podatki i opłaty w roku 2015 2736
    Podatki i opłaty w roku 2014 2034
    Podatki i opłaty w roku 2013 1799
    Wzory druków podatkowych 2014 2147
    Podatki i opłaty w roku 2012 2266
    Podatki i opłaty w roku 2011 2039
    Podatki i opłaty w roku 2010 2103
    Wzory druków podatkowych 2011 2243
    Podatki i opłaty w roku 2009 1753
Kontrole 3
    Rok 2015 4420
Oświadczenia majątkowe 43
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3976
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6
       Kierownictwo Gminy Markusy 3047
       Rada Gminy Markusy 993
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 848
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 814
       Kierownictwo Gminy Markusy 1851
       Rada Gminy Markusy 1386
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 902
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3
       Kierownictwo Gminy Markusy 3061
       Rada Gminy Markusy 1113
       Kierownicy jednostek budżetowych 1058
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 619
       Kierownictwo Gminy Markusy 2261
       Rada Gminy Markusy 1220
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1226
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 411
       Kierownictwo Gminy Markusy 2567
       Radni Gminy Markusy 2025
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1757
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2926
       Kierownictwo Gminy Markusy 2440
       Radni Gminy Markusy 1592
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1286
Programy Gminy Markusy 59
    Programy odnowy wsi 1493
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 12398
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy 2132
    Strategia Rozwoju Gminy Markusy 1404
Ochrona środowiska 11
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1256
    Decyzje środowiskowe 900
    Program Ochrony Środowiska 5659
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2368
    Biblioteka Publiczna 2508
Przetargi / Zamówienia 105857
Program Integracji Społecznej 7166
Świadczenia Rodzinne 1418
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15388
    Komunikaty 56162
Organizacje Pozarządowe 5701

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 6846
Redakcja Biuletunu 2231
Instrukcja obsługi 1908
Mapa serwisu 3763

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2680


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij