czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 127471
Urząd 14419
    Dane podstawowe 16736
    Statut Gminy 2860
    Regulamin organizacyjny 3885
    Kierownictwo Urzędu 6031
    Wójt 903
    Zastępca Wójta 636
    Skarbnik 677
    Sekretarz 1001
    Stanowiska pracy 7238
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 642
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 794
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 808
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 792
       Wydział Finansowy 883
    Struktura organizacyjna 2926
    Kontakt 841
Organy Gminy 155
    Wójt 8889
    Rada Gminy 3229
    Przewodniczący 849
    Skład Rady 3363
    Komisje 3731
Jednostki organizacyjne 82
    Posiadające osobowość prawną 818
    Jednostki budżetowe 8249
    Jednostki pomocnicze 32
    Służby, Inspekcje, Straże 857
    Zakłady Budżetowe 2315
    Instytucje kultury 3507
Sołectwa 5206
Ogłoszenia o naborze 8105
Zamówienia publiczne 34644
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 82104
Procedury załatwiania spraw 21
    Stanowiska 803
    Sprawy 666
    Działalność gospodarcza 7171
    Małżeństwa, narodziny, zgony 7158
    Meldunki 5847
    Dowody osobiste 4905
    Nieruchomości 5418
    Ochrona środowiska 1583
    Koncesje alkoholowe 2296
    Inne 1195
Projekty Aktów Prawnych 5872
Akty prawne 75515
    Uchwały Rady Gminy 44157
    Zarządzenia Wójta 1691
    Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw RP 0
    Monitor Polski RP 0
    Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 817
       Uchwały Rady Gminy 9751
       Zarządzenia Wójta 607
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
    2016 1401
    2015 6264
    2014 5218
    2013 5027
Majątek i finanse 1408
    Budżet 2015 1730
    Budżet 2014 2022
    Budżet 2013 3203
    Budżet 2012 3502
    Budżet 2011 2930
    Budżet 2010 3889
       Projekt Budżetu 2010 1396
    Budżet 2009 2506
    Budżet 2008 1177
    Wykaz mienia 585
    Uchwały RIO 10199
    Sprawozdania 610
Podatki i opłaty 275
    Podatki i opłaty w roku 2016 1276
    Podatki i opłaty w roku 2015 2693
    Podatki i opłaty w roku 2014 1940
    Podatki i opłaty w roku 2013 1677
    Wzory druków podatkowych 2014 2050
    Podatki i opłaty w roku 2012 2170
    Podatki i opłaty w roku 2011 1954
    Podatki i opłaty w roku 2010 2014
    Wzory druków podatkowych 2011 2103
    Podatki i opłaty w roku 2009 1485
Kontrole 3
    Rok 2015 4014
Oświadczenia majątkowe 43
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3543
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6
       Kierownictwo Gminy Markusy 2873
       Rada Gminy Markusy 855
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 761
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 741
       Kierownictwo Gminy Markusy 1735
       Rada Gminy Markusy 1268
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 822
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3
       Kierownictwo Gminy Markusy 2907
       Rada Gminy Markusy 1015
       Kierownicy jednostek budżetowych 905
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 619
       Kierownictwo Gminy Markusy 2103
       Rada Gminy Markusy 1111
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1078
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 411
       Kierownictwo Gminy Markusy 2343
       Radni Gminy Markusy 1859
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1634
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2926
       Kierownictwo Gminy Markusy 2323
       Radni Gminy Markusy 1489
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1212
Programy Gminy Markusy 59
    Programy odnowy wsi 1453
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 11365
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy 2045
    Strategia Rozwoju Gminy Markusy 1268
Ochrona środowiska 11
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1198
    Decyzje środowiskowe 860
    Program Ochrony Środowiska 5354
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2368
    Biblioteka Publiczna 2270
Przetargi / Zamówienia 103838
Program Integracji Społecznej 6847
Świadczenia Rodzinne 1241
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13171
    Komunikaty 55733
Organizacje Pozarządowe 5451

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 6744
Redakcja Biuletunu 2122
Instrukcja obsługi 1809
Mapa serwisu 3666

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2680


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij