czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 125760
Urząd 14337
    Dane podstawowe 16626
    Statut Gminy 2837
    Regulamin organizacyjny 3869
    Kierownictwo Urzędu 5989
    Wójt 899
    Zastępca Wójta 632
    Skarbnik 668
    Sekretarz 998
    Stanowiska pracy 7176
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 639
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 792
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 805
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 789
       Wydział Finansowy 879
    Struktura organizacyjna 2914
    Kontakt 835
Organy Gminy 155
    Wójt 8839
    Rada Gminy 3198
    Przewodniczący 846
    Skład Rady 3327
    Komisje 3674
Jednostki organizacyjne 82
    Posiadające osobowość prawną 814
    Jednostki budżetowe 8203
    Jednostki pomocnicze 32
    Służby, Inspekcje, Straże 853
    Zakłady Budżetowe 2307
    Instytucje kultury 3446
Sołectwa 5145
Ogłoszenia o naborze 7981
Zamówienia publiczne 34348
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 82021
Procedury załatwiania spraw 21
    Stanowiska 801
    Sprawy 664
    Działalność gospodarcza 7114
    Małżeństwa, narodziny, zgony 7138
    Meldunki 5802
    Dowody osobiste 4882
    Nieruchomości 5373
    Ochrona środowiska 1568
    Koncesje alkoholowe 2266
    Inne 1187
Projekty Aktów Prawnych 5834
Akty prawne 73161
    Uchwały Rady Gminy 40216
    Zarządzenia Wójta 1688
    Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw RP 0
    Monitor Polski RP 0
    Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 817
       Uchwały Rady Gminy 9590
       Zarządzenia Wójta 602
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
    2016 1351
    2015 6242
    2014 5165
    2013 4993
Majątek i finanse 1408
    Budżet 2015 1687
    Budżet 2014 1993
    Budżet 2013 3199
    Budżet 2012 3495
    Budżet 2011 2923
    Budżet 2010 3885
       Projekt Budżetu 2010 1370
    Budżet 2009 2481
    Budżet 2008 1168
    Wykaz mienia 582
    Uchwały RIO 10034
    Sprawozdania 607
Podatki i opłaty 275
    Podatki i opłaty w roku 2016 1222
    Podatki i opłaty w roku 2015 2688
    Podatki i opłaty w roku 2014 1925
    Podatki i opłaty w roku 2013 1659
    Wzory druków podatkowych 2014 2031
    Podatki i opłaty w roku 2012 2150
    Podatki i opłaty w roku 2011 1928
    Podatki i opłaty w roku 2010 2003
    Wzory druków podatkowych 2011 2073
    Podatki i opłaty w roku 2009 1448
Kontrole 3
    Rok 2015 3932
Oświadczenia majątkowe 43
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3452
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6
       Kierownictwo Gminy Markusy 2846
       Rada Gminy Markusy 838
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 743
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 732
       Kierownictwo Gminy Markusy 1718
       Rada Gminy Markusy 1257
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 809
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3
       Kierownictwo Gminy Markusy 2883
       Rada Gminy Markusy 1005
       Kierownicy jednostek budżetowych 892
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 619
       Kierownictwo Gminy Markusy 2075
       Rada Gminy Markusy 1096
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1067
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 411
       Kierownictwo Gminy Markusy 2327
       Radni Gminy Markusy 1847
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1623
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2926
       Kierownictwo Gminy Markusy 2300
       Radni Gminy Markusy 1473
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1195
Programy Gminy Markusy 59
    Programy odnowy wsi 1449
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 11271
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy 2032
    Strategia Rozwoju Gminy Markusy 1236
Ochrona środowiska 11
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1192
    Decyzje środowiskowe 857
    Program Ochrony Środowiska 5325
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2368
    Biblioteka Publiczna 2232
Przetargi / Zamówienia 102334
Program Integracji Społecznej 6788
Świadczenia Rodzinne 1200
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12845
    Komunikaty 55643
Organizacje Pozarządowe 5408

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 6719
Redakcja Biuletunu 2107
Instrukcja obsługi 1782
Mapa serwisu 3649

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2680


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij