czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 131327
Urząd 14661
    Dane podstawowe 17017
    Statut Gminy 2955
    Regulamin organizacyjny 4004
    Kierownictwo Urzędu 6149
    Wójt 948
    Zastępca Wójta 679
    Skarbnik 721
    Sekretarz 1035
    Stanowiska pracy 7435
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 688
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 836
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 834
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 824
       Wydział Finansowy 928
    Struktura organizacyjna 2978
    Kontakt 872
Organy Gminy 155
    Wójt 9124
    Rada Gminy 3324
    Przewodniczący 899
    Skład Rady 3507
    Komisje 3884
Jednostki organizacyjne 82
    Posiadające osobowość prawną 860
    Jednostki budżetowe 8505
    Jednostki pomocnicze 32
    Służby, Inspekcje, Straże 899
    Zakłady Budżetowe 2429
    Instytucje kultury 3619
Sołectwa 5733
Ogłoszenia o naborze 8455
Zamówienia publiczne 35910
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 82313
Procedury załatwiania spraw 21
    Stanowiska 829
    Sprawy 692
    Działalność gospodarcza 7377
    Małżeństwa, narodziny, zgony 7227
    Meldunki 5995
    Dowody osobiste 5252
    Nieruchomości 5555
    Ochrona środowiska 1659
    Koncesje alkoholowe 2460
    Inne 1233
Projekty Aktów Prawnych 6028
Akty prawne 83191
    Uchwały Rady Gminy 53964
    Zarządzenia Wójta 1719
    Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw RP 0
    Monitor Polski RP 0
    Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 817
       Uchwały Rady Gminy 10285
       Zarządzenia Wójta 641
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
    2016 1539
    2015 6326
    2014 5400
    2013 5136
Majątek i finanse 1408
    Budżet 2015 1908
    Budżet 2014 2111
    Budżet 2013 3245
    Budżet 2012 3540
    Budżet 2011 2987
    Budżet 2010 3929
       Projekt Budżetu 2010 1490
    Budżet 2009 2596
    Budżet 2008 1226
    Wykaz mienia 621
    Uchwały RIO 10687
    Sprawozdania 647
Podatki i opłaty 275
    Podatki i opłaty w roku 2016 1589
    Podatki i opłaty w roku 2015 2728
    Podatki i opłaty w roku 2014 2013
    Podatki i opłaty w roku 2013 1773
    Wzory druków podatkowych 2014 2124
    Podatki i opłaty w roku 2012 2238
    Podatki i opłaty w roku 2011 2015
    Podatki i opłaty w roku 2010 2072
    Wzory druków podatkowych 2011 2206
    Podatki i opłaty w roku 2009 1595
Kontrole 3
    Rok 2015 4306
Oświadczenia majątkowe 43
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3768
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6
       Kierownictwo Gminy Markusy 2972
       Rada Gminy Markusy 922
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 810
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 786
       Kierownictwo Gminy Markusy 1796
       Rada Gminy Markusy 1331
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 866
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3
       Kierownictwo Gminy Markusy 3002
       Rada Gminy Markusy 1065
       Kierownicy jednostek budżetowych 980
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 619
       Kierownictwo Gminy Markusy 2205
       Rada Gminy Markusy 1173
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1131
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 411
       Kierownictwo Gminy Markusy 2436
       Radni Gminy Markusy 1927
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1702
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2926
       Kierownictwo Gminy Markusy 2416
       Radni Gminy Markusy 1570
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1268
Programy Gminy Markusy 59
    Programy odnowy wsi 1483
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 12049
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy 2107
    Strategia Rozwoju Gminy Markusy 1367
Ochrona środowiska 11
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1240
    Decyzje środowiskowe 895
    Program Ochrony Środowiska 5553
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2368
    Biblioteka Publiczna 2429
Przetargi / Zamówienia 105203
Program Integracji Społecznej 7065
Świadczenia Rodzinne 1363
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 14480
    Komunikaty 55988
Organizacje Pozarządowe 5633

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 6811
Redakcja Biuletunu 2192
Instrukcja obsługi 1883
Mapa serwisu 3733

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2680


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij