czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 128662
Urząd 14477
    Dane podstawowe 16808
    Statut Gminy 2880
    Regulamin organizacyjny 3900
    Kierownictwo Urzędu 6045
    Wójt 908
    Zastępca Wójta 641
    Skarbnik 682
    Sekretarz 1004
    Stanowiska pracy 7263
       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 646
       Wydział Gospodarowania Środowiskiem 801
       Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 814
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami 798
       Wydział Finansowy 887
    Struktura organizacyjna 2937
    Kontakt 847
Organy Gminy 155
    Wójt 8927
    Rada Gminy 3242
    Przewodniczący 856
    Skład Rady 3386
    Komisje 3750
Jednostki organizacyjne 82
    Posiadające osobowość prawną 825
    Jednostki budżetowe 8295
    Jednostki pomocnicze 32
    Służby, Inspekcje, Straże 862
    Zakłady Budżetowe 2324
    Instytucje kultury 3537
Sołectwa 5271
Ogłoszenia o naborze 8182
Zamówienia publiczne 34916
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 82147
Procedury załatwiania spraw 21
    Stanowiska 804
    Sprawy 671
    Działalność gospodarcza 7208
    Małżeństwa, narodziny, zgony 7177
    Meldunki 5881
    Dowody osobiste 4930
    Nieruchomości 5464
    Ochrona środowiska 1598
    Koncesje alkoholowe 2313
    Inne 1201
Projekty Aktów Prawnych 5908
Akty prawne 77102
    Uchwały Rady Gminy 45941
    Zarządzenia Wójta 1699
    Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw RP 0
    Monitor Polski RP 0
    Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 817
       Uchwały Rady Gminy 9901
       Zarządzenia Wójta 614
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
    2016 1441
    2015 6278
    2014 5273
    2013 5059
Majątek i finanse 1408
    Budżet 2015 1772
    Budżet 2014 2033
    Budżet 2013 3210
    Budżet 2012 3510
    Budżet 2011 2948
    Budżet 2010 3897
       Projekt Budżetu 2010 1410
    Budżet 2009 2516
    Budżet 2008 1189
    Wykaz mienia 589
    Uchwały RIO 10335
    Sprawozdania 619
Podatki i opłaty 275
    Podatki i opłaty w roku 2016 1334
    Podatki i opłaty w roku 2015 2698
    Podatki i opłaty w roku 2014 1952
    Podatki i opłaty w roku 2013 1697
    Wzory druków podatkowych 2014 2062
    Podatki i opłaty w roku 2012 2190
    Podatki i opłaty w roku 2011 1963
    Podatki i opłaty w roku 2010 2028
    Wzory druków podatkowych 2011 2112
    Podatki i opłaty w roku 2009 1493
Kontrole 3
    Rok 2015 4090
Oświadczenia majątkowe 43
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3585
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6
       Kierownictwo Gminy Markusy 2897
       Rada Gminy Markusy 864
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 775
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 751
       Kierownictwo Gminy Markusy 1748
       Rada Gminy Markusy 1276
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 833
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3
       Kierownictwo Gminy Markusy 2925
       Rada Gminy Markusy 1020
       Kierownicy jednostek budżetowych 917
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 619
       Kierownictwo Gminy Markusy 2124
       Rada Gminy Markusy 1121
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1085
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 411
       Kierownictwo Gminy Markusy 2359
       Radni Gminy Markusy 1871
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1647
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2926
       Kierownictwo Gminy Markusy 2337
       Radni Gminy Markusy 1505
       Kierownicy Jednostek Budżetowych 1223
Programy Gminy Markusy 59
    Programy odnowy wsi 1458
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 11436
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy 2057
    Strategia Rozwoju Gminy Markusy 1285
Ochrona środowiska 11
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1205
    Decyzje środowiskowe 865
    Program Ochrony Środowiska 5390
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2368
    Biblioteka Publiczna 2308
Przetargi / Zamówienia 104822
Program Integracji Społecznej 6894
Świadczenia Rodzinne 1262
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13374
    Komunikaty 55784
Organizacje Pozarządowe 5496

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 6760
Redakcja Biuletunu 2135
Instrukcja obsługi 1820
Mapa serwisu 3678

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2680


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij