czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Mapa serwisu
 Mapa serwisu

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe
Ogłoszenia i komunikaty
Urząd
      Dane podstawowe
      Statut Gminy
      Regulamin organizacyjny
      Kierownictwo Urzędu
      Wójt
      Zastępca Wójta
      Skarbnik
      Sekretarz
      Stanowiska pracy
           Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
           Wydział Gospodarowania Środowiskiem
           Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
           Wydział Gospodarki Nieruchomościami
           Wydział Finansowy
      Struktura organizacyjna
      Kontakt
Organy Gminy
      Wójt
      Rada Gminy
      Przewodniczący
      Skład Rady
      Komisje
Jednostki organizacyjne
      Posiadające osobowość prawną
      Jednostki budżetowe
      Jednostki pomocnicze
      Służby, Inspekcje, Straże
      Zakłady Budżetowe
      Instytucje kultury
Sołectwa
Ogłoszenia o naborze
Zamówienia publiczne
      Zamówienia poniżej 30 tyś. euro
Procedury załatwiania spraw
      Stanowiska
      Sprawy
      Działalność gospodarcza
      Małżeństwa, narodziny, zgony
      Meldunki
      Dowody osobiste
      Nieruchomości
      Ochrona środowiska
      Koncesje alkoholowe
      Inne
Projekty Aktów Prawnych
Akty prawne
      Uchwały Rady Gminy
      Zarządzenia Wójta
      Dzienniki Urzędowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego
      Dzienniki Ustaw RP
      Monitor Polski RP
      Akty Prawa Miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
           Uchwały Rady Gminy
           Zarządzenia Wójta
Protokoły z sesji Rady Gminy
      2016
      2015
      2014
      2013
Majątek i finanse
      Budżet 2015
      Budżet 2014
      Budżet 2013
      Budżet 2012
      Budżet 2011
      Budżet 2010
           Projekt Budżetu 2010
      Budżet 2009
      Budżet 2008
      Wykaz mienia
      Uchwały RIO
      Sprawozdania
Podatki i opłaty
      Podatki i opłaty w roku 2016
      Podatki i opłaty w roku 2015
      Podatki i opłaty w roku 2014
      Podatki i opłaty w roku 2013
      Wzory druków podatkowych 2014
      Podatki i opłaty w roku 2012
      Podatki i opłaty w roku 2011
      Podatki i opłaty w roku 2010
      Wzory druków podatkowych 2011
      Podatki i opłaty w roku 2009
Kontrole
      Rok 2015
Oświadczenia majątkowe
      Oświadczenia majątkowe za rok 2014
      Oświadczenia majątkowe za rok 2013
           Kierownictwo Gminy Markusy
           Rada Gminy Markusy
           Kierownicy Jednostek Budżetowych
      Oświadczenia majątkowe za rok 2012
           Kierownictwo Gminy Markusy
           Rada Gminy Markusy
           Kierownicy Jednostek Budżetowych
      Oświadczenia majątkowe za rok 2011
           Kierownictwo Gminy Markusy
           Rada Gminy Markusy
           Kierownicy jednostek budżetowych
      Oświadczenia majątkowe za rok 2010
           Kierownictwo Gminy Markusy
           Rada Gminy Markusy
           Kierownicy Jednostek Budżetowych
      Oświadczenia majątkowe za rok 2009
           Kierownictwo Gminy Markusy
           Radni Gminy Markusy
           Kierownicy Jednostek Budżetowych
      Oświadczenia majątkowe za rok 2008
           Kierownictwo Gminy Markusy
           Radni Gminy Markusy
           Kierownicy Jednostek Budżetowych
Programy Gminy Markusy
      Programy odnowy wsi
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
      Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markusy
      Strategia Rozwoju Gminy Markusy
Ochrona środowiska
      Warunki wydania decyzji środowiskowych
      Decyzje środowiskowe
      Program Ochrony Środowiska
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy
      Biblioteka Publiczna
Przetargi / Zamówienia
Program Integracji Społecznej
Świadczenia Rodzinne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
      Komunikaty
Organizacje Pozarządowe
Strona główna
Strona Główna


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij