czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Organy Gminy / Wójt
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-10-16 12:33:11

Wójt Gminy Markusy

 

Kompetencje Wójta (na podstawie art. 55 Statutu Gminy )
1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem kadencji Rady Gminy.
3. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.
4. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1)       kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)       przygotowanie projektów uchwał Rady oraz wniosków pod obrady Rady Gminy;
3)       określenie sposobu wykonywania uchwał;
4)       przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności;
5)       gospodarowanie mieniem komunalnym;
6)       wykonywanie budżetu;
7)       zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
8)       wykonywanie zadań zleconych nałożonych na Gminę przez ustawy lub wykonywanych na podstawie porozumienia
          z organami administracji rządowej lub samorządowej;
9)       wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników gminnych jednostek organizacyjnych;
10)   wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
5. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.
6. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały.
 Podmiot udostępniający informację: markusy_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Admin Data wytworzenia informacji: 2009-10-16 12:33:11
Osoba, która odpowiada za treść: Admin Data udostępnienia informacji: 2009-10-16 12:33:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 8684
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2009-10-16 12:33:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij