czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwum BIP
 Procedury załatwiania spraw
 Drukuj informację

Wydział: Referat Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2009-04-24 09:29:52 przez Iwona Zielińska-Kanclerz

Wydanie zaświadczeń o niekorzystaniu / niepobieraniu: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w tutejszym urzędzie

Termin załatwienia

Zaświadczenia wydane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Iwona Zielińska-Kanclerz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lelkowo
Referat Spraw Społecznych - Pok. Nr 5
Poniedziałek - Piątek w godz. 7.30 do 15.30

Telefon kontaktowy

055 244-82-87

Adres e-mail

i.zielinska_kanclerz@uglelkowo.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o nieskorzystaniu / niepobieraniu świadczeń

Miejsce odbioru

Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lelkowo - pok Nr 5  lub pocztą za potwierdzenie odbioru.

Wymagane Dokumenty

W celu wydania zaświadczenia należy złożyć:
- wypełniony wniosek o wydanie wnioskowanego zaświadczenia  (druk do pobrania w załącznikach)

Opłaty

Brak opłat.
- art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635),
- art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj.Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm.),
- art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. z 2009r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem tutejszego Urzędu Gminy, w terminie 7 dni od otrzymania.

Uwagi

Podmiot realizujący świadczenia,  ma prawo wymagać dodatkowych dokumentów  w przypadku ubiegania się o zaświadczenie.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.),
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm.),
- Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: lelkowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Zielińska-Kanclerz Data wytworzenia informacji: 2009-04-24 09:23:56
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Zielińska-Kanclerz Data udostępnienia informacji: 2009-04-24 09:29:52
Wprowadził informację do BIP: Anita Rejs Artykuł był wyświetlony: 12393
Osoba, która zmieniła informację: Anita Rejs Data aktualizacji informacji: 2011-08-12 12:41:30
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.lelkowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij