Porządek XXVI sesji Rady Gminy Kurzętnik w dniu 27 października 2016 roku o godzinie 13:00 w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku

Ogłoszono: 2016-10-24 07:57:14 przez Krzysztof Bartnicki

Porządek  XXVI  sesji Rady Gminy Kurzętnik w dniu 27 października 2016 roku o godzinie 1300 w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku

1.      Otwarcie

a/ stwierdzenie quorum

2.      Przyjęcie protokołu z  XXV sesji Rady Gminy

3.      Wybór sekretarza sesji

4.      Przedstawienie porządku obrad

5.      Wnioski i zapytania

6.      Informacja Pana Wójta o pracy w okresie między sesjami Rady Gminy 

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026 

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/276/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym  współzawodnictwie sportowym oraz za zasługi dla sportu

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szafarnia

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

13.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania

14.  Zamknięcie sesji.

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Piechocka Data wytworzenia informacji: 2016-10-24 07:56:26
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Piechocka Data udostępnienia informacji: 2016-10-24 07:57:14
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 459
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-24 07:57:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »