Ogłoszenie WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszono: 2016-02-04 22:13:12 przez Krzysztof Bartnicki

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 4 lutego 2016 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 

I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży następujące nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik:

 

- nieruchomość lokalową położoną w Kurzętniku przy ul. Dworcowej 9 – lokal mieszkalny nr  2, o pow. użytkowej 46,94 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy o pow. 3,21 m2  i udziałem wynoszącym 5015/204135 części w częściach wspólnych budynku i w gruncie oznaczonym nr geod. 1628 o pow. 0,6149 ha zapisanym w księdze wieczystej nr EL1N/00026751/9;

- nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem garażowym oznaczoną działką nr 1627 położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik o pow. 0,0025 ha (B-RV), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą nr EL1N/00026750/2.

Obecnie dla przedmiotowych nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowe nieruchomości położone są w jednostce strukturalnej oznaczonej jako rejon aktywnej przyspieszonej urbanizacji.

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży łącznie: lokal mieszkalny nr 2 wraz z przynależną piwnicą i udziałem w gruncie wraz z nieruchomością zabudowaną budynkiem garażowym.

Łączna cena nieruchomości wynosi 147.300,00 zł.

 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

                                                                                          

                                                                                           Wójt Gminy Kurzętnik

                                                                                            Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-02-04 22:12:47
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Kowalska Data udostępnienia informacji: 2016-02-04 22:13:12
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 3265
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-02-04 22:13:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »