OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 2 lutego 2016 r.w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszono: 2016-02-02 20:36:00 przez Krzysztof Bartnicki

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK
z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w  dzierżawę

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ – Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 

I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do oddania w dzierżawę:

- nieruchomość gruntową położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik stanowiącą własność Gminy Kurzętnik nr ewidencyjny 160/40 o pow. 1,0402 ha (N) dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą nr EL1N/00034228/3.

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kurzętnik nr XII/100/15 z dnia 28 października 2015 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz.  z 13 listopada 2015 r. poz. 4087) przeznaczona jest pod teren usług sportowych.

Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 20.000,00 zł netto/rok.

Termin wnoszenia opłat – corocznie do dnia 31 marca.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat.

Termin zagospodarowania nieruchomości- w ciągu 3 lat od momentu podpisania umowy dzierżawy.

W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

II. Wywiesić wykaz nieruchomości na okres 21 dni.

 

                                                                                       Wójt Gminy Kurzętnik

                                                                                       Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 20:35:54
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 20:36:00
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 178
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-02-02 20:38:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »