OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 15 stycznia 2016 r.w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszono: 2016-01-15 14:51:25 przez Krzysztof Bartnicki

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w  dzierżawę

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm./ – Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 

I.     Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do oddania w dzierżawę na okres do 20 lat:

nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Wawrowice, gm. Kurzętnik stanowiącą własność Gminy Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 131/51 o pow. 1,2787 ha (RV, PsIV, Lz-RV, N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00023787/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 lipca 2009 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 123 z dnia 1 września 2009 r. poz. 1956 przedmiotowy grunt przeznaczony jest w części na plażę publiczną oraz w części na zieleń urządzoną.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona dzierżawcy do używania w celu urządzenia plaży, prowadzenia działalności związanej z turystyką, upowszechnianiem sportu i rekreacji, zagospodarowania terenów zielonych.

Termin zagospodarowania nieruchomości- w ciągu dwóch lat od momentu podpisania umowy dzierżawy.

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 8.000,00 zł/rok netto. Czynsz dzierżawny należy uiszczać corocznie do dnia 31 marca. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie o 10% w stosunku do kwoty czynszu z roku poprzedniego.

II. Wywiesić wykaz nieruchomości na okres 21 dni.

 
Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 14:51:17
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2016-01-15 14:51:25
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 2986
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-01-15 14:51:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »