OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszono: 2015-12-02 14:08:03 przez Krzysztof Bartnicki

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK
z dnia 2 grudnia 2015 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:
I.Z zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży:
nieruchomość gruntową, położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 1574 o pow. 0,0367 ha (PsV) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00020070/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim. 
Cena nieruchomości wynosi  3.000,00 zł.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w rejonie aktywnej, przyspieszonej urbanizacji.
Termin zagospodarowania nieruchomości- brak
II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski
 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-12-02 14:04:55
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-12-02 14:08:03
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 413
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:06:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »