Ogłoszenie WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 8 września 2015 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszono: 2015-09-08 14:48:40 przez Krzysztof Bartnicki

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 8 września 2015 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 

I.     Z zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży:

·      nieruchomość gruntową, położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 180/25 o pow. 0,1877 ha (Bi) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00020127/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na powiększenie nieruchomości sąsiedniej zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00023567/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim;

Cena nieruchomości wynosi  197.000,00 zł.

·      nieruchomość gruntową, położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 180/26 o pow. 0,0069 ha (B) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00020127/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na powiększenie nieruchomości sąsiedniej zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00023567/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim;

Cena nieruchomości wynosi  12.000,00 zł.

 

·      nieruchomość gruntową, położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 180/29 o pow. 0,0342 ha (B) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00020127/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na powiększenie nieruchomości sąsiedniej zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00029925/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim;

Cena nieruchomości wynosi  57.200,00 zł.

 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w rejonie aktywnej przyspieszonej urbanizacji.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak

 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 Wójt Gminy Kurzętnik

 Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-09-08 14:48:35
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-09-08 14:48:40
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 380
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:06:10
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »