Ogłoszenie WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszono: 2015-04-21 21:27:43 przez Krzysztof Bartnicki

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 21 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 późn. zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I.     Z zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży następujące nieruchomości:

 

1)        nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 321/16 o pow. 0,1501 ha (E-LsVI, E-N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033898/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

Cena nieruchomości wynosi 74.290,00  zł.

 

2)        nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 321/17 o pow. 0,1501 ha (E-LsVI, E-N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033898/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim.  

Cena nieruchomości wynosi  74.290,00 zł.

 

3)        nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 321/8 o pow. 0,3424 ha (E-Ls-LsVI, E-N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033898/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim.

Cena nieruchomości wynosi  169.480,00 zł.

Obecnie dla przedmiotowych działek nr 321/16, 321/17 i 321/8 obręb geod. Nielbark gm. Kurzętnik nie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr XLI/200/10 z dnia 23 lutego 2010 r.  przedmiotowy grunt położony jest w jednostce strukturalnej oznaczonej jako rejon przyrodniczy – „e”.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak

 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.


 

 

                                                                                              Wójt Gminy Kurzętnik

                                                                                              Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-04-21 21:24:46
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-04-21 21:27:43
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 371
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:08:46
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »