OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszono: 2015-04-02 21:54:15 przez Krzysztof Bartnicki

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./ – Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:


I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do oddania w dzierżawę następujące nieruchomości gruntowe położone w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik stanowiące własność Gminy Kurzętnik:

 

L.p

Numer działki

Księgi wieczyste

Powierzchnia/ha

Przeznaczenie w miejscowym planie

1

160/25

EL1N/00034228/3

0,9584

Teren usług U-1

2

160/28

EL1N/00034228/3

0,3192

Parking  KS

3

160/29

EL1N/00034228/3

0,7253

Teren usług sportowych US 2

4

160/38

EL1N/00034228/3

0,8111

Teren usług sportowych US 4

5

160/40

EL1N/00034228/3

1,0402

Teren usług sportowych US 3

6

160/41

EL1N/00034228/3

0,1656

Parking  4KS

7

161/1

EL1N/00034228/3

0,0719

Teren usług sportowych US 3

8

161/2

EL1N/00034228/3

0,2769

Parking  2KS

9

161/4

EL1N/00034228/3

0,2527

Parking 3KS

10

161/6

EL1N/00034228/3

0,1353

Teren usług sportowych US 4

11

161/9

EL1N/00034228/3

0,0277

Teren usług sportowych US 3

Razem                                                     4,7843 ha

 

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak. W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak. Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są do oddania w dzierżawę jednemu dzierżawcy. Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1247,00 zł na rok. Termin wnoszenia opłat określony zostanie w umowie dzierżawy.


II. Wywiesić wykaz nieruchomości na okres 21 dni.