Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Kurzętniku w celu usankcjonowania przebiegu drogi dojazdowej do gospodarstwa Pana Krystiana Kujawskiego.

Ogłoszono: 2008-08-14 09:13:59 przez Krzysztof Bartnicki

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/2008

 

Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 14 sierpnia 2008 roku

 W sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Kurzętniku w celu usankcjonowania przebiegu drogi dojazdowej do gospodarstwa Pana Krystiana Kujawskiego.
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIV/24/98 Rady Gminy w Kurzętniku z dnia 9 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości  oraz wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat.
 

Zarządzam co następuje:

 § 1. Dokonać zamiany niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kurzętnik:

-     działki Nr 689/5 o pow. 0,1967 ha, zapisanej w KW 25190, stanowiącej własność Gminy Kurzętnik

-     na działkę Nr 690/3 o pow. 0,1343 ha, zapisaną w KW 17044, stanowiącą własność małż. Kariny i Grzegorza Drzymalskich zam. we wsi Tereszewo.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 Wójt Gminy Kurzętnik
 
Zofia Andrzejewska
 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: admin Data wytworzenia informacji: 2008-08-14 09:13:07
Osoba, która odpowiada za treść: admin Data udostępnienia informacji: 2008-08-14 09:13:59
Wprowadził informację do BIP: Bożena Kłosowska Artykuł był wyświetlony: 552
Osoba, która zmieniła informację: Bożena Kłosowska Data aktualizacji informacji: 2008-09-30 16:54:35
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »