Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2008 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia Gminy Kurzętnik

Ogłoszono: 2008-08-12 11:56:48 przez Krzysztof Bartnicki

 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2008
 

Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 12 sierpnia 2008 roku

 
 W sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia Gminy Kurzętnik
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIV/24/98 Rady Gminy w Kurzętniku z dnia 9 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat.

 Z a r z ą d z a m   c o n a s t ę p u j ę :

 
 § 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości mienia gminy Kurzętnik – opisane w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§2.Zarządzeniewchodziwżyciezdniempodjęcia.
 
 
Wójt Gminy Kurzętnik
 
Zofia Andrzejewska
 
 

WYKAZ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr5/2008 Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 12-08-2008
 
 
 
WYKAZ
 
 Nieruchomości stanowiących własność Gminy Kurzętnik, przeznaczonych do sprzedaży.
 
1.      Domek letniskowy położony na gruncie Lasów Państwowych w Partęczynach, oznaczony Nr 204, pow. użytkowa 28,59m2 – Cena ustalona przez rzeczoznawcę 26.000,00 złotych

2.      Działka Nr 251/2 o pow. 0,1355ha, /nieużytek/ położona w Marzęcicach, zapisana w KW 20371. Wartość według rzeczoznawcy 4.400,00złotych.

3.      Działka Nr 1591 o pow. 0,1132ha, położona w Kurzętniku, zapisana w KW 20070, stanowiąca ogródek przy Zakładzie EXPOM cena ustalona przez rzeczoznawcę 3.000,00 złotych.

4.      Działka Nr 1551 o pow. 0,0025ha, zapisana w KW 26340, położona w Kurzętniku, zabudowana garażem. Wartość według rzeczoznawcy 4.000,00 złotych.

5.      Lokal mieszkalny oznaczony Nr 5, w budynku 13 lokalowym przy ul. Sienkiewicza 23, położonym na działce Nr 1559 o pow. 0,0544ha, zapisanej w KW23788. Powierzchnia użytkowa lokalu 42,90m2 i przynależna piwnica o pow. 3,18m2 i udział w działce wymienionej wyżej w wysokości 4608/82006. Wartość według rzeczoznawcy 35.000,00 złotych.

 
 
Sporządził:
 
/H.Szymański/
 
OGŁOSZENIE
 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ,/Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami / Wójt Gminy Kurzętnik, woj. Warmińsko-Mazurskie, ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kurzętnik, przeznaczonych do sprzedaży.

 1.      Domek letniskowy położony na gruncie Lasów Państwowych w Partęczynach, oznaczony Nr204, pow. użytkowa 28,59m2 – Cena ustalona przez rzeczoznawcę 26.000,00złotych

2.      Działka Nr 251/2 o pow. 0,1355ha, /nieużytek/ położona w Marzęcicach, zapisana w KW 20371. Wartość według rzeczoznawcy 4.400,00 złotych.

3.      Działka Nr 1591 o pow. 0,1132ha, położona w Kurzętniku, zapisana w KW 20070, stanowiąca ogródek przy Zakładzie EXPOM cena ustalona przez rzeczoznawcę 3.000,00 złotych.

4.      Działka Nr 1551 o pow.0,0025ha, zapisana w KW 26340, położona w Kurzętniku, zabudowana garażem. Wartość według rzeczoznawcy 4.000,00złotych.

5.      Lokal mieszkalny oznaczony Nr 5, w budynku 13 lokalowym przy ul. Sienkiewicza 23, położonym na działce Nr 1559 o pow.0,0544ha, zapisanej w KW 23788. Powierzchnia użytkowa lokalu 42,90m2 i przynależna piwnica o pow.3,18m2 i udział w działce wymienionej wyżej w wysokości 4608/82006. Wartość według rzeczoznawcy 35.000,00złotych.

Wykaz wywieszony zostaje na na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku na okres 21 dni tj. od dnia 12-08 do dnia 03-09-2008.

 
Kurzętnik dnia 12-08-2008
 
 
Wójt Gminy Kurzętnik
 
Zofia Andrzejewska
 
 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: admin Data wytworzenia informacji: 2008-08-12 11:56:06
Osoba, która odpowiada za treść: admin Data udostępnienia informacji: 2008-08-12 11:56:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 760
Osoba, która zmieniła informację: Bożena Kłosowska Data aktualizacji informacji: 2008-09-10 13:28:35
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »