czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-07-31 14:35:11

Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP

 

 

 

Informacja publiczna nie udostępniona w BIP jest udostępniona na wniosek w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w zaproponowany we wniosku sposób. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej w sposób i formie wynikającej ze złożonego wniosku, urząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie wnioskiem i wskaże, w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona.

O ile w terminie 14 dni wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

O ile informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: admin Data wytworzenia informacji: 2008-07-31 14:35:11
Osoba, która odpowiada za treść: admin Data udostępnienia informacji: 2008-07-31 14:38:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 3769
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-08-19 13:24:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij