czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-07-31 14:59:33

Archiwa

 

Organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy określa zarządzenie Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 03 lipca 2003 r w sprawie zatwierdzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego określa między innymi, zasady udostępnienia dokumentacji z archiwum. Zgodnie z jej regulacjami korzystania z dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym odbywa się następująco:

-         udostępnienie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej następuje dla celów służbowym, tj. dla potrzeb jednostki organizacyjnej, na żądanie organów kontrolnych oraz do celów naukowo-badawczych.

-     udostępnianie dokumentacji dla celów naukowo-badawczych odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

-         korzystanie z zasobów archiwum odbywa się na miejscu

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika urzędu akta mogą być wypożyczone poza lokal archiwum zakładowego

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: admin Data wytworzenia informacji: 2008-07-31 14:59:33
Osoba, która odpowiada za treść: admin Data udostępnienia informacji: 2008-08-04 09:32:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 4936
Osoba, która zmieniła informację: Bożena Kłosowska Data aktualizacji informacji: 2008-09-10 13:27:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-07-31 14:52:30

Rejestry

 

 

1.        Rejestr uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta
2.        Rejestr wniosków i interpelacji radnych.
Dostępne - stanowisko d/s Obsługi Rady jej Organów i Urzędu
 
3.        Rejestr aktów wewnętrznych
4.        Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
Dostępne - stanowisko d/s Kadrowych i Obsługi Sekretariatu
 
5.        Rejestr zamówień publicznych.
Dostępny - stanowisko ds. BHP, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Pomocowych
 
6.        Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
7.        Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
Dostępne - stanowisko ds. Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Architektury
 
8.        Rejestr i spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji niearchiwalnej i zlikwidowanych jednostek organizacyjnych. Dostępne - stanowisko d/s Działalności Gospodarczej i Kulturalnej
 
Dane z w/w rejestrów udostępniane są na wniosek w sposób i formie zgodnej z wnioskiem. Ponadto rejestry można przeglądać w Urzędzie Gminy i Gminnym Zespole Oświaty.
 
9.        Stały rejestr wyborców - dane z rejestru udostępnia się do wglądu w Urzędzie Gminy lub na wniosek
10.     Rejestr skarg i wniosków - skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska /nazwy/ oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Dane z rejestru skarg i wniosków udostępnia się podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 
 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: admin Data wytworzenia informacji: 2008-07-31 14:52:30
Osoba, która odpowiada za treść: admin Data udostępnienia informacji: 2008-07-31 14:54:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 4970
Osoba, która zmieniła informację: Bożena Kłosowska Data aktualizacji informacji: 2008-09-10 13:27:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij