czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja korzystania z BIP O Biuletynie Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Ogłoszenia i informacje
 Drukuj informację

Porządek XVII sesji Rady Gminy Kurzętnik w dniu 19 lutego 2016 roku o godzinie 13:30 w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku

Ogłoszono: 2016-02-14 20:20:25 przez Krzysztof Bartnicki

Porządek XVII sesji Rady Gminy Kurzętnik w dniu 19 lutego 2016 roku o godzinie 1330 w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku

Proponowany porządek obrad:

 
 1. Otwarcie
  a/ stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu z  XVI sesji Rady Gminy
 3. Wybór sekretarza sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad
 5. Wnioski i zapytania
 6. Informacja Pana Wójta o pracy w okresie między sesjami Rady Gminy
 7. Wręczenie medali rodzicom żołnierzy „Za zasługi dla obronności kraju"
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzemieniewo na lata 2016-2023.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy rekreacyjnej w miejscowości Nielbark, gmina Kurzętnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz do pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik.  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za pobór wody oraz za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kurzętnik.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kurzętnik w zakresie wniosku o nadanie miejscowości Kurzętnik statusu miasta
 17. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kurzętnik 
 18. Odpowiedzi na wnioski i pytania.
 19. Zamknięcie sesji.
 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-02-14 20:20:21
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Piechocka Data udostępnienia informacji: 2016-02-14 20:20:25
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 475
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-02-18 11:22:19
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij