czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Ogłoszenia
 Drukuj informację

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 1 lutego 2016 r.w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszono: 2016-02-02 20:38:50 przez Krzysztof Bartnicki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie:  sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w  dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ – Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I.                   Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do oddania w dzierżawę:

- nieruchomość gruntową nr 160/50 o pow. 6,00 ha poł. w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą nr  EL1N/00034009/2;

- nieruchomość gruntową nr 160/41 o pow. 0,1656 ha poł. w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą nr EL1N/00034228/3.

Działka nr 160/50 nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomości przeznaczone są do oddania w dzierżawę łącznie.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kurzętnik nr XII/100/15 z dnia 28 października 2015 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz.  z 13 listopada 2015 r. poz. 4087) działka nr 160/50 przeznaczona jest pod teren usług sportowych natomiast działka nr 160/41 przeznaczona jest pod parking.

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł netto/m2/rok.

Termin wnoszenia opłat – corocznie do dnia 31 marca.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS.

Nieruchomości przeznaczono do oddania w dzierżawę na okres do 20 lat.

Termin zagospodarowania nieruchomości- w ciągu 1 roku od momentu podpisania umowy dzierżawy.

W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

II. Wykaz z dnia 15 stycznia 2016 roku dot. działki nr 160/50 traci moc.

III. Wywiesić wykaz nieruchomości na okres 21 dni.

 
                                                                                       Wójt Gminy Kurzętnik

                                                                                       Wojciech Dereszewski

Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij