czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Ogłoszenia
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszono: 2016-01-15 14:48:22 przez Krzysztof Bartnicki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w  dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ – Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik stanowiącą własność Gminy Kurzętnik nr ewidencyjny 160/50 o pow. 6,00 ha dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą nr EL1N/00034009/2.

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren usług sportowych.

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 20.000,00 zł netto/rok.

Termin wnoszenia opłat – corocznie do dnia 31 marca.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana po dniu 1 stycznia każdego roku o wskaźnik wzrostu inflacji ustalony przez GUS.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat.

Termin zagospodarowania nieruchomości- w ciągu pięciu lat od momentu podpisania umowy dzierżawy.

W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

II. Wywiesić wykaz nieruchomości na okres 21 dni.


Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij