czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Ogłoszenia
 Drukuj informację

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszono: 2015-04-02 21:54:15 przez Krzysztof Bartnicki

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./ – Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:


I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do oddania w dzierżawę następujące nieruchomości gruntowe położone w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik stanowiące własność Gminy Kurzętnik:

 

L.p

Numer działki

Księgi wieczyste

Powierzchnia/ha

Przeznaczenie w miejscowym planie

1

160/25

EL1N/00034228/3

0,9584

Teren usług U-1

2

160/28

EL1N/00034228/3

0,3192

Parking  KS

3

160/29

EL1N/00034228/3

0,7253

Teren usług sportowych US 2

4

160/38

EL1N/00034228/3

0,8111

Teren usług sportowych US 4

5

160/40

EL1N/00034228/3

1,0402

Teren usług sportowych US 3

6

160/41

EL1N/00034228/3

0,1656

Parking  4KS

7

161/1

EL1N/00034228/3

0,0719

Teren usług sportowych US 3

8

161/2

EL1N/00034228/3

0,2769

Parking  2KS

9

161/4

EL1N/00034228/3

0,2527

Parking 3KS

10

161/6

EL1N/00034228/3

0,1353

Teren usług sportowych US 4

11

161/9

EL1N/00034228/3

0,0277

Teren usług sportowych US 3

Razem                                                     4,7843 ha

 

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak. W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak. Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są do oddania w dzierżawę jednemu dzierżawcy. Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1247,00 zł na rok. Termin wnoszenia opłat określony zostanie w umowie dzierżawy.


II. Wywiesić wykaz nieruchomości na okres 21 dni.

Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij