czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Ogłoszenia
 Drukuj informację

Ogłoszenie WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 4 października 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszono: 2016-10-13 07:54:56 przez Krzysztof Bartnicki

O G Ł O S Z E N I E

 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 4 października 2016 roku

 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

             Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 242 o pow. 0,06 ha (dr – 0,06 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00025077/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych .

Nieruchomość zostanie sprzedana w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych działkami nr 240 i 241, obręb Nielbark .

Cena nieruchomości wynosi 3.600,00 złotych.

 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski
Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij