czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Ogłoszenia
 Drukuj informację

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

Ogłoszono: 2016-09-01 11:18:39 przez Krzysztof Bartnicki

Kurzętnik, dnia 30 sierpnia 2016  r.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK
O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości :

- nieruchomość lokalową położoną w Kurzętniku przy ul. Sienkiewicza 23 – lokal mieszkalny nr  9, o pow. użytkowej 28,50 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy o pow. 8,00 m2  i udziałem wynoszącym 3650/82006 części w częściach wspólnych budynku i w gruncie oznaczonym nr geod. 1559 o pow. 0,0544 ha zapisanym w księdze wieczystej nr EL1N/00023788/6;

Cena nieruchomości wynosi 64.125,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.
Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku  przy ul. Grunwaldzkiej 39 dnia 3 października 2016 r. w sali narad o godzinie 12.00 .

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 26 września 2016 r.
W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.
Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.
Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze. zm.).


Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski
 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Borkowska Data wytworzenia informacji: 2016-09-01 11:18:28
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Borkowska Data udostępnienia informacji: 2016-09-01 11:18:39
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 3853
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:13:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij