Statystyki

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 11730
    Dane podstawowe 2350
    Kierownictwo urzędu 2217
    Wójt 3531
    Sekretarz 1953
    Skarbnik 1507
    Statut Gminy 1619
    Regulamin organizacyjny 1863
    Wydziały i stanowiska 5424
    Kontakt 2230
Rada Gminy 5511
    Przewodniczący Rady Gminy 2479
    Radni Gminy Kruklanki 3064
    Komisje Rady Gminy 3491
    Protokoły z sesji 16254
    Sesje Rady Gminy 10150
Jednostki organizacyjne, pomocnicze 2791
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach 4674
    Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach 1650
    Szkoła Podstawowa w Boćwince 2150
    Zespół Szkół w Kruklankach 1731
    Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach 1891
    Sołectwa 5853
Obwieszczenia, Zawiadomienia 5297
    Obwieszczenia 15335
    Zawiadomienia 17166
    Informacje 64067
Akty prawne 4271
    Uchwały Rady Gminy 54119
    Zarządzenia Wójta 44757
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dzienniki Urzędowe Województwa 5
Prawo miejscowe 2686
    rok 2005 1392
    rok 2006 1225
    rok 2007 1150
    rok 2008 1673
    rok 2009 1688
    rok 2010 3409
    rok 2011 2451
    rok 2012 1803
    rok 2013 2701
    rok 2014 2307
    rok 2015 1615
    rok 2016 440
Zamówienia publiczne 71898
    Zamówienia publiczne aktualne 67804
    Zamówienia publiczne w toku 12196
    Zamówienia publiczne archiwalne 25348
    Wyniki zamówień publicznych 29154
    Wyniki innych postępowań 9294
Gospodarka nieruchomościami 6213
    Sprzedaż działek 32508
Gospodarka komunalna 5295
Ochrona środowiska 3222
    Decyzje środowiskowe 3352
    Program Ochrony Środowiska Gminy Kruklanki 1408
    Program usuwania wyrobów zawierających azbest 684
    Odpady 3209
    Infromacje o środowisku i jego ochronie 1094
Budżet 2435
    Budżet 2011 1462
    Budżet 2012 1060
    Budżet 2013 1064
    Budżet 2014 1239
    Budżet 2016 397
Podatki i opłaty 3364
    Podatki i opłaty w roku 2016 1672
    Podatki i opłaty w roku 2015 961
    Podatki i opłaty w roku 2011 834
    Podatki i opłaty w roku 2014 1292
    Podatki i opłaty w roku 2012 1265
    Podatki i opłaty w roku 2013 1644
    Druki do pobrania 2773
    Zwrot podatku akcyzowego 1743
    Umorzenia, odroczenia w podatkach 1009
    Archiwum 2403
Oświadczenia majątkowe 3587
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 3689
    Oświadczenia majątkowe za rok 2011 2160
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2642
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1181
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1929
Organizacje pozarządowe 2412
    Aktualności 7245
    Wykaz 1676
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Kruklanki 1860
    Wzory formularzy 1323
    Sprawozdania 3204
    Konkursy 22792
    Wyniki konkursów 2572
    Oferty NGO z pominięciem otwartego konkursu 1863
Kultura i Oświata 2243
    Rejestr instytucji kultury 1290
    Informacje oświatowe 4030
    Karty informacyjne, dokumenty 725
Pomoc publiczna 2993
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2587
Mapa Gminy Kruklanki 0
Strategie, raporty, opracowania 2191
    Strategia Rozwoju Gminy Kruklanki 566
    Plan Odnowy Miejscowości 2380
    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Kruklanki 9
    Kodeks etyki 862
Orlik 2012 3834
Dostęp do informacji publicznej 3834
Ankieta oceny pracy urzędu i urzędnika 4736
Wnioski do pobrania 8867
Elektroniczna Skrzynka Podawcza CYFROWY URZĄD 184
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP 3085
Archiwalny BIP 0
Lobbing 1622
Petycje 1307
WYBORY 2928
    Wybory Parlamentarne 2011 3866
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3659
    Wybory Samorządowe 2014 8465
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 3283
    Referendum ogólnokrajowe 2015 2980
    Wybory do Sejmu i Senatu 2015 2090

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 1471
Rejestr zmian 134701
Redakcja Biuletunu 1283
Mapa serwisu 1432

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 24146
Zamówienia publiczne 72230
Informacje o naborze 17367
Mapa Gminy Kruklanki 0