Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Przewodniczący Rady Gminy

Ogłoszono: 2011-05-13 10:49:54 przez Krzysztof Szydłowski

Przewodniczący Rady Gminy w Kruklankach 2014-2018

Piniaha Jerzy Rafał
przewodniczacyrady@kruklanki.pl