Informacja dla wytwórców odpadów

Ogłoszono: 2011-07-01 14:16:34 przez Krzysztof Szydłowski

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), każdy wytwórca odpadów (podmioty prywatne, jednostki administracyjne) mają obowiązek składać roczne Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, do Marszałka Województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (Art. 37, ust. 1 i 3).

Zgodnie z art. 79c. jeżeli posiadacz odpadów będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł.”

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem www.warmia.mazury.pl
zakładka: ochrona środowiska
kategoria: odpady/opakowania/azbest
tytuł: odpady

Informacji na ten temat udzielają:
Anna Sorczyńska nr tel. (089) 512 54 46
Justyna Staniszewska nr tel. (089) 512 54 45
Małgorzata Grodzka nr te. (089) 512 54 44

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

 Podmiot udostępniający informację: kruklanki_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Szydłowski Data wytworzenia informacji: 2011-07-01 14:09:14
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Ginkowska Data udostępnienia informacji: 2011-07-01 14:16:34
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Szydłowski Artykuł był wyświetlony: 380
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Szydłowski Data aktualizacji informacji: 2013-03-13 09:07:58
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »