czarnobiały0+1+2
 Strona główna  www.kruklanki.pl  Mapa Gminy  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  O Biuletynie
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Ogłoszono: 2014-06-02 12:39:17 przez Krzysztof Szydłowski

 

 

Adres skrzynki ePUAP Urzędu Gminy Kruklanki:     /kruklanki1/skrytka

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego lub osobiście.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl.

 Dostarczenie dokumentów, w tym podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest możliwe w godzinach pracy Urzędu w sekretariacie (I piętro) na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB, płyta CD-RW lub CD-R z możliwością zapisu danych (tryb wielosesyjny). Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu dla Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub zaufanym profilem.
Akceptowalne formaty załączników to: ODF, ODS, DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, PNG, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP, RAR, 7zip.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie „złośliwe" będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kruklanki.warmia.mazury.pl/
Zamknij