Strona główna

Ogłoszono: 2009-07-22 14:48:00 przez Dawid Adamowicz

Witamy na archiwalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowo
(Zawiera informacje publikowane do dnia 31 grudnia 2015 r.)
Jeśli chcesz przejść do aktualnej strony Biuletynu Informacji Publicznej kliknij na bip.janowo.pl
 
  EPUAP

URZĄD GMINY JANOWO
ul. Przasnyska 14
13-113 Janowo
Tel. (89) 626 44 80, Fax. (89) 626 44 80 wewn. 115

sekretariat@janowo.pl  |  www.janowo.pl

Informujemy, iż od dnia 01.01.2013 roku czynnym podatnikiem podatku VAT jest:
GMINA JANOWO
ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo
NIP: 9840161804, REGON: 510743002
W związku z powyższym przy zawieraniu umów oraz wykonywaniu innych czynności cywilno-prawnych należy posługiwać się NIP i REGON GMINY.

Dostęp do aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Zgodnie z art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.) w Urzędzie Gminy Janowo zapewnia się do wglądu zbiory aktów prawnych i aktów prawa miejscowego, a także odpłatnie udostępnia wydruki, kopie lub wersje elektroniczne tych aktów prawnych zgodnie z zarządzeniem nr 360/214 Wójta Gminy Janowo z dnia 12 września 2014 r.
Na podstawie ww. zarządzenia, pracownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w pok. Nr 2 Urzędu, na wniosek klienta udostępnia odpłatnie wydruki, kopie lub wersje elektroniczne aktów prawnych.
W pok. Nr 1 Urzędu Gminy na wyznaczonym stanowisku komputerowym udostępnia się klientom dostęp do Systemu Informacji Prawnej oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowo dostęp do:
- Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz Dzienników Urzędowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Uchwał Rady Gminy Janowo,
- Zarządzeń Wójta Gminy Janowo.

Urząd Gminy Janowo
pracuje od poniedziałku do piątku
od godz. 7.15 do 15.15
WÓJT GMINY
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH 1000 - 1300
W POKOJU NR 15 URZĘDU GMINY.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZ. 1400 - 1500
W POKOJU Nr 13 URZĘDU GMINY.

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto Gminy Janowo:
Bank Spółdzielczy  w Nidzicy O/ Janowo
NR: 21 8834 1019 2003 0108 5977 0003

Numer rachunku bankowego do realizacji przekazów w obrocie dewizowym do/z wszystkich krajów świata
PL. 21 8834 1019 2003 0108 5977 0003 S.W.I.F.T. Code. POLUPLPR

Numer rachunku bankowego dla Urzędów Skarbowych oraz Ministerstwa Finansów
Urząd Gminy Janowo
Bank Spółdzielczy w Nidzicy O/ Janowo
NR: 75 8834 1019 2003 0108 5977 0001

PROGRAMY DO PRZEGLĄDANIA PLIKÓW ZAWARTYCH NA STRONIE
IRFAN VIEW 4.XX
Acrobat Reader 9.XX

Petentów, którzy chcą złożyć pismo drogą elektroniczną prosimy o uruchomienie poniższego linku
cu.warmia.mazury.pl
 Podmiot udostępniający informację: janowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dominik Górniak Data wytworzenia informacji: 2009-07-22 14:42:15
Osoba, która odpowiada za treść: Dominik Górniak Data udostępnienia informacji: 2009-07-22 14:48:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 63987
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Adamowicz Data aktualizacji informacji: 2016-01-25 12:21:10
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »