czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Wybory i Referenda 3112
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 1019
    Referendum ogólnokrajowe 2015 1472
    Wybory ławników kadencji 2016-2019 1369
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1657
    Wybory organów samorządu terytorialnego 2014 4716
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2407
Rada Gminy 5666
    Skład Rady Gminy 3000
    Kompetencje Rady Gminy 1959
    Informacja o sesji Rady Gminy 7249
    Projekty uchwał Rady Gminy 4932
    Protokoły z sesji Rady Gminy 7106
    Komisje 1492
Urząd Gminy 7258
    Kontakt 2660
    Dane podstawowe 2865
    Regulamin organizacyjny 2229
    Struktura organizacyjna 2930
    Wójt 3201
    Skarbnik 2447
    Sekretarz 2677
    Kodeks etyki pracowników 1001
    Referaty i stanowiska 2823
       Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2590
       Referat Gospodarki Terenowej 2528
       Referat Finansowy 2840
       Urząd Stanu Cywilnego 2816
       Radca Prawny 1591
       Stanowiska pomocnicze i obsługi 2136
Jednostki pomocnicze 2951
    Sołectwa 4767
Jednostki organizacyjne 4333
    Zespół Szkół w Janowie 2566
    Szkoła Podstawowa w Muszakach 3176
    Gminny Ośrodek Kultury 3780
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3889
       Pomoc społeczna 1138
       Dożywianie 1217
       Fundusz alimentacyjny 1102
       Dodatki mieszkaniowe 1235
       Pomoc materialna dla uczniów 2317
       Zespół Interdyscyplinarny 2488
       Ocena zasobów pomocy społecznej 896
       Klub Integracji Społecznej 688
       Karta Dużej Rodziny 630
Statut Gminy 4173
Budżet Gminy 3487
    Budżet 2016 883
    Budżet 2015 991
    Budżet 2014 1309
    Budżet 2013 1570
    Budżet 2012 1598
    Budżet 2011 1509
    Budżet 2010 1898
    Budżet 2009 1278
    Sprawozdania 4364
    Opinie RIO 2392
Akty prawne 6781
    Uchwały Rady Gminy 100221
    Zarządzenia Wójta 113272
    Projekty uchwał Rady Gminy 1298
    Zarządzenia Wójta – kierownika Urzędu 5409
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
Oświadczenia majątkowe 5052
    Rada Gminy Janowo 943
       2015 1710
       2014 4476
    Urząd Gminy Janowo 891
       2015 873
       2014 2713
    Jednostki organizacyjne Gminy Janowo 880
       2015 944
       2014 1585
    Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 2929
    Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3201
    Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006 - 2010 1632
    Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010 - 2014 1540
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 2531
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 2013
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 1433
    Archiwum 695
Procedury załatwiania spraw 42872
    Departamenty / Stanowiska 20053
    Sprawy 28582
    Dofinansowanie kosztów dowozu 1100
Oświata 938
    Wyprawka szkolna 1200
    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1043
    Obowiązek szkolny i obowiązek nauki 687
Gospodarka nieruchomościami 8156
    Sprzedaż 12591
    Najem / Dzierżawa 7415
    Najem 2034
    Użyczenie 1159
    Ochrona środowiska 1650
Ochrona środowiska 3733
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 491
    Azbest 2533
    Obwieszczenia 3118
    Gospodarka odpadami 1757
    Zezwolenia na wycinkę drzew 1760
Kontrole 2374
    Kontrole Komisji Rewizyjnej 5310
    Kontrole zewnętrzne 5334
    Kontrola zarządcza 1132
Strategie, raporty, opracowania 5211
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3460
    Roczny Program Współpracy 1068
    Konsultacje społeczne 1306
    Nabór do komisji konkursowych 1226
    Otwarte konkursy ofert 2546
Prowadzone rejestry 2266
Informacje nieudostępniane 2774
Projekty 3289
    Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Gminie Janowo miejscem wyrównywania szans edukacyjnych 685
    Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Janowo szansą na sukces dzieci. 1762
    Zasoby historyczno-kulturowe inspiracją rozwoju 1012
    Z przedszkolem poznajemy świat 1229
Projekty realizowane przez GOPS Janowo w ramach EFS 7360

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 187927
Informacje o naborze 39705
    Regulamin naboru 1333
    Druki do pobrania 1416
Ogłoszenia i Komunikaty 5158

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 3536


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij