czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Sprawy
 Drukuj informację

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2009-07-24 12:27:29 przez Dominik Górniak

Sporządzenie testamentu allograficznego

Termin załatwienia

Termin zgłoszenia wniosku. W razie zaistnienia potrzeby

Osoba kontaktowa

Grażyna Gosik

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Janowie ul.Przasnyska 14

pokój nr 13

Telefon kontaktowy

089 626 41 06

Adres e-mail

usc@janowo.pl

Sposób załatwienia

Sporządzenie testamentu allograficznego

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego w Janowie ul.Przasnyska 14

pokój nr 13

Wymagane Dokumenty

 Wniosek o sporządzenie testamentu allograficznego spadkodawca składa osobiście w obecności kierownika USC i dwóch innych osób jako świadków testamentu

Czas realizacji

Termin zgłoszenia wniosku. W razie zaistnienia potrzeby

Opłaty

Opłata skarbowa
 Za sporządzenie testamentu 22,- zł
 

Uwagi

Oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół po sporządzeniu podlega odczytaniu spadkodawcy w obecności świadków i powinien być podpisany przez spadkodawcę, kierownika USC oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w formie allograficznej.

Świadkiem testamentu podczas jego sporządzania nie może być osoba:

nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych

nie mogąca czytać i pisać,

niewidoma,

głucha lub niema,

nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swoje oświadczenie i w którym sporządzany jest testament,

skazana za fałszywe zeznania,

dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, jej małżonek ,krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osobypozostające w stosunku przysposobienia.

Podstawa prawna

Podstawa prawna art. 951 § 1 i 2, art. 956, 957 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
 Podmiot udostępniający informację: janowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dominik Górniak Data wytworzenia informacji: 2009-07-24 12:27:17
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Gosik Data udostępnienia informacji: 2009-07-24 12:27:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 528
Osoba, która zmieniła informację: Dominik Górniak Data aktualizacji informacji: 2010-03-16 11:15:42
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij