czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 40
O Biuletynie 3707
Powiaty i gminy 2737
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 15
    Dane podstawowe 22180
    Kierownictwo urzędu 6284
       Wójt 6672
       Z-ca Wójta 2050
       Sekretarz 3403
       Skarbnik 2764
    Wydziały i stanowiska 9975
    Zadania samorządu 2030
    Statut Gminy 2866
    Regulamin organizacyjny 2603
    Struktura organizacyjna 3033
    Kontakt 3314
Organy Gminy 196
    Rada Gminy 12813
       Przewodniczący Rady Gminy 3268
       Skład Rady Gminy 5411
       Komisje Rady 2658
       Kompetencje Rady Gminy 1836
       Plan pracy Rady Gminy 3263
       Skład Rady Gminy VI kadencji w latach 2010 - 2014 1737
       Skład Rady Gminy V Kadencji w latach 2006 - 2010 2054
    Wójt 45
    Podstawa prawna działania samorządu 1721
Akty prawne 94
    Uchwały Rady Gminy 206079
    Projekty uchwał Rady 2
       2016 1779
       2015 4139
       2014 6674
       2013 6106
       2012 8067
       2011 5907
       2010 4888
    Protokoły z Sesji Rady Gminy 29
       2016 1279
       2015 3588
       2014 6587
       2013 7835
       2012 9874
       2011 4819
    Obwieszczenia Wójta 29601
    Zarządzenia Wójta 373
       2016 2927
       2015 16735
       2013 18584
       2014 18885
       2012 20409
       2011 6500
       2009 1854
       2010 3457
    Oświadczenia Rady Gminy 2596
Jednostki organizacyjne 3213
    Posiadające osobowość prawną 12104
       Status prawny 440
       Zakres działania 395
       Struktura organizacyjna 333
       Godziny pracy 492
       Zamówienia publiczne 14833
       Budżet i majątek 431
       Skargi i wnioski 405
       Kontrole 403
       Ogłoszenia o naborze 439
       Inne ogłoszenia 441
       Organy i pracownicy 514
       Udostępnianie informacji 391
       Kontakt 442
       Rejestry 388
    Jednostki budżetowe 4894
       Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim 6273
          Status prawny 752
          Przedmiot działalności i kompetencje 1049
          Organizacja szkoły 1292
          Organy szkoły 980
          Budżet i majątek 732
          Skargi i wnioski 474
          Godziny pracy 447
          Zamówienia publiczne 13993
          Ogłoszenia o naborze 529
          Kontrole 490
          Udostępnianie informacji 463
          Inne ogłoszenia 13606
          Kontakt 434
          Rejestry 439
       Szkoła Podstawowa w Jegłowniku 7492
          Status szkoły 755
          Zakres działania 791
          Organizacja pracy 718
          Organy szkoły 480
          Budżet i majątek 761
          Godziny pracy 764
          Zamówienia publiczne 14187
          Skargi i wnioski 679
          Ogłoszenia o naborze 453
          Kontrole 379
          Udostępnianie informacji 377
          Inne ogłoszenia 13652
          Kontakt 690
          Rejestry 785
       Gimnazjum w Gronowie Elbląskim 5958
          Status szkoły 1197
          Przedmiot działalności i kompetencje 1097
          Organizacja pracy 401
          Organy szkoły 1648
          Budżet i majątek 923
          Godziny pracy 748
          Zamówienia publiczne 14371
          Skargi i wnioski 945
          Ogłoszenia o naborze 489
          Kontrole 434
          Udostępnianie informacji 435
          Inne ogłoszenia 13732
          Kontakt 953
          Rejestry 357
       Przedszkole w Gronowie Elbląskim 6843
          Statut prawny 867
          Zakres działania 973
          Organizacja pracy 408
          Struktura organizacyjna 863
          Budżet i majątek 670
          Zamówienia publiczne 13309
          Skargi i wnioski 771
          Ogłoszenia o naborze 428
          Kontrole 413
          Udostępnianie informacji 397
          Inne ogłoszenia 13543
          Kontakt i godziny pracy 1072
          Rejestry 786
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10396
          Status prawny 411
          Zakres działania 551
          Pracownicy ośrodka 622
          Kontakt 570
          Godziny pracy 521
          Budżet i majątek 500
          Zamówienia publiczne 38394
          Skargi i wnioski 484
          Ogłoszenia o naborze 1706
          Kontrole 458
          Udostępnianie informacji 485
          Inne ogłoszenia 18697
          Rejestry i ewidencje 408
          Program 500 737
          Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 529
Zamierzenia władz 7727
    Strategia Rozwoju Gminy 2928
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1476
    Plan gospodarki odpadami 2287
    Program Ochrony Środowiska 2020
    Program Rozwoju Gmin i Powiatu Elbląskiego 1610
    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1580
    Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 7837
Wybory 6318
    Wybory do Sejmu i Senatu 2189
       2015 11456
       2011 912
    Referendum 4604
    Wybory prezydenckie 1847
       Wybory prezydenckie w 2015 roku 9337
       Wybory prezydenckie w 2010 roku 947
    Wybory do Izby Rolniczej 3494
    Wybory Organów Samorządowych 7354
       Wybory samorządowe w 2014 roku 11006
       Przedterminowe wybory Wójta w 2012 roku 4550
       Wybory samorządowe w 2010 roku 1762
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 4041
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 4871
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku 1155
    Ławnicy 1038
Straż Gminna 18973
    Informacje Straży Gminnej 8754
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10100
    Harmonogram zebrań wiejskich 2555
Zamówienia publiczne 105642
    Zamówienia publiczne aktualne 18633
    Zamówienia publiczne w toku 5443
    Zamówienia publiczne archiwalne 50805
    Wyniki zamówień publicznych 57699
    Wyniki innych postępowań 1928
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 167864
Ogłoszenia o naborze 89581
    Ogłoszenia aktualne 22920
    Ogłoszenia w toku 6460
    Wyniki naboru 109857
Przetargi nieruchomości 114849
Planowanie przestrzenne 30746
Podatki i opłaty 19437
    Podatki i opłaty w roku 2007 677
    Podatki i opłaty w roku 2006 552
    Podatki i opłaty w roku 2010 525
    Podatki i opłaty w roku 2009 1559
Budżet i majątek 6994
    Budżet 16625
    Wykaz mienia 3018
    Sprawozdania 21807
    Opinie RIO 5374
Ochrona środowiska 9782
    Gospodarka odpadami 4232
    Ogłoszenia 78789
    EKOPORTAL 2664
    Decyzje środowiskowe 60290
    Rejestr działalności regulowanej 2394
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 631
    Ogłoszenia, zezwolenia, zarządzenia Wójta 613
    Wnioski i zezwolenia na wycinkę drzew 2569
    Komunikaty WIORN 9831
    Program usuwania azbestu 2864
Kontrole 334
    Zewnętrzne 6046
       2015 1212
       2014 1246
       2012 3275
       2013 861
       2011 519
       2010 1576
       2009 2771
    Komisji Rewizyjnej 603
Procedury załatwiania spraw 40871
    Departamenty / Stanowiska 14964
    Sprawy 25664
Oświadczenia majątkowe 9202
    za 2015 rok 1973
    za 2014 rok 6942
    za 2013 rok 3270
    za 2012 rok 6870
    za 2011 rok 6561
    za 2010 rok 8894
    za 2009 rok 4224
    za 2008 rok 4120
    za 2007 rok 4493
Zezwolenia 5028
Organizacje pozarządowe 21020
Działania na rzecz rodziny 18756
Nagrody i wyróżnienia 5881
Udostępnianie informacji 6349
    Petycje 224
Przydatne strony 4040
Sport i rekreacja 11720
    Rada Sportu 2342
Inne ogłoszenia 286872
Patronat Wójta 6096

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2980
Rejestr zmian 295335
Redakcja Biuletunu 3310
Instrukcja obsługi 3287
Pliki do pobrania 10936
Mapa serwisu 2295

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 91218

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 4629


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij