czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 40
O Biuletynie 4264
Powiaty i gminy 2935
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 15
    Dane podstawowe 24451
    Kierownictwo urzędu 6556
       Wójt 7312
       Z-ca Wójta 2174
       Sekretarz 3628
       Skarbnik 3154
    Wydziały i stanowiska 11327
    Zadania samorządu 2242
    Statut Gminy 3406
    Regulamin organizacyjny 2827
    Struktura organizacyjna 3581
    Kontakt 3678
Organy Gminy 196
    Rada Gminy 13542
       Przewodniczący Rady Gminy 3494
       Skład Rady Gminy 5862
       Komisje Rady 2832
       Kompetencje Rady Gminy 1997
       Plan pracy Rady Gminy 3685
       Skład Rady Gminy VI kadencji w latach 2010 - 2014 2534
       Skład Rady Gminy V Kadencji w latach 2006 - 2010 2352
    Wójt 45
    Podstawa prawna działania samorządu 1981
Akty prawne 94
    Uchwały Rady Gminy 268914
    Projekty uchwał Rady 2
       2016 2882
       2015 5261
       2014 8304
       2013 7243
       2012 9689
       2011 7264
       2010 5896
    Protokoły z Sesji Rady Gminy 29
       2016 1858
       2015 4801
       2014 8507
       2013 9532
       2012 12224
       2011 5656
    Obwieszczenia Wójta 37973
    Zarządzenia Wójta 374
       2016 4857
       2015 21062
       2013 22466
       2014 24864
       2012 25558
       2011 8037
       2009 2410
       2010 4316
    Oświadczenia Rady Gminy 3224
Jednostki organizacyjne 3939
    Posiadające osobowość prawną 12466
       Status prawny 559
       Zakres działania 510
       Struktura organizacyjna 447
       Godziny pracy 606
       Zamówienia publiczne 14971
       Budżet i majątek 558
       Skargi i wnioski 513
       Kontrole 522
       Ogłoszenia o naborze 589
       Inne ogłoszenia 598
       Organy i pracownicy 630
       Udostępnianie informacji 501
       Kontakt 553
       Rejestry 511
    Jednostki budżetowe 5265
       Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim 6808
          Status prawny 1038
          Przedmiot działalności i kompetencje 1293
          Organizacja szkoły 1602
          Organy szkoły 1265
          Budżet i majątek 1013
          Skargi i wnioski 620
          Godziny pracy 571
          Zamówienia publiczne 14164
          Ogłoszenia o naborze 651
          Kontrole 630
          Udostępnianie informacji 595
          Inne ogłoszenia 13725
          Kontakt 580
          Rejestry 560
       Szkoła Podstawowa w Jegłowniku 8928
          Status szkoły 961
          Zakres działania 1022
          Organizacja pracy 951
          Organy szkoły 666
          Budżet i majątek 1037
          Godziny pracy 995
          Zamówienia publiczne 14339
          Skargi i wnioski 923
          Ogłoszenia o naborze 588
          Kontrole 505
          Udostępnianie informacji 488
          Inne ogłoszenia 13777
          Kontakt 931
          Rejestry 992
       Gimnazjum w Gronowie Elbląskim 6716
          Status szkoły 1590
          Przedmiot działalności i kompetencje 1335
          Organizacja pracy 499
          Organy szkoły 1985
          Budżet i majątek 1196
          Godziny pracy 1065
          Zamówienia publiczne 14705
          Skargi i wnioski 1250
          Ogłoszenia o naborze 609
          Kontrole 573
          Udostępnianie informacji 572
          Inne ogłoszenia 13850
          Kontakt 1268
          Rejestry 458
       Przedszkole w Gronowie Elbląskim 7354
          Statut prawny 1115
          Zakres działania 1418
          Organizacja pracy 503
          Struktura organizacyjna 1173
          Budżet i majątek 948
          Zamówienia publiczne 13492
          Skargi i wnioski 1092
          Ogłoszenia o naborze 571
          Kontrole 572
          Udostępnianie informacji 514
          Inne ogłoszenia 13686
          Kontakt i godziny pracy 1301
          Rejestry 1121
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10890
          Status prawny 560
          Zakres działania 660
          Pracownicy ośrodka 741
          Kontakt 681
          Godziny pracy 663
          Budżet i majątek 632
          Zamówienia publiczne 38790
          Skargi i wnioski 592
          Ogłoszenia o naborze 1997
          Kontrole 565
          Udostępnianie informacji 608
          Inne ogłoszenia 20031
          Rejestry i ewidencje 527
          Program 500 1090
          Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 813
Zamierzenia władz 8252
    Strategia Rozwoju Gminy 3555
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1721
    Plan gospodarki odpadami 2640
    Program Ochrony Środowiska 2384
    Program Rozwoju Gmin i Powiatu Elbląskiego 1950
    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1913
    Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 8899
Wybory 6439
    Wybory do Sejmu i Senatu 2295
       2015 17163
       2011 1784
    Referendum 5963
    Wybory prezydenckie 2114
       Wybory prezydenckie w 2015 roku 12207
       Wybory prezydenckie w 2010 roku 1826
    Wybory do Izby Rolniczej 4112
    Wybory Organów Samorządowych 7630
       Wybory samorządowe w 2014 roku 15284
       Przedterminowe wybory Wójta w 2012 roku 6380
       Wybory samorządowe w 2010 roku 3003
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 4397
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 7259
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku 1956
    Ławnicy 1385
Straż Gminna 21232
    Informacje Straży Gminnej 9807
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10976
    Harmonogram zebrań wiejskich 3215
Zamówienia publiczne 108221
    Zamówienia publiczne aktualne 18775
    Zamówienia publiczne w toku 5619
    Zamówienia publiczne archiwalne 69877
    Wyniki zamówień publicznych 74590
    Wyniki innych postępowań 2324
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 180347
Ogłoszenia o naborze 93109
    Ogłoszenia aktualne 23984
    Ogłoszenia w toku 6638
    Wyniki naboru 124390
Przetargi nieruchomości 130208
Planowanie przestrzenne 33383
Podatki i opłaty 23478
    Podatki i opłaty w roku 2007 770
    Podatki i opłaty w roku 2006 645
    Podatki i opłaty w roku 2010 610
    Podatki i opłaty w roku 2009 1659
Budżet i majątek 7729
    Budżet 19579
    Wykaz mienia 3279
    Sprawozdania 28364
    Opinie RIO 6955
Ochrona środowiska 10954
    Gospodarka odpadami 5107
    Ogłoszenia 94178
    EKOPORTAL 3091
    Decyzje środowiskowe 70956
    Rejestr działalności regulowanej 2916
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 745
    Ogłoszenia, zezwolenia, zarządzenia Wójta 703
    Wnioski i zezwolenia na wycinkę drzew 3366
    Komunikaty WIORN 11613
    Program usuwania azbestu 3516
Kontrole 334
    Zewnętrzne 6831
       2015 1543
       2014 1511
       2012 3757
       2013 980
       2011 658
       2010 2007
       2009 3062
    Komisji Rewizyjnej 689
Procedury załatwiania spraw 50843
    Departamenty / Stanowiska 21218
    Sprawy 36744
Oświadczenia majątkowe 10345
    za 2015 rok 2568
    za 2014 rok 8539
    za 2013 rok 4405
    za 2012 rok 8692
    za 2011 rok 8679
    za 2010 rok 10858
    za 2009 rok 5098
    za 2008 rok 4424
    za 2007 rok 4779
Zezwolenia 5571
Organizacje pozarządowe 25554
Działania na rzecz rodziny 21874
Nagrody i wyróżnienia 6392
Udostępnianie informacji 7193
    Petycje 346
Przydatne strony 4914
Sport i rekreacja 14205
    Rada Sportu 3356
Inne ogłoszenia 328517
Patronat Wójta 7548

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 3241
Rejestr zmian 369270
Redakcja Biuletunu 3586
Instrukcja obsługi 3843
Pliki do pobrania 12641
Mapa serwisu 2523

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 91664

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 6774


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij