czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 40
O Biuletynie 3622
Powiaty i gminy 2700
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 15
    Dane podstawowe 21967
    Kierownictwo urzędu 6252
       Wójt 6582
       Z-ca Wójta 2033
       Sekretarz 3363
       Skarbnik 2687
    Wydziały i stanowiska 9850
    Zadania samorządu 1979
    Statut Gminy 2734
    Regulamin organizacyjny 2570
    Struktura organizacyjna 2924
    Kontakt 3185
Organy Gminy 196
    Rada Gminy 12673
       Przewodniczący Rady Gminy 3251
       Skład Rady Gminy 5334
       Komisje Rady 2628
       Kompetencje Rady Gminy 1810
       Plan pracy Rady Gminy 3232
       Skład Rady Gminy VI kadencji w latach 2010 - 2014 1637
       Skład Rady Gminy V Kadencji w latach 2006 - 2010 2030
    Wójt 45
    Podstawa prawna działania samorządu 1660
Akty prawne 94
    Uchwały Rady Gminy 194846
    Projekty uchwał Rady 2
       2016 1608
       2015 4089
       2014 6273
       2013 6058
       2012 7710
       2011 5645
       2010 4818
    Protokoły z Sesji Rady Gminy 29
       2016 1162
       2015 3533
       2014 6171
       2013 7489
       2012 9348
       2011 4750
    Obwieszczenia Wójta 27693
    Zarządzenia Wójta 373
       2016 2500
       2015 15800
       2013 17992
       2014 17863
       2012 19384
       2011 6439
       2009 1797
       2010 3312
    Oświadczenia Rady Gminy 2554
Jednostki organizacyjne 3104
    Posiadające osobowość prawną 12073
       Status prawny 416
       Zakres działania 381
       Struktura organizacyjna 323
       Godziny pracy 479
       Zamówienia publiczne 14792
       Budżet i majątek 412
       Skargi i wnioski 400
       Kontrole 389
       Ogłoszenia o naborze 406
       Inne ogłoszenia 413
       Organy i pracownicy 495
       Udostępnianie informacji 376
       Kontakt 421
       Rejestry 371
    Jednostki budżetowe 4757
       Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim 6181
          Status prawny 666
          Przedmiot działalności i kompetencje 1004
          Organizacja szkoły 1259
          Organy szkoły 930
          Budżet i majątek 715
          Skargi i wnioski 463
          Godziny pracy 418
          Zamówienia publiczne 13960
          Ogłoszenia o naborze 505
          Kontrole 474
          Udostępnianie informacji 450
          Inne ogłoszenia 13599
          Kontakt 421
          Rejestry 429
       Szkoła Podstawowa w Jegłowniku 7296
          Status szkoły 727
          Zakres działania 725
          Organizacja pracy 701
          Organy szkoły 458
          Budżet i majątek 680
          Godziny pracy 750
          Zamówienia publiczne 14159
          Skargi i wnioski 667
          Ogłoszenia o naborze 439
          Kontrole 359
          Udostępnianie informacji 366
          Inne ogłoszenia 13644
          Kontakt 623
          Rejestry 726
       Gimnazjum w Gronowie Elbląskim 5849
          Status szkoły 1188
          Przedmiot działalności i kompetencje 1081
          Organizacja pracy 381
          Organy szkoły 1576
          Budżet i majątek 818
          Godziny pracy 710
          Zamówienia publiczne 14335
          Skargi i wnioski 909
          Ogłoszenia o naborze 465
          Kontrole 416
          Udostępnianie informacji 403
          Inne ogłoszenia 13706
          Kontakt 884
          Rejestry 324
       Przedszkole w Gronowie Elbląskim 6771
          Statut prawny 848
          Zakres działania 934
          Organizacja pracy 387
          Struktura organizacyjna 813
          Budżet i majątek 651
          Zamówienia publiczne 13281
          Skargi i wnioski 739
          Ogłoszenia o naborze 415
          Kontrole 405
          Udostępnianie informacji 373
          Inne ogłoszenia 13531
          Kontakt i godziny pracy 1055
          Rejestry 721
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10327
          Status prawny 403
          Zakres działania 533
          Pracownicy ośrodka 611
          Kontakt 560
          Godziny pracy 498
          Budżet i majątek 489
          Zamówienia publiczne 38365
          Skargi i wnioski 457
          Ogłoszenia o naborze 1694
          Kontrole 447
          Udostępnianie informacji 463
          Inne ogłoszenia 18558
          Rejestry i ewidencje 399
          Program 500 675
          Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 436
Zamierzenia władz 7650
    Strategia Rozwoju Gminy 2769
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1461
    Plan gospodarki odpadami 2254
    Program Ochrony Środowiska 2000
    Program Rozwoju Gmin i Powiatu Elbląskiego 1591
    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1490
    Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 7688
Wybory 6308
    Wybory do Sejmu i Senatu 2185
       2015 10525
       2011 888
    Referendum 4282
    Wybory prezydenckie 1830
       Wybory prezydenckie w 2015 roku 8815
       Wybory prezydenckie w 2010 roku 839
    Wybory do Izby Rolniczej 3454
    Wybory Organów Samorządowych 7319
       Wybory samorządowe w 2014 roku 10154
       Przedterminowe wybory Wójta w 2012 roku 4372
       Wybory samorządowe w 2010 roku 1687
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 3992
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 4391
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku 1055
    Ławnicy 1006
Straż Gminna 18707
    Informacje Straży Gminnej 8652
Sołectwa - jednostki pomocnicze 9925
    Harmonogram zebrań wiejskich 2453
Zamówienia publiczne 105282
    Zamówienia publiczne aktualne 18607
    Zamówienia publiczne w toku 5415
    Zamówienia publiczne archiwalne 48540
    Wyniki zamówień publicznych 55000
    Wyniki innych postępowań 1901
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 164981
Ogłoszenia o naborze 88952
    Ogłoszenia aktualne 22818
    Ogłoszenia w toku 6437
    Wyniki naboru 107761
Przetargi nieruchomości 112618
Planowanie przestrzenne 30068
Podatki i opłaty 18805
    Podatki i opłaty w roku 2007 650
    Podatki i opłaty w roku 2006 528
    Podatki i opłaty w roku 2010 514
    Podatki i opłaty w roku 2009 1547
Budżet i majątek 6825
    Budżet 16101
    Wykaz mienia 2985
    Sprawozdania 20799
    Opinie RIO 5197
Ochrona środowiska 9626
    Gospodarka odpadami 4082
    Ogłoszenia 76438
    EKOPORTAL 2626
    Decyzje środowiskowe 58444
    Rejestr działalności regulowanej 2351
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 598
    Ogłoszenia, zezwolenia, zarządzenia Wójta 605
    Wnioski i zezwolenia na wycinkę drzew 2428
    Komunikaty WIORN 9640
    Program usuwania azbestu 2756
Kontrole 334
    Zewnętrzne 5944
       2015 1142
       2014 1197
       2012 3149
       2013 838
       2011 494
       2010 1507
       2009 2700
    Komisji Rewizyjnej 588
Procedury załatwiania spraw 39554
    Departamenty / Stanowiska 14374
    Sprawy 23930
Oświadczenia majątkowe 8941
    za 2015 rok 1918
    za 2014 rok 6681
    za 2013 rok 3087
    za 2012 rok 6754
    za 2011 rok 6276
    za 2010 rok 8810
    za 2009 rok 4085
    za 2008 rok 4063
    za 2007 rok 4466
Zezwolenia 4850
Organizacje pozarządowe 20222
Działania na rzecz rodziny 18220
Nagrody i wyróżnienia 5752
Udostępnianie informacji 6168
    Petycje 197
Przydatne strony 3911
Sport i rekreacja 11398
    Rada Sportu 2168
Inne ogłoszenia 278890
Patronat Wójta 5800

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2950
Rejestr zmian 284354
Redakcja Biuletunu 3266
Instrukcja obsługi 3195
Pliki do pobrania 10667
Mapa serwisu 2269

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 91147

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 4381


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij