czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 40
O Biuletynie 3955
Powiaty i gminy 2817
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 15
    Dane podstawowe 23064
    Kierownictwo urzędu 6377
       Wójt 6952
       Z-ca Wójta 2100
       Sekretarz 3500
       Skarbnik 2918
    Wydziały i stanowiska 10371
    Zadania samorządu 2165
    Statut Gminy 3099
    Regulamin organizacyjny 2728
    Struktura organizacyjna 3272
    Kontakt 3503
Organy Gminy 196
    Rada Gminy 13156
       Przewodniczący Rady Gminy 3383
       Skład Rady Gminy 5572
       Komisje Rady 2742
       Kompetencje Rady Gminy 1916
       Plan pracy Rady Gminy 3497
       Skład Rady Gminy VI kadencji w latach 2010 - 2014 2115
       Skład Rady Gminy V Kadencji w latach 2006 - 2010 2193
    Wójt 45
    Podstawa prawna działania samorządu 1828
Akty prawne 94
    Uchwały Rady Gminy 235257
    Projekty uchwał Rady 2
       2016 2271
       2015 4596
       2014 7498
       2013 6577
       2012 8831
       2011 6590
       2010 5277
    Protokoły z Sesji Rady Gminy 29
       2016 1603
       2015 4078
       2014 7577
       2013 8700
       2012 11121
       2011 5104
    Obwieszczenia Wójta 33597
    Zarządzenia Wójta 374
       2016 3925
       2015 18671
       2013 20218
       2014 21643
       2012 22777
       2011 7106
       2009 2040
       2010 3810
    Oświadczenia Rady Gminy 2845
Jednostki organizacyjne 3546
    Posiadające osobowość prawną 12239
       Status prawny 490
       Zakres działania 438
       Struktura organizacyjna 374
       Godziny pracy 532
       Zamówienia publiczne 14897
       Budżet i majątek 473
       Skargi i wnioski 442
       Kontrole 448
       Ogłoszenia o naborze 498
       Inne ogłoszenia 520
       Organy i pracownicy 558
       Udostępnianie informacji 431
       Kontakt 480
       Rejestry 437
    Jednostki budżetowe 5114
       Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim 6532
          Status prawny 902
          Przedmiot działalności i kompetencje 1154
          Organizacja szkoły 1414
          Organy szkoły 1106
          Budżet i majątek 848
          Skargi i wnioski 527
          Godziny pracy 494
          Zamówienia publiczne 14065
          Ogłoszenia o naborze 577
          Kontrole 545
          Udostępnianie informacji 520
          Inne ogłoszenia 13656
          Kontakt 496
          Rejestry 487
       Szkoła Podstawowa w Jegłowniku 8188
          Status szkoły 832
          Zakres działania 896
          Organizacja pracy 799
          Organy szkoły 544
          Budżet i majątek 879
          Godziny pracy 857
          Zamówienia publiczne 14263
          Skargi i wnioski 789
          Ogłoszenia o naborze 532
          Kontrole 420
          Udostępnianie informacji 420
          Inne ogłoszenia 13700
          Kontakt 802
          Rejestry 872
       Gimnazjum w Gronowie Elbląskim 6262
          Status szkoły 1304
          Przedmiot działalności i kompetencje 1171
          Organizacja pracy 435
          Organy szkoły 1788
          Budżet i majątek 1058
          Godziny pracy 907
          Zamówienia publiczne 14528
          Skargi i wnioski 1090
          Ogłoszenia o naborze 533
          Kontrole 490
          Udostępnianie informacji 499
          Inne ogłoszenia 13770
          Kontakt 1067
          Rejestry 388
       Przedszkole w Gronowie Elbląskim 7073
          Statut prawny 965
          Zakres działania 1156
          Organizacja pracy 439
          Struktura organizacyjna 1001
          Budżet i majątek 766
          Zamówienia publiczne 13401
          Skargi i wnioski 918
          Ogłoszenia o naborze 477
          Kontrole 468
          Udostępnianie informacji 438
          Inne ogłoszenia 13595
          Kontakt i godziny pracy 1140
          Rejestry 929
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10595
          Status prawny 461
          Zakres działania 587
          Pracownicy ośrodka 667
          Kontakt 607
          Godziny pracy 563
          Budżet i majątek 551
          Zamówienia publiczne 38528
          Skargi i wnioski 530
          Ogłoszenia o naborze 1789
          Kontrole 497
          Udostępnianie informacji 541
          Inne ogłoszenia 19136
          Rejestry i ewidencje 453
          Program 500 908
          Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 665
Zamierzenia władz 7974
    Strategia Rozwoju Gminy 3298
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1568
    Plan gospodarki odpadami 2404
    Program Ochrony Środowiska 2183
    Program Rozwoju Gmin i Powiatu Elbląskiego 1793
    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1736
    Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 8223
Wybory 6380
    Wybory do Sejmu i Senatu 2266
       2015 14165
       2011 1282
    Referendum 5278
    Wybory prezydenckie 1943
       Wybory prezydenckie w 2015 roku 10686
       Wybory prezydenckie w 2010 roku 1453
    Wybory do Izby Rolniczej 3716
    Wybory Organów Samorządowych 7480
       Wybory samorządowe w 2014 roku 12953
       Przedterminowe wybory Wójta w 2012 roku 5126
       Wybory samorządowe w 2010 roku 2285
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 4192
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 5917
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku 1496
    Ławnicy 1226
Straż Gminna 19848
    Informacje Straży Gminnej 9174
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10492
    Harmonogram zebrań wiejskich 2886
Zamówienia publiczne 106700
    Zamówienia publiczne aktualne 18692
    Zamówienia publiczne w toku 5516
    Zamówienia publiczne archiwalne 57464
    Wyniki zamówień publicznych 64280
    Wyniki innych postępowań 2057
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 173514
Ogłoszenia o naborze 91129
    Ogłoszenia aktualne 23336
    Ogłoszenia w toku 6536
    Wyniki naboru 115482
Przetargi nieruchomości 121560
Planowanie przestrzenne 32056
Podatki i opłaty 21222
    Podatki i opłaty w roku 2007 714
    Podatki i opłaty w roku 2006 590
    Podatki i opłaty w roku 2010 560
    Podatki i opłaty w roku 2009 1595
Budżet i majątek 7348
    Budżet 17882
    Wykaz mienia 3147
    Sprawozdania 24893
    Opinie RIO 5976
Ochrona środowiska 10252
    Gospodarka odpadami 4610
    Ogłoszenia 84634
    EKOPORTAL 2830
    Decyzje środowiskowe 64863
    Rejestr działalności regulowanej 2544
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 681
    Ogłoszenia, zezwolenia, zarządzenia Wójta 647
    Wnioski i zezwolenia na wycinkę drzew 3000
    Komunikaty WIORN 10434
    Program usuwania azbestu 3078
Kontrole 334
    Zewnętrzne 6395
       2015 1366
       2014 1378
       2012 3522
       2013 915
       2011 585
       2010 1794
       2009 2908
    Komisji Rewizyjnej 634
Procedury załatwiania spraw 44698
    Departamenty / Stanowiska 16915
    Sprawy 30325
Oświadczenia majątkowe 9750
    za 2015 rok 2240
    za 2014 rok 7646
    za 2013 rok 3678
    za 2012 rok 7461
    za 2011 rok 7353
    za 2010 rok 9604
    za 2009 rok 4535
    za 2008 rok 4249
    za 2007 rok 4650
Zezwolenia 5363
Organizacje pozarządowe 22988
Działania na rzecz rodziny 20079
Nagrody i wyróżnienia 6076
Udostępnianie informacji 6770
    Petycje 270
Przydatne strony 4438
Sport i rekreacja 12701
    Rada Sportu 2773
Inne ogłoszenia 304740
Patronat Wójta 6783

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 3085
Rejestr zmian 328382
Redakcja Biuletunu 3420
Instrukcja obsługi 3544
Pliki do pobrania 11580
Mapa serwisu 2383

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 91400

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 5270


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij