czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 40
O Biuletynie 3884
Powiaty i gminy 2795
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 15
    Dane podstawowe 22794
    Kierownictwo urzędu 6347
       Wójt 6899
       Z-ca Wójta 2089
       Sekretarz 3479
       Skarbnik 2882
    Wydziały i stanowiska 10279
    Zadania samorządu 2138
    Statut Gminy 3018
    Regulamin organizacyjny 2699
    Struktura organizacyjna 3194
    Kontakt 3468
Organy Gminy 196
    Rada Gminy 13068
       Przewodniczący Rady Gminy 3361
       Skład Rady Gminy 5519
       Komisje Rady 2702
       Kompetencje Rady Gminy 1887
       Plan pracy Rady Gminy 3447
       Skład Rady Gminy VI kadencji w latach 2010 - 2014 1991
       Skład Rady Gminy V Kadencji w latach 2006 - 2010 2144
    Wójt 45
    Podstawa prawna działania samorządu 1785
Akty prawne 94
    Uchwały Rady Gminy 228707
    Projekty uchwał Rady 2
       2016 2109
       2015 4419
       2014 7218
       2013 6385
       2012 8597
       2011 6324
       2010 5116
    Protokoły z Sesji Rady Gminy 29
       2016 1524
       2015 3833
       2014 7219
       2013 8450
       2012 10790
       2011 5009
    Obwieszczenia Wójta 32444
    Zarządzenia Wójta 374
       2016 3652
       2015 18180
       2013 19657
       2014 20660
       2012 22110
       2011 6850
       2009 1969
       2010 3667
    Oświadczenia Rady Gminy 2722
Jednostki organizacyjne 3422
    Posiadające osobowość prawną 12213
       Status prawny 466
       Zakres działania 425
       Struktura organizacyjna 355
       Godziny pracy 515
       Zamówienia publiczne 14881
       Budżet i majątek 456
       Skargi i wnioski 430
       Kontrole 434
       Ogłoszenia o naborze 481
       Inne ogłoszenia 492
       Organy i pracownicy 545
       Udostępnianie informacji 417
       Kontakt 465
       Rejestry 418
    Jednostki budżetowe 5086
       Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim 6479
          Status prawny 866
          Przedmiot działalności i kompetencje 1118
          Organizacja szkoły 1367
          Organy szkoły 1061
          Budżet i majątek 804
          Skargi i wnioski 510
          Godziny pracy 482
          Zamówienia publiczne 14047
          Ogłoszenia o naborze 562
          Kontrole 528
          Udostępnianie informacji 501
          Inne ogłoszenia 13646
          Kontakt 481
          Rejestry 475
       Szkoła Podstawowa w Jegłowniku 8091
          Status szkoły 808
          Zakres działania 850
          Organizacja pracy 761
          Organy szkoły 523
          Budżet i majątek 841
          Godziny pracy 824
          Zamówienia publiczne 14240
          Skargi i wnioski 746
          Ogłoszenia o naborze 519
          Kontrole 410
          Udostępnianie informacji 405
          Inne ogłoszenia 13686
          Kontakt 772
          Rejestry 852
       Gimnazjum w Gronowie Elbląskim 6187
          Status szkoły 1280
          Przedmiot działalności i kompetencje 1141
          Organizacja pracy 425
          Organy szkoły 1754
          Budżet i majątek 1031
          Godziny pracy 845
          Zamówienia publiczne 14458
          Skargi i wnioski 1035
          Ogłoszenia o naborze 520
          Kontrole 469
          Udostępnianie informacji 480
          Inne ogłoszenia 13756
          Kontakt 1035
          Rejestry 375
       Przedszkole w Gronowie Elbląskim 7023
          Statut prawny 934
          Zakres działania 1101
          Organizacja pracy 427
          Struktura organizacyjna 970
          Budżet i majątek 726
          Zamówienia publiczne 13367
          Skargi i wnioski 865
          Ogłoszenia o naborze 462
          Kontrole 455
          Udostępnianie informacji 427
          Inne ogłoszenia 13582
          Kontakt i godziny pracy 1120
          Rejestry 880
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10556
          Status prawny 441
          Zakres działania 576
          Pracownicy ośrodka 652
          Kontakt 595
          Godziny pracy 547
          Budżet i majątek 532
          Zamówienia publiczne 38476
          Skargi i wnioski 516
          Ogłoszenia o naborze 1755
          Kontrole 482
          Udostępnianie informacji 526
          Inne ogłoszenia 19011
          Rejestry i ewidencje 438
          Program 500 835
          Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 628
Zamierzenia władz 7925
    Strategia Rozwoju Gminy 3197
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1530
    Plan gospodarki odpadami 2364
    Program Ochrony Środowiska 2120
    Program Rozwoju Gmin i Powiatu Elbląskiego 1752
    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1694
    Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 8097
Wybory 6372
    Wybory do Sejmu i Senatu 2259
       2015 13238
       2011 1101
    Referendum 5075
    Wybory prezydenckie 1906
       Wybory prezydenckie w 2015 roku 10238
       Wybory prezydenckie w 2010 roku 1287
    Wybory do Izby Rolniczej 3644
    Wybory Organów Samorządowych 7437
       Wybory samorządowe w 2014 roku 12288
       Przedterminowe wybory Wójta w 2012 roku 4832
       Wybory samorządowe w 2010 roku 2079
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 4148
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 5601
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku 1336
    Ławnicy 1183
Straż Gminna 19556
    Informacje Straży Gminnej 9037
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10374
    Harmonogram zebrań wiejskich 2771
Zamówienia publiczne 106501
    Zamówienia publiczne aktualne 18671
    Zamówienia publiczne w toku 5493
    Zamówienia publiczne archiwalne 55309
    Wyniki zamówień publicznych 62292
    Wyniki innych postępowań 2012
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 172160
Ogłoszenia o naborze 90880
    Ogłoszenia aktualne 23178
    Ogłoszenia w toku 6513
    Wyniki naboru 114272
Przetargi nieruchomości 119498
Planowanie przestrzenne 31783
Podatki i opłaty 20626
    Podatki i opłaty w roku 2007 702
    Podatki i opłaty w roku 2006 579
    Podatki i opłaty w roku 2010 547
    Podatki i opłaty w roku 2009 1582
Budżet i majątek 7258
    Budżet 17574
    Wykaz mienia 3107
    Sprawozdania 23775
    Opinie RIO 5739
Ochrona środowiska 10098
    Gospodarka odpadami 4495
    Ogłoszenia 82889
    EKOPORTAL 2761
    Decyzje środowiskowe 63759
    Rejestr działalności regulowanej 2497
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 663
    Ogłoszenia, zezwolenia, zarządzenia Wójta 634
    Wnioski i zezwolenia na wycinkę drzew 2880
    Komunikaty WIORN 10264
    Program usuwania azbestu 3016
Kontrole 334
    Zewnętrzne 6273
       2015 1323
       2014 1339
       2012 3430
       2013 896
       2011 555
       2010 1724
       2009 2863
    Komisji Rewizyjnej 623
Procedury załatwiania spraw 43525
    Departamenty / Stanowiska 16229
    Sprawy 28798
Oświadczenia majątkowe 9623
    za 2015 rok 2149
    za 2014 rok 7413
    za 2013 rok 3541
    za 2012 rok 7241
    za 2011 rok 7131
    za 2010 rok 9285
    za 2009 rok 4449
    za 2008 rok 4207
    za 2007 rok 4624
Zezwolenia 5309
Organizacje pozarządowe 22383
Działania na rzecz rodziny 19728
Nagrody i wyróżnienia 6023
Udostępnianie informacji 6655
    Petycje 258
Przydatne strony 4300
Sport i rekreacja 12422
    Rada Sportu 2618
Inne ogłoszenia 299677
Patronat Wójta 6600

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 3057
Rejestr zmian 320105
Redakcja Biuletunu 3394
Instrukcja obsługi 3479
Pliki do pobrania 11426
Mapa serwisu 2360

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 91361

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 5154


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij