czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 40
O Biuletynie 4180
Powiaty i gminy 2894
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 15
    Dane podstawowe 24152
    Kierownictwo urzędu 6497
       Wójt 7208
       Z-ca Wójta 2156
       Sekretarz 3599
       Skarbnik 3085
    Wydziały i stanowiska 11123
    Zadania samorządu 2218
    Statut Gminy 3321
    Regulamin organizacyjny 2802
    Struktura organizacyjna 3504
    Kontakt 3627
Organy Gminy 196
    Rada Gminy 13427
       Przewodniczący Rady Gminy 3469
       Skład Rady Gminy 5774
       Komisje Rady 2807
       Kompetencje Rady Gminy 1971
       Plan pracy Rady Gminy 3659
       Skład Rady Gminy VI kadencji w latach 2010 - 2014 2478
       Skład Rady Gminy V Kadencji w latach 2006 - 2010 2314
    Wójt 45
    Podstawa prawna działania samorządu 1944
Akty prawne 94
    Uchwały Rady Gminy 264649
    Projekty uchwał Rady 2
       2016 2730
       2015 5150
       2014 8188
       2013 7148
       2012 9573
       2011 7169
       2010 5803
    Protokoły z Sesji Rady Gminy 29
       2016 1805
       2015 4678
       2014 8376
       2013 9400
       2012 12061
       2011 5530
    Obwieszczenia Wójta 37033
    Zarządzenia Wójta 374
       2016 4699
       2015 20740
       2013 22129
       2014 24298
       2012 25105
       2011 7859
       2009 2329
       2010 4226
    Oświadczenia Rady Gminy 3134
Jednostki organizacyjne 3830
    Posiadające osobowość prawną 12395
       Status prawny 535
       Zakres działania 490
       Struktura organizacyjna 428
       Godziny pracy 583
       Zamówienia publiczne 14949
       Budżet i majątek 531
       Skargi i wnioski 494
       Kontrole 497
       Ogłoszenia o naborze 556
       Inne ogłoszenia 574
       Organy i pracownicy 608
       Udostępnianie informacji 480
       Kontakt 530
       Rejestry 492
    Jednostki budżetowe 5216
       Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim 6709
          Status prawny 1009
          Przedmiot działalności i kompetencje 1257
          Organizacja szkoły 1565
          Organy szkoły 1221
          Budżet i majątek 972
          Skargi i wnioski 592
          Godziny pracy 544
          Zamówienia publiczne 14134
          Ogłoszenia o naborze 633
          Kontrole 603
          Udostępnianie informacji 573
          Inne ogłoszenia 13707
          Kontakt 555
          Rejestry 543
       Szkoła Podstawowa w Jegłowniku 8610
          Status szkoły 939
          Zakres działania 989
          Organizacja pracy 910
          Organy szkoły 627
          Budżet i majątek 1007
          Godziny pracy 966
          Zamówienia publiczne 14319
          Skargi i wnioski 900
          Ogłoszenia o naborze 572
          Kontrole 485
          Udostępnianie informacji 469
          Inne ogłoszenia 13757
          Kontakt 911
          Rejestry 971
       Gimnazjum w Gronowie Elbląskim 6547
          Status szkoły 1528
          Przedmiot działalności i kompetencje 1297
          Organizacja pracy 480
          Organy szkoły 1920
          Budżet i majątek 1160
          Godziny pracy 1039
          Zamówienia publiczne 14671
          Skargi i wnioski 1205
          Ogłoszenia o naborze 583
          Kontrole 541
          Udostępnianie informacji 547
          Inne ogłoszenia 13831
          Kontakt 1216
          Rejestry 443
       Przedszkole w Gronowie Elbląskim 7253
          Statut prawny 1075
          Zakres działania 1345
          Organizacja pracy 486
          Struktura organizacyjna 1131
          Budżet i majątek 893
          Zamówienia publiczne 13456
          Skargi i wnioski 1040
          Ogłoszenia o naborze 543
          Kontrole 526
          Udostępnianie informacji 493
          Inne ogłoszenia 13648
          Kontakt i godziny pracy 1246
          Rejestry 1076
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10796
          Status prawny 528
          Zakres działania 635
          Pracownicy ośrodka 717
          Kontakt 660
          Godziny pracy 636
          Budżet i majątek 609
          Zamówienia publiczne 38742
          Skargi i wnioski 569
          Ogłoszenia o naborze 1952
          Kontrole 545
          Udostępnianie informacji 584
          Inne ogłoszenia 19833
          Rejestry i ewidencje 502
          Program 500 1045
          Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 772
Zamierzenia władz 8165
    Strategia Rozwoju Gminy 3523
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1691
    Plan gospodarki odpadami 2599
    Program Ochrony Środowiska 2351
    Program Rozwoju Gmin i Powiatu Elbląskiego 1924
    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1876
    Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 8783
Wybory 6437
    Wybory do Sejmu i Senatu 2295
       2015 16414
       2011 1732
    Referendum 5841
    Wybory prezydenckie 2075
       Wybory prezydenckie w 2015 roku 11964
       Wybory prezydenckie w 2010 roku 1785
    Wybory do Izby Rolniczej 4056
    Wybory Organów Samorządowych 7594
       Wybory samorządowe w 2014 roku 14796
       Przedterminowe wybory Wójta w 2012 roku 6138
       Wybory samorządowe w 2010 roku 2885
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 4350
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 7036
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku 1911
    Ławnicy 1357
Straż Gminna 20902
    Informacje Straży Gminnej 9686
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10856
    Harmonogram zebrań wiejskich 3155
Zamówienia publiczne 107562
    Zamówienia publiczne aktualne 18756
    Zamówienia publiczne w toku 5592
    Zamówienia publiczne archiwalne 67758
    Wyniki zamówień publicznych 72773
    Wyniki innych postępowań 2291
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 178576
Ogłoszenia o naborze 92358
    Ogłoszenia aktualne 23829
    Ogłoszenia w toku 6608
    Wyniki naboru 121969
Przetargi nieruchomości 127901
Planowanie przestrzenne 32984
Podatki i opłaty 22851
    Podatki i opłaty w roku 2007 754
    Podatki i opłaty w roku 2006 631
    Podatki i opłaty w roku 2010 596
    Podatki i opłaty w roku 2009 1638
Budżet i majątek 7646
    Budżet 19189
    Wykaz mienia 3243
    Sprawozdania 27697
    Opinie RIO 6750
Ochrona środowiska 10804
    Gospodarka odpadami 4981
    Ogłoszenia 91484
    EKOPORTAL 3017
    Decyzje środowiskowe 69099
    Rejestr działalności regulowanej 2808
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 730
    Ogłoszenia, zezwolenia, zarządzenia Wójta 688
    Wnioski i zezwolenia na wycinkę drzew 3302
    Komunikaty WIORN 11325
    Program usuwania azbestu 3382
Kontrole 334
    Zewnętrzne 6732
       2015 1491
       2014 1477
       2012 3716
       2013 959
       2011 635
       2010 1943
       2009 3022
    Komisji Rewizyjnej 671
Procedury załatwiania spraw 49742
    Departamenty / Stanowiska 20552
    Sprawy 35821
Oświadczenia majątkowe 10166
    za 2015 rok 2506
    za 2014 rok 8418
    za 2013 rok 4211
    za 2012 rok 8379
    za 2011 rok 8283
    za 2010 rok 10501
    za 2009 rok 4940
    za 2008 rok 4388
    za 2007 rok 4732
Zezwolenia 5508
Organizacje pozarządowe 24889
Działania na rzecz rodziny 21288
Nagrody i wyróżnienia 6297
Udostępnianie informacji 7067
    Petycje 327
Przydatne strony 4763
Sport i rekreacja 13754
    Rada Sportu 3193
Inne ogłoszenia 323061
Patronat Wójta 7325

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 3187
Rejestr zmian 363785
Redakcja Biuletunu 3531
Instrukcja obsługi 3734
Pliki do pobrania 12291
Mapa serwisu 2474

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 91575

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 6431


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij