czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 40
O Biuletynie 3823
Powiaty i gminy 2775
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 15
    Dane podstawowe 22485
    Kierownictwo urzędu 6330
       Wójt 6840
       Z-ca Wójta 2081
       Sekretarz 3457
       Skarbnik 2840
    Wydziały i stanowiska 10164
    Zadania samorządu 2111
    Statut Gminy 2977
    Regulamin organizacyjny 2669
    Struktura organizacyjna 3120
    Kontakt 3417
Organy Gminy 196
    Rada Gminy 12996
       Przewodniczący Rady Gminy 3333
       Skład Rady Gminy 5487
       Komisje Rady 2689
       Kompetencje Rady Gminy 1866
       Plan pracy Rady Gminy 3360
       Skład Rady Gminy VI kadencji w latach 2010 - 2014 1846
       Skład Rady Gminy V Kadencji w latach 2006 - 2010 2112
    Wójt 45
    Podstawa prawna działania samorządu 1763
Akty prawne 94
    Uchwały Rady Gminy 220786
    Projekty uchwał Rady 2
       2016 1997
       2015 4248
       2014 6983
       2013 6230
       2012 8393
       2011 6146
       2010 4998
    Protokoły z Sesji Rady Gminy 29
       2016 1425
       2015 3678
       2014 6940
       2013 8201
       2012 10461
       2011 4930
    Obwieszczenia Wójta 31294
    Zarządzenia Wójta 374
       2016 3375
       2015 17619
       2013 19218
       2014 19880
       2012 21412
       2011 6639
       2009 1917
       2010 3590
    Oświadczenia Rady Gminy 2657
Jednostki organizacyjne 3359
    Posiadające osobowość prawną 12180
       Status prawny 454
       Zakres działania 412
       Struktura organizacyjna 345
       Godziny pracy 507
       Zamówienia publiczne 14862
       Budżet i majątek 444
       Skargi i wnioski 418
       Kontrole 425
       Ogłoszenia o naborze 467
       Inne ogłoszenia 464
       Organy i pracownicy 535
       Udostępnianie informacji 406
       Kontakt 455
       Rejestry 407
    Jednostki budżetowe 5037
       Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim 6413
          Status prawny 839
          Przedmiot działalności i kompetencje 1090
          Organizacja szkoły 1327
          Organy szkoły 1034
          Budżet i majątek 761
          Skargi i wnioski 497
          Godziny pracy 467
          Zamówienia publiczne 14024
          Ogłoszenia o naborze 549
          Kontrole 508
          Udostępnianie informacji 490
          Inne ogłoszenia 13632
          Kontakt 468
          Rejestry 461
       Szkoła Podstawowa w Jegłowniku 7870
          Status szkoły 785
          Zakres działania 832
          Organizacja pracy 745
          Organy szkoły 508
          Budżet i majątek 811
          Godziny pracy 795
          Zamówienia publiczne 14224
          Skargi i wnioski 710
          Ogłoszenia o naborze 500
          Kontrole 403
          Udostępnianie informacji 394
          Inne ogłoszenia 13675
          Kontakt 751
          Rejestry 831
       Gimnazjum w Gronowie Elbląskim 6108
          Status szkoły 1251
          Przedmiot działalności i kompetencje 1123
          Organizacja pracy 419
          Organy szkoły 1705
          Budżet i majątek 993
          Godziny pracy 806
          Zamówienia publiczne 14421
          Skargi i wnioski 990
          Ogłoszenia o naborze 512
          Kontrole 460
          Udostępnianie informacji 464
          Inne ogłoszenia 13745
          Kontakt 1004
          Rejestry 369
       Przedszkole w Gronowie Elbląskim 6960
          Statut prawny 902
          Zakres działania 1041
          Organizacja pracy 421
          Struktura organizacyjna 926
          Budżet i majątek 704
          Zamówienia publiczne 13343
          Skargi i wnioski 833
          Ogłoszenia o naborze 451
          Kontrole 434
          Udostępnianie informacji 418
          Inne ogłoszenia 13566
          Kontakt i godziny pracy 1102
          Rejestry 837
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10493
          Status prawny 427
          Zakres działania 565
          Pracownicy ośrodka 636
          Kontakt 584
          Godziny pracy 539
          Budżet i majątek 517
          Zamówienia publiczne 38441
          Skargi i wnioski 504
          Ogłoszenia o naborze 1736
          Kontrole 472
          Udostępnianie informacji 515
          Inne ogłoszenia 18875
          Rejestry i ewidencje 426
          Program 500 800
          Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 595
Zamierzenia władz 7845
    Strategia Rozwoju Gminy 3093
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1516
    Plan gospodarki odpadami 2339
    Program Ochrony Środowiska 2058
    Program Rozwoju Gmin i Powiatu Elbląskiego 1698
    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1662
    Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 8009
Wybory 6353
    Wybory do Sejmu i Senatu 2235
       2015 12607
       2011 990
    Referendum 4903
    Wybory prezydenckie 1890
       Wybory prezydenckie w 2015 roku 9938
       Wybory prezydenckie w 2010 roku 1169
    Wybory do Izby Rolniczej 3574
    Wybory Organów Samorządowych 7410
       Wybory samorządowe w 2014 roku 11813
       Przedterminowe wybory Wójta w 2012 roku 4700
       Wybory samorządowe w 2010 roku 1966
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 4113
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 5280
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku 1256
    Ławnicy 1095
Straż Gminna 19291
    Informacje Straży Gminnej 8856
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10287
    Harmonogram zebrań wiejskich 2690
Zamówienia publiczne 106237
    Zamówienia publiczne aktualne 18660
    Zamówienia publiczne w toku 5478
    Zamówienia publiczne archiwalne 53501
    Wyniki zamówień publicznych 60414
    Wyniki innych postępowań 1974
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 170598
Ogłoszenia o naborze 90512
    Ogłoszenia aktualne 23050
    Ogłoszenia w toku 6493
    Wyniki naboru 112470
Przetargi nieruchomości 117463
Planowanie przestrzenne 31497
Podatki i opłaty 20237
    Podatki i opłaty w roku 2007 698
    Podatki i opłaty w roku 2006 574
    Podatki i opłaty w roku 2010 541
    Podatki i opłaty w roku 2009 1576
Budżet i majątek 7168
    Budżet 17231
    Wykaz mienia 3071
    Sprawozdania 23006
    Opinie RIO 5534
Ochrona środowiska 10017
    Gospodarka odpadami 4402
    Ogłoszenia 81137
    EKOPORTAL 2727
    Decyzje środowiskowe 62355
    Rejestr działalności regulowanej 2460
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 656
    Ogłoszenia, zezwolenia, zarządzenia Wójta 630
    Wnioski i zezwolenia na wycinkę drzew 2768
    Komunikaty WIORN 10116
    Program usuwania azbestu 2965
Kontrole 334
    Zewnętrzne 6195
       2015 1285
       2014 1311
       2012 3364
       2013 883
       2011 540
       2010 1662
       2009 2832
    Komisji Rewizyjnej 617
Procedury załatwiania spraw 42517
    Departamenty / Stanowiska 15726
    Sprawy 27408
Oświadczenia majątkowe 9491
    za 2015 rok 2055
    za 2014 rok 7205
    za 2013 rok 3447
    za 2012 rok 7078
    za 2011 rok 6922
    za 2010 rok 9094
    za 2009 rok 4370
    za 2008 rok 4177
    za 2007 rok 4585
Zezwolenia 5251
Organizacje pozarządowe 21914
Działania na rzecz rodziny 19421
Nagrody i wyróżnienia 5976
Udostępnianie informacji 6567
    Petycje 252
Przydatne strony 4203
Sport i rekreacja 12224
    Rada Sportu 2520
Inne ogłoszenia 294968
Patronat Wójta 6422

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 3038
Rejestr zmian 311328
Redakcja Biuletunu 3356
Instrukcja obsługi 3414
Pliki do pobrania 11248
Mapa serwisu 2341

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 91305

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 4982


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij