czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 40
O Biuletynie 3763
Powiaty i gminy 2750
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 15
    Dane podstawowe 22305
    Kierownictwo urzędu 6312
       Wójt 6755
       Z-ca Wójta 2067
       Sekretarz 3432
       Skarbnik 2804
    Wydziały i stanowiska 10066
    Zadania samorządu 2064
    Statut Gminy 2929
    Regulamin organizacyjny 2636
    Struktura organizacyjna 3077
    Kontakt 3371
Organy Gminy 196
    Rada Gminy 12892
       Przewodniczący Rady Gminy 3296
       Skład Rady Gminy 5451
       Komisje Rady 2674
       Kompetencje Rady Gminy 1852
       Plan pracy Rady Gminy 3301
       Skład Rady Gminy VI kadencji w latach 2010 - 2014 1782
       Skład Rady Gminy V Kadencji w latach 2006 - 2010 2081
    Wójt 45
    Podstawa prawna działania samorządu 1744
Akty prawne 94
    Uchwały Rady Gminy 213072
    Projekty uchwał Rady 2
       2016 1885
       2015 4185
       2014 6821
       2013 6138
       2012 8235
       2011 6024
       2010 4933
    Protokoły z Sesji Rady Gminy 29
       2016 1334
       2015 3623
       2014 6764
       2013 8014
       2012 10150
       2011 4866
    Obwieszczenia Wójta 30450
    Zarządzenia Wójta 373
       2016 3153
       2015 17177
       2013 18893
       2014 19355
       2012 20911
       2011 6569
       2009 1891
       2010 3533
    Oświadczenia Rady Gminy 2628
Jednostki organizacyjne 3288
    Posiadające osobowość prawną 12140
       Status prawny 444
       Zakres działania 401
       Struktura organizacyjna 337
       Godziny pracy 495
       Zamówienia publiczne 14847
       Budżet i majątek 435
       Skargi i wnioski 409
       Kontrole 412
       Ogłoszenia o naborze 454
       Inne ogłoszenia 453
       Organy i pracownicy 521
       Udostępnianie informacji 395
       Kontakt 445
       Rejestry 398
    Jednostki budżetowe 4974
       Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim 6347
          Status prawny 798
          Przedmiot działalności i kompetencje 1064
          Organizacja szkoły 1305
          Organy szkoły 1001
          Budżet i majątek 741
          Skargi i wnioski 480
          Godziny pracy 453
          Zamówienia publiczne 14003
          Ogłoszenia o naborze 535
          Kontrole 495
          Udostępnianie informacji 468
          Inne ogłoszenia 13617
          Kontakt 445
          Rejestry 445
       Szkoła Podstawowa w Jegłowniku 7673
          Status szkoły 766
          Zakres działania 811
          Organizacja pracy 726
          Organy szkoły 485
          Budżet i majątek 783
          Godziny pracy 774
          Zamówienia publiczne 14203
          Skargi i wnioski 690
          Ogłoszenia o naborze 458
          Kontrole 391
          Udostępnianie informacji 382
          Inne ogłoszenia 13664
          Kontakt 716
          Rejestry 806
       Gimnazjum w Gronowie Elbląskim 6035
          Status szkoły 1219
          Przedmiot działalności i kompetencje 1103
          Organizacja pracy 410
          Organy szkoły 1675
          Budżet i majątek 962
          Godziny pracy 773
          Zamówienia publiczne 14392
          Skargi i wnioski 964
          Ogłoszenia o naborze 500
          Kontrole 441
          Udostępnianie informacji 448
          Inne ogłoszenia 13736
          Kontakt 980
          Rejestry 360
       Przedszkole w Gronowie Elbląskim 6887
          Statut prawny 879
          Zakres działania 991
          Organizacja pracy 412
          Struktura organizacyjna 885
          Budżet i majątek 680
          Zamówienia publiczne 13320
          Skargi i wnioski 794
          Ogłoszenia o naborze 434
          Kontrole 418
          Udostępnianie informacji 405
          Inne ogłoszenia 13552
          Kontakt i godziny pracy 1081
          Rejestry 808
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10436
          Status prawny 417
          Zakres działania 553
          Pracownicy ośrodka 627
          Kontakt 574
          Godziny pracy 527
          Budżet i majątek 504
          Zamówienia publiczne 38414
          Skargi i wnioski 492
          Ogłoszenia o naborze 1715
          Kontrole 463
          Udostępnianie informacji 501
          Inne ogłoszenia 18762
          Rejestry i ewidencje 413
          Program 500 762
          Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 563
Zamierzenia władz 7783
    Strategia Rozwoju Gminy 3009
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1499
    Plan gospodarki odpadami 2313
    Program Ochrony Środowiska 2033
    Program Rozwoju Gmin i Powiatu Elbląskiego 1625
    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1628
    Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 7935
Wybory 6336
    Wybory do Sejmu i Senatu 2211
       2015 11989
       2011 947
    Referendum 4755
    Wybory prezydenckie 1871
       Wybory prezydenckie w 2015 roku 9609
       Wybory prezydenckie w 2010 roku 1040
    Wybory do Izby Rolniczej 3528
    Wybory Organów Samorządowych 7390
       Wybory samorządowe w 2014 roku 11373
       Przedterminowe wybory Wójta w 2012 roku 4613
       Wybory samorządowe w 2010 roku 1866
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 4074
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 5065
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku 1207
    Ławnicy 1064
Straż Gminna 19115
    Informacje Straży Gminnej 8808
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10194
    Harmonogram zebrań wiejskich 2615
Zamówienia publiczne 105972
    Zamówienia publiczne aktualne 18646
    Zamówienia publiczne w toku 5460
    Zamówienia publiczne archiwalne 52046
    Wyniki zamówień publicznych 58982
    Wyniki innych postępowań 1947
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 169229
Ogłoszenia o naborze 90131
    Ogłoszenia aktualne 22989
    Ogłoszenia w toku 6474
    Wyniki naboru 111012
Przetargi nieruchomości 116102
Planowanie przestrzenne 31131
Podatki i opłaty 19789
    Podatki i opłaty w roku 2007 686
    Podatki i opłaty w roku 2006 563
    Podatki i opłaty w roku 2010 533
    Podatki i opłaty w roku 2009 1567
Budżet i majątek 7090
    Budżet 16920
    Wykaz mienia 3041
    Sprawozdania 22339
    Opinie RIO 5453
Ochrona środowiska 9880
    Gospodarka odpadami 4303
    Ogłoszenia 79889
    EKOPORTAL 2691
    Decyzje środowiskowe 61258
    Rejestr działalności regulowanej 2424
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 644
    Ogłoszenia, zezwolenia, zarządzenia Wójta 622
    Wnioski i zezwolenia na wycinkę drzew 2660
    Komunikaty WIORN 9952
    Program usuwania azbestu 2912
Kontrole 334
    Zewnętrzne 6111
       2015 1239
       2014 1281
       2012 3327
       2013 871
       2011 530
       2010 1607
       2009 2797
    Komisji Rewizyjnej 607
Procedury załatwiania spraw 41635
    Departamenty / Stanowiska 15303
    Sprawy 26463
Oświadczenia majątkowe 9350
    za 2015 rok 2015
    za 2014 rok 7079
    za 2013 rok 3349
    za 2012 rok 6964
    za 2011 rok 6732
    za 2010 rok 8970
    za 2009 rok 4285
    za 2008 rok 4150
    za 2007 rok 4548
Zezwolenia 5129
Organizacje pozarządowe 21452
Działania na rzecz rodziny 19048
Nagrody i wyróżnienia 5923
Udostępnianie informacji 6457
    Petycje 240
Przydatne strony 4106
Sport i rekreacja 11924
    Rada Sportu 2428
Inne ogłoszenia 290812
Patronat Wójta 6243

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2999
Rejestr zmian 302318
Redakcja Biuletunu 3330
Instrukcja obsługi 3340
Pliki do pobrania 11077
Mapa serwisu 2313

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 91254

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 4795


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij