czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 40
O Biuletynie 4211
Powiaty i gminy 2908
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 15
    Dane podstawowe 24262
    Kierownictwo urzędu 6524
       Wójt 7253
       Z-ca Wójta 2160
       Sekretarz 3611
       Skarbnik 3106
    Wydziały i stanowiska 11204
    Zadania samorządu 2228
    Statut Gminy 3344
    Regulamin organizacyjny 2811
    Struktura organizacyjna 3538
    Kontakt 3653
Organy Gminy 196
    Rada Gminy 13477
       Przewodniczący Rady Gminy 3478
       Skład Rady Gminy 5811
       Komisje Rady 2815
       Kompetencje Rady Gminy 1981
       Plan pracy Rady Gminy 3667
       Skład Rady Gminy VI kadencji w latach 2010 - 2014 2509
       Skład Rady Gminy V Kadencji w latach 2006 - 2010 2328
    Wójt 45
    Podstawa prawna działania samorządu 1957
Akty prawne 94
    Uchwały Rady Gminy 266914
    Projekty uchwał Rady 2
       2016 2812
       2015 5198
       2014 8242
       2013 7196
       2012 9621
       2011 7210
       2010 5842
    Protokoły z Sesji Rady Gminy 29
       2016 1826
       2015 4731
       2014 8421
       2013 9444
       2012 12152
       2011 5592
    Obwieszczenia Wójta 37434
    Zarządzenia Wójta 374
       2016 4757
       2015 20871
       2013 22321
       2014 24545
       2012 25305
       2011 7928
       2009 2364
       2010 4263
    Oświadczenia Rady Gminy 3179
Jednostki organizacyjne 3865
    Posiadające osobowość prawną 12417
       Status prawny 545
       Zakres działania 495
       Struktura organizacyjna 433
       Godziny pracy 590
       Zamówienia publiczne 14957
       Budżet i majątek 539
       Skargi i wnioski 500
       Kontrole 505
       Ogłoszenia o naborze 573
       Inne ogłoszenia 583
       Organy i pracownicy 615
       Udostępnianie informacji 489
       Kontakt 538
       Rejestry 497
    Jednostki budżetowe 5229
       Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim 6744
          Status prawny 1019
          Przedmiot działalności i kompetencje 1273
          Organizacja szkoły 1575
          Organy szkoły 1243
          Budżet i majątek 986
          Skargi i wnioski 603
          Godziny pracy 555
          Zamówienia publiczne 14144
          Ogłoszenia o naborze 640
          Kontrole 614
          Udostępnianie informacji 583
          Inne ogłoszenia 13714
          Kontakt 565
          Rejestry 549
       Szkoła Podstawowa w Jegłowniku 8726
          Status szkoły 948
          Zakres działania 1003
          Organizacja pracy 936
          Organy szkoły 648
          Budżet i majątek 1021
          Godziny pracy 974
          Zamówienia publiczne 14327
          Skargi i wnioski 908
          Ogłoszenia o naborze 579
          Kontrole 496
          Udostępnianie informacji 476
          Inne ogłoszenia 13764
          Kontakt 922
          Rejestry 980
       Gimnazjum w Gronowie Elbląskim 6627
          Status szkoły 1551
          Przedmiot działalności i kompetencje 1312
          Organizacja pracy 486
          Organy szkoły 1949
          Budżet i majątek 1173
          Godziny pracy 1051
          Zamówienia publiczne 14685
          Skargi i wnioski 1226
          Ogłoszenia o naborze 595
          Kontrole 556
          Udostępnianie informacji 561
          Inne ogłoszenia 13842
          Kontakt 1241
          Rejestry 446
       Przedszkole w Gronowie Elbląskim 7297
          Statut prawny 1088
          Zakres działania 1367
          Organizacja pracy 492
          Struktura organizacyjna 1142
          Budżet i majątek 915
          Zamówienia publiczne 13472
          Skargi i wnioski 1059
          Ogłoszenia o naborze 550
          Kontrole 550
          Udostępnianie informacji 498
          Inne ogłoszenia 13667
          Kontakt i godziny pracy 1264
          Rejestry 1088
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10830
          Status prawny 540
          Zakres działania 643
          Pracownicy ośrodka 727
          Kontakt 668
          Godziny pracy 649
          Budżet i majątek 616
          Zamówienia publiczne 38758
          Skargi i wnioski 575
          Ogłoszenia o naborze 1967
          Kontrole 551
          Udostępnianie informacji 590
          Inne ogłoszenia 19911
          Rejestry i ewidencje 510
          Program 500 1063
          Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 790
Zamierzenia władz 8188
    Strategia Rozwoju Gminy 3541
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1708
    Plan gospodarki odpadami 2616
    Program Ochrony Środowiska 2368
    Program Rozwoju Gmin i Powiatu Elbląskiego 1937
    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1893
    Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 8829
Wybory 6439
    Wybory do Sejmu i Senatu 2295
       2015 16636
       2011 1757
    Referendum 5887
    Wybory prezydenckie 2093
       Wybory prezydenckie w 2015 roku 12064
       Wybory prezydenckie w 2010 roku 1802
    Wybory do Izby Rolniczej 4085
    Wybory Organów Samorządowych 7610
       Wybory samorządowe w 2014 roku 15039
       Przedterminowe wybory Wójta w 2012 roku 6257
       Wybory samorządowe w 2010 roku 2941
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 4374
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 7147
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku 1937
    Ławnicy 1366
Straż Gminna 21055
    Informacje Straży Gminnej 9740
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10903
    Harmonogram zebrań wiejskich 3177
Zamówienia publiczne 107780
    Zamówienia publiczne aktualne 18765
    Zamówienia publiczne w toku 5604
    Zamówienia publiczne archiwalne 68914
    Wyniki zamówień publicznych 73706
    Wyniki innych postępowań 2309
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 179292
Ogłoszenia o naborze 92682
    Ogłoszenia aktualne 23889
    Ogłoszenia w toku 6618
    Wyniki naboru 122875
Przetargi nieruchomości 128874
Planowanie przestrzenne 33156
Podatki i opłaty 23101
    Podatki i opłaty w roku 2007 759
    Podatki i opłaty w roku 2006 634
    Podatki i opłaty w roku 2010 599
    Podatki i opłaty w roku 2009 1644
Budżet i majątek 7676
    Budżet 19399
    Wykaz mienia 3260
    Sprawozdania 27981
    Opinie RIO 6833
Ochrona środowiska 10868
    Gospodarka odpadami 5038
    Ogłoszenia 92582
    EKOPORTAL 3055
    Decyzje środowiskowe 69806
    Rejestr działalności regulowanej 2841
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 734
    Ogłoszenia, zezwolenia, zarządzenia Wójta 692
    Wnioski i zezwolenia na wycinkę drzew 3333
    Komunikaty WIORN 11426
    Program usuwania azbestu 3431
Kontrole 334
    Zewnętrzne 6760
       2015 1506
       2014 1488
       2012 3730
       2013 966
       2011 642
       2010 1967
       2009 3032
    Komisji Rewizyjnej 678
Procedury załatwiania spraw 50270
    Departamenty / Stanowiska 20906
    Sprawy 36321
Oświadczenia majątkowe 10244
    za 2015 rok 2538
    za 2014 rok 8464
    za 2013 rok 4302
    za 2012 rok 8516
    za 2011 rok 8441
    za 2010 rok 10655
    za 2009 rok 4987
    za 2008 rok 4399
    za 2007 rok 4748
Zezwolenia 5525
Organizacje pozarządowe 25120
Działania na rzecz rodziny 21512
Nagrody i wyróżnienia 6324
Udostępnianie informacji 7106
    Petycje 332
Przydatne strony 4802
Sport i rekreacja 13916
    Rada Sportu 3254
Inne ogłoszenia 325286
Patronat Wójta 7421

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 3204
Rejestr zmian 367022
Redakcja Biuletunu 3548
Instrukcja obsługi 3762
Pliki do pobrania 12439
Mapa serwisu 2489

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 91611

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 6587


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij