czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 40
O Biuletynie 3536
Powiaty i gminy 2655
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 15
    Dane podstawowe 21764
    Kierownictwo urzędu 6186
       Wójt 6523
       Z-ca Wójta 2005
       Sekretarz 3320
       Skarbnik 2631
    Wydziały i stanowiska 9731
    Zadania samorządu 1912
    Statut Gminy 2562
    Regulamin organizacyjny 2529
    Struktura organizacyjna 2829
    Kontakt 3059
Organy Gminy 196
    Rada Gminy 12537
       Przewodniczący Rady Gminy 3213
       Skład Rady Gminy 5235
       Komisje Rady 2602
       Kompetencje Rady Gminy 1777
       Plan pracy Rady Gminy 3201
       Skład Rady Gminy VI kadencji w latach 2010 - 2014 1520
       Skład Rady Gminy V Kadencji w latach 2006 - 2010 1989
    Wójt 45
    Podstawa prawna działania samorządu 1602
Akty prawne 94
    Uchwały Rady Gminy 184075
    Projekty uchwał Rady 2
       2016 1441
       2015 4022
       2014 5977
       2013 5986
       2012 7450
       2011 5485
       2010 4709
    Protokoły z Sesji Rady Gminy 29
       2016 1012
       2015 3468
       2014 5766
       2013 7335
       2012 9179
       2011 4646
    Obwieszczenia Wójta 26109
    Zarządzenia Wójta 373
       2016 2191
       2015 15100
       2013 17433
       2014 16768
       2012 18393
       2011 6349
       2009 1724
       2010 3109
    Oświadczenia Rady Gminy 2504
Jednostki organizacyjne 3000
    Posiadające osobowość prawną 12008
       Status prawny 386
       Zakres działania 347
       Struktura organizacyjna 309
       Godziny pracy 454
       Zamówienia publiczne 14755
       Budżet i majątek 383
       Skargi i wnioski 364
       Kontrole 371
       Ogłoszenia o naborze 381
       Inne ogłoszenia 390
       Organy i pracownicy 473
       Udostępnianie informacji 357
       Kontakt 395
       Rejestry 337
    Jednostki budżetowe 4622
       Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim 6072
          Status prawny 632
          Przedmiot działalności i kompetencje 946
          Organizacja szkoły 1228
          Organy szkoły 863
          Budżet i majątek 698
          Skargi i wnioski 437
          Godziny pracy 393
          Zamówienia publiczne 13934
          Ogłoszenia o naborze 477
          Kontrole 443
          Udostępnianie informacji 426
          Inne ogłoszenia 13581
          Kontakt 399
          Rejestry 402
       Szkoła Podstawowa w Jegłowniku 7054
          Status szkoły 694
          Zakres działania 648
          Organizacja pracy 671
          Organy szkoły 417
          Budżet i majątek 644
          Godziny pracy 723
          Zamówienia publiczne 14133
          Skargi i wnioski 638
          Ogłoszenia o naborze 415
          Kontrole 332
          Udostępnianie informacji 348
          Inne ogłoszenia 13629
          Kontakt 592
          Rejestry 678
       Gimnazjum w Gronowie Elbląskim 5740
          Status szkoły 1157
          Przedmiot działalności i kompetencje 1053
          Organizacja pracy 352
          Organy szkoły 1458
          Budżet i majątek 739
          Godziny pracy 645
          Zamówienia publiczne 14292
          Skargi i wnioski 840
          Ogłoszenia o naborze 436
          Kontrole 389
          Udostępnianie informacji 385
          Inne ogłoszenia 13684
          Kontakt 834
          Rejestry 300
       Przedszkole w Gronowie Elbląskim 6691
          Statut prawny 820
          Zakres działania 876
          Organizacja pracy 364
          Struktura organizacyjna 731
          Budżet i majątek 624
          Zamówienia publiczne 13246
          Skargi i wnioski 673
          Ogłoszenia o naborze 394
          Kontrole 384
          Udostępnianie informacji 350
          Inne ogłoszenia 13512
          Kontakt i godziny pracy 1022
          Rejestry 670
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10263
          Status prawny 376
          Zakres działania 503
          Pracownicy ośrodka 591
          Kontakt 549
          Godziny pracy 477
          Budżet i majątek 470
          Zamówienia publiczne 38321
          Skargi i wnioski 429
          Ogłoszenia o naborze 1659
          Kontrole 426
          Udostępnianie informacji 434
          Inne ogłoszenia 18383
          Rejestry i ewidencje 366
          Program 500 583
          Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 382
Zamierzenia władz 7553
    Strategia Rozwoju Gminy 2707
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1436
    Plan gospodarki odpadami 2186
    Program Ochrony Środowiska 1974
    Program Rozwoju Gmin i Powiatu Elbląskiego 1559
    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1414
    Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 7555
Wybory 6283
    Wybory do Sejmu i Senatu 2174
       2015 9673
       2011 856
    Referendum 3995
    Wybory prezydenckie 1791
       Wybory prezydenckie w 2015 roku 8449
       Wybory prezydenckie w 2010 roku 787
    Wybory do Izby Rolniczej 3399
    Wybory Organów Samorządowych 7267
       Wybory samorządowe w 2014 roku 9430
       Przedterminowe wybory Wójta w 2012 roku 4196
       Wybory samorządowe w 2010 roku 1572
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 3940
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 3914
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku 894
    Ławnicy 972
Straż Gminna 18369
    Informacje Straży Gminnej 8573
Sołectwa - jednostki pomocnicze 9751
    Harmonogram zebrań wiejskich 2314
Zamówienia publiczne 104970
    Zamówienia publiczne aktualne 18572
    Zamówienia publiczne w toku 5381
    Zamówienia publiczne archiwalne 46083
    Wyniki zamówień publicznych 52181
    Wyniki innych postępowań 1861
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 162813
Ogłoszenia o naborze 88344
    Ogłoszenia aktualne 22648
    Ogłoszenia w toku 6381
    Wyniki naboru 105184
Przetargi nieruchomości 110676
Planowanie przestrzenne 29518
Podatki i opłaty 18306
    Podatki i opłaty w roku 2007 630
    Podatki i opłaty w roku 2006 513
    Podatki i opłaty w roku 2010 497
    Podatki i opłaty w roku 2009 1530
Budżet i majątek 6680
    Budżet 15601
    Wykaz mienia 2947
    Sprawozdania 20104
    Opinie RIO 5058
Ochrona środowiska 9487
    Gospodarka odpadami 3881
    Ogłoszenia 74335
    EKOPORTAL 2549
    Decyzje środowiskowe 56686
    Rejestr działalności regulowanej 2290
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 583
    Ogłoszenia, zezwolenia, zarządzenia Wójta 591
    Wnioski i zezwolenia na wycinkę drzew 2332
    Komunikaty WIORN 9414
    Program usuwania azbestu 2660
Kontrole 334
    Zewnętrzne 5838
       2015 1051
       2014 1165
       2012 3023
       2013 814
       2011 469
       2010 1446
       2009 2613
    Komisji Rewizyjnej 568
Procedury załatwiania spraw 38501
    Departamenty / Stanowiska 13767
    Sprawy 22204
Oświadczenia majątkowe 8718
    za 2015 rok 1837
    za 2014 rok 6388
    za 2013 rok 2942
    za 2012 rok 6671
    za 2011 rok 6057
    za 2010 rok 8715
    za 2009 rok 3935
    za 2008 rok 4004
    za 2007 rok 4417
Zezwolenia 4753
Organizacje pozarządowe 19359
Działania na rzecz rodziny 17588
Nagrody i wyróżnienia 5654
Udostępnianie informacji 6014
    Petycje 177
Przydatne strony 3783
Sport i rekreacja 10958
    Rada Sportu 2032
Inne ogłoszenia 271991
Patronat Wójta 5554

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2912
Rejestr zmian 272918
Redakcja Biuletunu 3210
Instrukcja obsługi 3091
Pliki do pobrania 10422
Mapa serwisu 2219

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 91063

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 4169


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij