czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 40
O Biuletynie 4065
Powiaty i gminy 2859
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 15
    Dane podstawowe 23728
    Kierownictwo urzędu 6442
       Wójt 7066
       Z-ca Wójta 2126
       Sekretarz 3543
       Skarbnik 2993
    Wydziały i stanowiska 10825
    Zadania samorządu 2197
    Statut Gminy 3253
    Regulamin organizacyjny 2776
    Struktura organizacyjna 3412
    Kontakt 3565
Organy Gminy 196
    Rada Gminy 13301
       Przewodniczący Rady Gminy 3444
       Skład Rady Gminy 5684
       Komisje Rady 2782
       Kompetencje Rady Gminy 1948
       Plan pracy Rady Gminy 3599
       Skład Rady Gminy VI kadencji w latach 2010 - 2014 2362
       Skład Rady Gminy V Kadencji w latach 2006 - 2010 2260
    Wójt 45
    Podstawa prawna działania samorządu 1901
Akty prawne 94
    Uchwały Rady Gminy 248368
    Projekty uchwał Rady 2
       2016 2516
       2015 4963
       2014 7945
       2013 6948
       2012 9325
       2011 6989
       2010 5611
    Protokoły z Sesji Rady Gminy 29
       2016 1719
       2015 4459
       2014 8113
       2013 9158
       2012 11724
       2011 5340
    Obwieszczenia Wójta 35673
    Zarządzenia Wójta 374
       2016 4394
       2015 19853
       2013 21395
       2014 23259
       2012 24233
       2011 7646
       2009 2235
       2010 4079
    Oświadczenia Rady Gminy 3035
Jednostki organizacyjne 3700
    Posiadające osobowość prawną 12315
       Status prawny 515
       Zakres działania 469
       Struktura organizacyjna 404
       Godziny pracy 561
       Zamówienia publiczne 14928
       Budżet i majątek 507
       Skargi i wnioski 470
       Kontrole 473
       Ogłoszenia o naborze 530
       Inne ogłoszenia 554
       Organy i pracownicy 587
       Udostępnianie informacji 458
       Kontakt 510
       Rejestry 467
    Jednostki budżetowe 5164
       Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim 6621
          Status prawny 969
          Przedmiot działalności i kompetencje 1205
          Organizacja szkoły 1511
          Organy szkoły 1174
          Budżet i majątek 927
          Skargi i wnioski 558
          Godziny pracy 522
          Zamówienia publiczne 14102
          Ogłoszenia o naborze 612
          Kontrole 582
          Udostępnianie informacji 550
          Inne ogłoszenia 13681
          Kontakt 526
          Rejestry 521
       Szkoła Podstawowa w Jegłowniku 8396
          Status szkoły 896
          Zakres działania 948
          Organizacja pracy 861
          Organy szkoły 587
          Budżet i majątek 958
          Godziny pracy 923
          Zamówienia publiczne 14294
          Skargi i wnioski 854
          Ogłoszenia o naborze 552
          Kontrole 458
          Udostępnianie informacji 445
          Inne ogłoszenia 13735
          Kontakt 866
          Rejestry 929
       Gimnazjum w Gronowie Elbląskim 6409
          Status szkoły 1444
          Przedmiot działalności i kompetencje 1245
          Organizacja pracy 457
          Organy szkoły 1866
          Budżet i majątek 1116
          Godziny pracy 998
          Zamówienia publiczne 14614
          Skargi i wnioski 1163
          Ogłoszenia o naborze 562
          Kontrole 516
          Udostępnianie informacji 528
          Inne ogłoszenia 13806
          Kontakt 1149
          Rejestry 418
       Przedszkole w Gronowie Elbląskim 7146
          Statut prawny 1031
          Zakres działania 1273
          Organizacja pracy 463
          Struktura organizacyjna 1082
          Budżet i majątek 847
          Zamówienia publiczne 13432
          Skargi i wnioski 991
          Ogłoszenia o naborze 516
          Kontrole 504
          Udostępnianie informacji 466
          Inne ogłoszenia 13623
          Kontakt i godziny pracy 1202
          Rejestry 1016
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10704
          Status prawny 497
          Zakres działania 615
          Pracownicy ośrodka 694
          Kontakt 636
          Godziny pracy 602
          Budżet i majątek 582
          Zamówienia publiczne 38642
          Skargi i wnioski 550
          Ogłoszenia o naborze 1888
          Kontrole 525
          Udostępnianie informacji 563
          Inne ogłoszenia 19499
          Rejestry i ewidencje 479
          Program 500 983
          Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 730
Zamierzenia władz 8085
    Strategia Rozwoju Gminy 3458
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1646
    Plan gospodarki odpadami 2526
    Program Ochrony Środowiska 2286
    Program Rozwoju Gmin i Powiatu Elbląskiego 1873
    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1828
    Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 8549
Wybory 6399
    Wybory do Sejmu i Senatu 2287
       2015 15470
       2011 1578
    Referendum 5629
    Wybory prezydenckie 2017
       Wybory prezydenckie w 2015 roku 11482
       Wybory prezydenckie w 2010 roku 1672
    Wybory do Izby Rolniczej 3929
    Wybory Organów Samorządowych 7541
       Wybory samorządowe w 2014 roku 13954
       Przedterminowe wybory Wójta w 2012 roku 5721
       Wybory samorządowe w 2010 roku 2649
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 4283
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 6587
       Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku 1794
    Ławnicy 1307
Straż Gminna 20505
    Informacje Straży Gminnej 9495
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10670
    Harmonogram zebrań wiejskich 3057
Zamówienia publiczne 107125
    Zamówienia publiczne aktualne 18726
    Zamówienia publiczne w toku 5558
    Zamówienia publiczne archiwalne 63415
    Wyniki zamówień publicznych 68868
    Wyniki innych postępowań 2206
    Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 176414
Ogłoszenia o naborze 91781
    Ogłoszenia aktualne 23638
    Ogłoszenia w toku 6572
    Wyniki naboru 118736
Przetargi nieruchomości 125290
Planowanie przestrzenne 32530
Podatki i opłaty 22147
    Podatki i opłaty w roku 2007 738
    Podatki i opłaty w roku 2006 611
    Podatki i opłaty w roku 2010 577
    Podatki i opłaty w roku 2009 1617
Budżet i majątek 7514
    Budżet 18607
    Wykaz mienia 3204
    Sprawozdania 26662
    Opinie RIO 6455
Ochrona środowiska 10575
    Gospodarka odpadami 4810
    Ogłoszenia 88669
    EKOPORTAL 2932
    Decyzje środowiskowe 67464
    Rejestr działalności regulowanej 2700
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 711
    Ogłoszenia, zezwolenia, zarządzenia Wójta 669
    Wnioski i zezwolenia na wycinkę drzew 3182
    Komunikaty WIORN 10952
    Program usuwania azbestu 3266
Kontrole 334
    Zewnętrzne 6598
       2015 1441
       2014 1442
       2012 3647
       2013 938
       2011 616
       2010 1884
       2009 2971
    Komisji Rewizyjnej 653
Procedury załatwiania spraw 47776
    Departamenty / Stanowiska 19004
    Sprawy 33817
Oświadczenia majątkowe 9965
    za 2015 rok 2411
    za 2014 rok 8185
    za 2013 rok 3995
    za 2012 rok 8021
    za 2011 rok 7900
    za 2010 rok 10158
    za 2009 rok 4759
    za 2008 rok 4328
    za 2007 rok 4699
Zezwolenia 5435
Organizacje pozarządowe 24095
Działania na rzecz rodziny 20761
Nagrody i wyróżnienia 6202
Udostępnianie informacji 6929
    Petycje 304
Przydatne strony 4618
Sport i rekreacja 13286
    Rada Sportu 3028
Inne ogłoszenia 315449
Patronat Wójta 7101

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 3142
Rejestr zmian 342809
Redakcja Biuletunu 3477
Instrukcja obsługi 3644
Pliki do pobrania 11984
Mapa serwisu 2431

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 91480

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 5921


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij