czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Procedury załatwiania spraw
 Drukuj informację

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2009-04-27 11:59:19 przez Adriana Domańska

Podatek leśny od osób prawnych

Termin załatwienia

miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

Osoba kontaktowa

Adrianna Domańska

Miejsce załatwienia

Referat Finansowy
pokój nr 21

w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 7.00-15.00 oraz środa - 7.30-15.30.

Telefon kontaktowy

055 231-56-13 wewn. 48

Adres e-mail

gminagronowo@gminagronowo.pl

Sposób załatwienia

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy, składając wymagane dokumenty.
W ciągu miesiąca po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Miejsce odbioru

Referat Finansowy
pokój nr 21

Wymagane Dokumenty

1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy lasu.
2. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.
3. Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków.
4. Deklaracja w sprawie podatku leśnego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UG w Gronowie Elbląskim w godzinach pracy Urzędu - jak wyżej).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.

B.
Termin zapłaty podatku lub zapłatę zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz. 613 ze zm. ).
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XIII/101/99 Rady Gminy w Gronowie Elbląskim z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej od zobowiązań podatkowych stanowiących dochód gminy.

C.
Podatek leśny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U.
z 2015r., poz. 613 ze zm. ).
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D.
 Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Elblągu w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E.
Terminy płatności podatku leśnego określa ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 2013, poz. 465)
 
Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty nalezy dokonywać w kasie urzędu - pokój nr 19 lub na konto Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim
Nr Konta - Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie/O.Gronowo Elbląskie 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: gronowo_elblaskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Adriana Domańska Data wytworzenia informacji: 2009-04-27 11:59:13
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Domańska Data udostępnienia informacji: 2009-04-27 11:59:19
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Stawski Artykuł był wyświetlony: 1303
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Stawski Data aktualizacji informacji: 2016-01-08 10:04:00
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij