czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Procedury załatwiania spraw
 Drukuj informację

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2009-04-27 09:07:47 przez Adriana Domańska

Podatek rolny od osób fizycznych

Termin załatwienia

miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

Osoba kontaktowa

Adriana Domańska

Miejsce załatwienia

Referat Finansowy
pokój nr 21

w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 7.00-15.00 oraz środa - 7.30-15.30.

Telefon kontaktowy

055 231-56-13 wewn. 48

Adres e-mail

gminagronowo@gminagronowo.pl

Sposób załatwienia

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy, składając wymagane dokumenty.
W ciągu miesiąca po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Miejsce odbioru

Referat Finansowy
pokój nr 21

Wymagane Dokumenty

1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy gruntów rolnych (dotyczy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy).
2. Podanie o ulgę.
3. Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków.
4. Informacja w sprawie podatku rolnego.

Opłaty


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w Gronowie Elbląskim  w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

B.
Termin płatności, zapłatę podatku lub zaległości można odroczyć lub rozłożyć na raty.
¨ Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.
z 2015r., poz. 613 ze zm. ).
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - uchwała o opłacie prolongacyjnej.

C.
Podatek rolny można umorzyć. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.
z 2015r., poz. 613 ze zm. ).
¨ Podstawa prawna - art.67a §1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U.
z 2015r., poz. 613 ze zm. ).
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D.
 Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E.
Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty

F.
Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) w kasie urzędu - pokój nr 10 lub na konto Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr Konta -  Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie/O.Gronowo Elbląskie 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
Ulgi:

1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa gruntów Skarbu Państwa lub gminy na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (
Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 j.t. z późn. zm. ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.

2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.
 Podmiot udostępniający informację: gronowo_elblaskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Adriana Domańska Data wytworzenia informacji: 2009-04-27 09:07:41
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Domańska Data udostępnienia informacji: 2009-04-27 09:07:47
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Stawski Artykuł był wyświetlony: 1722
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Stawski Data aktualizacji informacji: 2016-01-08 10:28:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij