czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Procedury załatwiania spraw
 Drukuj informację

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2009-01-05 10:03:00 przez Izabela Gajkowska

Podatek od środków transportu

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Izabela Gajkowska

Miejsce załatwienia

Referat Finansowy
pokój nr 18

Telefon kontaktowy

055 231-56-13 wewn. 34

Sposób załatwienia

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1 oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę kupna - sprzedaży.
2. Dowód rejestracyjny - do okazania

Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz UWAGI lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Miejsce odbioru

Referat Finansowy
pokój nr 18

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Gronowo Elbląskie w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie III).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Uwagi

A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. 2015, poz 613)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG.
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XIII/101/99 Rady Gminy w Gronowie Elbląskim z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej od zobowiązań podatkowy stanowiących dochód gminy.
C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
(Dz.U. 2015, poz 613).
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa
(Dz.U. 2015, poz 613), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Elblągu w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 849).
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim
Nr Konta - Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie/O.Gronowo Elbląskie 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r. poz. 849)
2.
Uchwała Nr X/84/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

 Podmiot udostępniający informację: gronowo_elblaskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Gajkowska Data wytworzenia informacji: 2009-01-05 10:02:46
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Gajkowska Data udostępnienia informacji: 2009-01-05 10:03:00
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Stawski Artykuł był wyświetlony: 1735
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Stawski Data aktualizacji informacji: 2016-01-26 13:27:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij