czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Procedury załatwiania spraw
 Drukuj informację

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2009-01-05 09:33:17 przez Adriana Domańska

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Termin załatwienia

miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

Osoba kontaktowa

Adriana Domańska

Miejsce załatwienia

Referat Finansowy
pokój nr 21

Telefon kontaktowy

055 231-56-13 wewn. 48

Sposób załatwienia

Osoby prawne są zobowiązane składać w terminie do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Miejsce odbioru

Referat Finansowy
pokój nr 21

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Gronowo Elbląskie w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

A. Wysokość podatku od nieruchomości określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji.

B.
 Zapłatę podatku lub zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty.
¨ Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz. 613 ze zm. ).
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała nr XIII/101/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w spr...


C.
Podatek rolny można umorzyć. Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zmianami ).
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D.
Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E.
Terminy płatności podatku określa art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 613)
w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 każdego miesiąca:
od lutego do grudnia oraz do 31 stycznia.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty
Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania

F.
Wpłaty należy dokonywać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim
Nr Konta -
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
 Podmiot udostępniający informację: gronowo_elblaskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Adriana Domańska Data wytworzenia informacji: 2009-01-05 09:33:11
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Domańska Data udostępnienia informacji: 2009-01-05 09:33:17
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Stawski Artykuł był wyświetlony: 2089
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Stawski Data aktualizacji informacji: 2016-01-13 07:19:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij