czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Procedury załatwiania spraw
 Drukuj informację

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2009-01-05 09:15:09 przez Adriana Domańska

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Termin załatwienia

miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

Osoba kontaktowa

Adriana Domańska

Miejsce załatwienia

Referat Finansowy
pokój nr 21

Telefon kontaktowy

055 231-56-13 wewn. 48

Sposób załatwienia

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy, składając wymagane dokumenty.
W ciągu miesiąca po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Miejsce odbioru

Referat Finansowy
pokój nr 21

Wymagane Dokumenty

1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy nieruchomości (dotyczy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy).
2. Wykaz nieruchomości według druku informacji do ustalenia podatku od nieruchomości.
3. Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w Gronowie Elbląskim w godzinach pracy Urzędu.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

A. Termin płatności, zapłatę podatku lub zapłatę zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty  Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613 ze zm.).
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XIII/101/99 Rady Gminy w Gronowie Elbląskim z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.


B.
Podatek od nieruchomości można umorzyć.
- Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2015r. poz. 613 ze zm. ).
- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
- Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

C
Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D.
Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty

E.
Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów), w kasie urzędu - pokój nr 19 lub na konto Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim (nr konta podany jest w decyzji podatkowej)
Nr Konta -  Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie/O.Gronowo Elbląskie 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010

 Podmiot udostępniający informację: gronowo_elblaskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Adriana Domańska Data wytworzenia informacji: 2009-01-05 09:15:01
Osoba, która odpowiada za treść: Inspektor ds. wymiaru podatków Data udostępnienia informacji: 2009-01-05 09:15:09
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Stawski Artykuł był wyświetlony: 2083
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Stawski Data aktualizacji informacji: 2016-01-08 10:38:52
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij