czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Mapa serwisu
 Mapa serwisu

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe
Urząd Gminy
      Dane podstawowe
      Kierownictwo urzędu
           Wójt
           Z-ca Wójta
           Sekretarz
           Skarbnik
      Wydziały i stanowiska
      Zadania samorządu
      Statut Gminy
      Regulamin organizacyjny
      Struktura organizacyjna
      Kontakt
Organy Gminy
      Rada Gminy
           Przewodniczący Rady Gminy
           Skład Rady Gminy
           Komisje Rady
           Kompetencje Rady Gminy
           Plan pracy Rady Gminy
           Skład Rady Gminy VI kadencji w latach 2010 - 2014
           Skład Rady Gminy V Kadencji w latach 2006 - 2010
      Wójt
      Podstawa prawna działania samorządu
Akty prawne
      Uchwały Rady Gminy
      Projekty uchwał Rady
           2016
           2015
           2014
           2013
           2012
           2011
           2010
      Protokoły z Sesji Rady Gminy
           2016
           2015
           2014
           2013
           2012
           2011
      Obwieszczenia Wójta
      Zarządzenia Wójta
           2016
           2015
           2013
           2014
           2012
           2011
           2009
           2010
      Oświadczenia Rady Gminy
Jednostki organizacyjne
      Posiadające osobowość prawną
           Status prawny
           Zakres działania
           Struktura organizacyjna
           Godziny pracy
           Zamówienia publiczne
           Budżet i majątek
           Skargi i wnioski
           Kontrole
           Ogłoszenia o naborze
           Inne ogłoszenia
           Organy i pracownicy
           Udostępnianie informacji
           Kontakt
           Rejestry
      Jednostki budżetowe
           Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim
                Status prawny
                Przedmiot działalności i kompetencje
                Organizacja szkoły
                Organy szkoły
                Budżet i majątek
                Skargi i wnioski
                Godziny pracy
                Zamówienia publiczne
                Ogłoszenia o naborze
                Kontrole
                Udostępnianie informacji
                Inne ogłoszenia
                Kontakt
                Rejestry
           Szkoła Podstawowa w Jegłowniku
                Status szkoły
                Zakres działania
                Organizacja pracy
                Organy szkoły
                Budżet i majątek
                Godziny pracy
                Zamówienia publiczne
                Skargi i wnioski
                Ogłoszenia o naborze
                Kontrole
                Udostępnianie informacji
                Inne ogłoszenia
                Kontakt
                Rejestry
           Gimnazjum w Gronowie Elbląskim
                Status szkoły
                Przedmiot działalności i kompetencje
                Organizacja pracy
                Organy szkoły
                Budżet i majątek
                Godziny pracy
                Zamówienia publiczne
                Skargi i wnioski
                Ogłoszenia o naborze
                Kontrole
                Udostępnianie informacji
                Inne ogłoszenia
                Kontakt
                Rejestry
           Przedszkole w Gronowie Elbląskim
                Statut prawny
                Zakres działania
                Organizacja pracy
                Struktura organizacyjna
                Budżet i majątek
                Zamówienia publiczne
                Skargi i wnioski
                Ogłoszenia o naborze
                Kontrole
                Udostępnianie informacji
                Inne ogłoszenia
                Kontakt i godziny pracy
                Rejestry
           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                Status prawny
                Zakres działania
                Pracownicy ośrodka
                Kontakt
                Godziny pracy
                Budżet i majątek
                Zamówienia publiczne
                Skargi i wnioski
                Ogłoszenia o naborze
                Kontrole
                Udostępnianie informacji
                Inne ogłoszenia
                Rejestry i ewidencje
                Program 500
                Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Zamierzenia władz
      Strategia Rozwoju Gminy
      Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      Plan gospodarki odpadami
      Program Ochrony Środowiska
      Program Rozwoju Gmin i Powiatu Elbląskiego
      Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
      Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Wybory
      Wybory do Sejmu i Senatu
           2015
           2011
      Referendum
      Wybory prezydenckie
           Wybory prezydenckie w 2015 roku
           Wybory prezydenckie w 2010 roku
      Wybory do Izby Rolniczej
      Wybory Organów Samorządowych
           Wybory samorządowe w 2014 roku
           Przedterminowe wybory Wójta w 2012 roku
           Wybory samorządowe w 2010 roku
      Wybory do Parlamentu Europejskiego
           Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
           Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku
      Ławnicy
Straż Gminna
      Informacje Straży Gminnej
Sołectwa - jednostki pomocnicze
      Harmonogram zebrań wiejskich
Zamówienia publiczne
      Zamówienia publiczne aktualne
      Zamówienia publiczne w toku
      Zamówienia publiczne archiwalne
      Wyniki zamówień publicznych
      Wyniki innych postępowań
      Zamówienia poniżej 30 tyś. euro
Ogłoszenia o naborze
      Ogłoszenia aktualne
      Ogłoszenia w toku
      Wyniki naboru
Przetargi nieruchomości
Planowanie przestrzenne
Podatki i opłaty
      Podatki i opłaty w roku 2007
      Podatki i opłaty w roku 2006
      Podatki i opłaty w roku 2010
      Podatki i opłaty w roku 2009
Budżet i majątek
      Budżet
      Wykaz mienia
      Sprawozdania
      Opinie RIO
Ochrona środowiska
      Gospodarka odpadami
      Ogłoszenia
      EKOPORTAL
      Decyzje środowiskowe
      Rejestr działalności regulowanej
      Warunki wydania decyzji środowiskowych
      Ogłoszenia, zezwolenia, zarządzenia Wójta
      Wnioski i zezwolenia na wycinkę drzew
      Komunikaty WIORN
      Program usuwania azbestu
Kontrole
      Zewnętrzne
           2015
           2014
           2012
           2013
           2011
           2010
           2009
      Komisji Rewizyjnej
Procedury załatwiania spraw
      Departamenty / Stanowiska
      Sprawy
Oświadczenia majątkowe
      za 2015 rok
      za 2014 rok
      za 2013 rok
      za 2012 rok
      za 2011 rok
      za 2010 rok
      za 2009 rok
      za 2008 rok
      za 2007 rok
Zezwolenia
Organizacje pozarządowe
Działania na rzecz rodziny
Nagrody i wyróżnienia
Udostępnianie informacji
      Petycje
Przydatne strony
Sport i rekreacja
      Rada Sportu
Inne ogłoszenia
Patronat Wójta
Najnowsze informacje
Aktualności
Strona główna
Strona główna


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij