Dofinansowanie podręczników w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”

Ogłoszono: 2012-07-05 09:16:58 przez Sebastian Stawski

Dofinansowanie podręczników w 2012 r.
– „Wyprawka szkolna”

          Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz. 706) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I-IV szkół podstawowych oraz w klasach I zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2012/2013 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.
Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży (w tym w szkołach ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół policealnych).

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 7 września 2012 r.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników zostały opracowane wzory wniosków:
-  druk nr 1 dotyczący uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
- druk nr 2 dotyczący uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży (w tym w szkołach ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół policealnych),
Druki wniosków dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim oraz na stronie internetowej www.bip.gminagronowo.pl

Załączniki
  1. Druk nr 1 - wzór wniosku wraz z instrukcją
  2. Druk nr 2 - wzór wniosku wraz z instrukcją
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r.
 
Pełniąca funkcję
Wójta Gminy
Jadwiga Pliszka
 Podmiot udostępniający informację: gronowo_elblaskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Pliszka Data wytworzenia informacji: 2012-07-05 09:14:05
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Pliszka Data udostępnienia informacji: 2012-07-05 09:16:58
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Stawski Artykuł był wyświetlony: 789
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Stawski Data aktualizacji informacji: 2012-07-05 09:16:58
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »