Dofinansowanie do zakupu podręczników w 2010 roku

Ogłoszono: 2010-06-14 22:48:52 przez Sebastian Stawski

Ogłoszenie
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

w sprawie pomocy finansowej dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników

1. Pomoc finansowa na zakup podręczników dotyczy:
- uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły podstawowej,
- uczniów rozpoczynających naukę w klasie II gimnazjum.

2. Wnioski na w/w pomoc finansową może składać: rodzice, opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny lub inne osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

3. Pomoc w formie dofinansowania przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 ze zmianami), tj. 351 zł.

4. Wnioski należy składać w terminie do 6 września 2010 roku w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza.
Wniosek winien zawierać: dane osobowe dziecka: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców; informację o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym - przykładowy wniosek znajduje się w załączniku
Do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
lub
b) zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
lub
c) w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: gronowo_elblaskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Pliszka Data wytworzenia informacji: 2010-06-14 22:48:38
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Pliszka Data udostępnienia informacji: 2010-06-14 22:48:52
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Stawski Artykuł był wyświetlony: 946
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Stawski Data aktualizacji informacji: 2010-06-14 22:51:23
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »