Podatki i opłaty w roku 2010

Ogłoszono: 2009-12-23 09:57:54 przez Sebastian Stawski

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz.U. 06.136.969 j.t.)

1.a) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. (M. P. 2009.68.886)

2. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz.U. 02.200.1682)

2.a) Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2009r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (M.P. 2009.69.896).

3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. 06.121.844 j.t.).

3.a) Uchwała nr XXV/190/2009 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

3.b) Uchwała nr XXV/189/2009 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

3.c) Uchwała nr XXIV/171/05 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw.

3.d) Uchwała nr XVII/125/08 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 3 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw.

4. Uchwała nr XXV/191/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

5. Na rok 2010 Rada Gminy Gronowo Elbląskie nie określiła stawki na opłatę od posiadania psa, w związku z tym opłata ta w naszej gminie nie obowiązuje

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW (druki informacji i delaracji podatkowych):
 Podmiot udostępniający informację: gronowo_elblaskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Polek Data wytworzenia informacji: 2009-12-16 09:09:23
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Polek Data udostępnienia informacji: 2009-12-23 09:57:54
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Stawski Artykuł był wyświetlony: 1391
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Stawski Data aktualizacji informacji: 2009-12-23 10:07:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »