Statystyki

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 10166
    Statut Gminy 5883
    Wójt 3743
    Regulamin organizacyjny 2177
    Zastępca Wójta 4098
    Skarbnik 4072
    Stanowiska 4958
    Urząd Stanu Cywilnego 2955
    Struktura organizacyjna 3146
    Kontakt 4910
Organy Gminy 7355
    Wójt 3505
    Rada Gminy 4543
       Przewodniczący Rady Gminy 1504
       Komisje Rady Gminy Budry 1512
       Sesje Rady Gminy 10010
       Protokoły z sesji 13831
    Struktura Gminy 682
Jednostki organizacyjne 7511
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach 10807
    Szkoła Podstawowa w Budrach 3629
    Szkoła Podstawowa w Sobiechach 5168
    Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach 3251
    Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 4939
    Jednostki pomocnicze 4825
Zamówienia publiczne 80543
    Zamówienia publiczne aktualne 54606
    Zamówienia publiczne w toku 7178
    Zamówienia publiczne archiwalne 1944
    Wyniki zamówień publicznych 2322
    Wyniki innych postępowa 1523
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 62570
Ogłoszenia o naborze 5542
Akty prawne 5958
    Uchwały Rady Gminy 147851
    Zarządzenia Wójta 54459
    Projekty uchwał 3017
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Majątek i finanse 3172
    Budżet 1691
       Budżet na 2009 r. 1678
       Budżet na 2010 r. 1
       Budżet na 2011 r. 0
       Budżet na 2012 r. 0
       Budżet na 2013 r. 0
       Budżet na 2014 r. 5
    Wykaz mienia 748
    Sprawozdania 2040
Podatki i opłaty 3762
    Podatki i opłaty w 2016 r. 852
    Podatki i opłaty w 2015 r. 1715
    Podatki i opłaty w 2014 r. 1934
    Podatki i opłaty w 2013 r. 2169
    Podatki i opłaty w 2012 r. 3312
    Podatki i opłaty w 2011 r. 3478
    Podatki i opłaty w 2010r. 933
       Podatek od nieruchomości 1545
       Podatek rolny 1519
    Podatki i opłaty w 2009 r. 1694
       Podatek od nieruchomości 1724
       Podatek rolny 1767
    Deklaracje podatkowe 1340
    Deklaracje podatkowe 0
    Opłata skarbowa 2486
    Zwolnienia podatkowe 2032
Obwieszczenia, ogłoszenia 155655
Oświadczenia majątkowe 5409
    Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 621
    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 661
    Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 1415
    Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 4027
    Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 3858
    Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 4592
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 2102
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 3943
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 5726
    Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 2122
    Oświadczenia majątkowe za 2006 r. 1380
    Oświadczenia majątkowe za 2005 r. 1429
    Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 1702
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - na koniec kadencji 2010 - 2014 947
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - początek nowej kadencji 2014 - 2018 1034
Gospodarka nieruchomościami 6364
    Sprzedaż działek 63112
Ochrona środowiska 2804
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 558
    Decyzje środowiskowe 619
    Informacja o środowisku i jego ochronie 2658
Nowy system gospodarki odpadami 8561
    Deklaracje 1483
    Regulamin 1336
Kontrole 2586
Plan gospodarki niskoemisyjnej 6451
Strategie, plany, programy 5830
    Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Budry 2097
    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry 1701
Organizacje pozarządowe 18409
    Wykaz 2269
    Konkursy 37025
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 3630
Meldunki i dowody osobiste 18
Informacje nieudostępniane 3328
Druki do pobrania 7276
PPWOW 3287
    Ogłoszenia konkursowe 73300
    Wyniki konkursów 1471
    Lista usług i aktywności 1497
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budry 5135
Wybory parlamentarne 2015 5053
Referendum 2015 r. 5777
Wybory Prezydenckie 2015 r. 5870
Wybory samorządowe 2014 15017
Wybory do Parlamentu UE - 2014 6041
Wybory parlamentarne 2011 6331
Wybory samorządowe 2010 14361
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 3975
Archiwalny BIP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza 556
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 5803
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3504
Ponowne wykorzystanie informacji 938

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 144
Statystyka 2365
Rejestr zmian 295402
Redakcja Biuletunu 1858
    Dane adresowe redakcji 1474
Mapa serwisu 1987

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
strona główna 3307