Statystyki

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 10036
    Statut Gminy 5484
    Wójt 3614
    Regulamin organizacyjny 2073
    Zastępca Wójta 3951
    Skarbnik 3933
    Stanowiska 4841
    Urząd Stanu Cywilnego 2856
    Struktura organizacyjna 3052
    Kontakt 4807
Organy Gminy 7274
    Wójt 3402
    Rada Gminy 4455
       Przewodniczący Rady Gminy 1422
       Komisje Rady Gminy Budry 1415
       Sesje Rady Gminy 8957
       Protokoły z sesji 13145
    Struktura Gminy 653
Jednostki organizacyjne 7440
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach 9956
    Szkoła Podstawowa w Budrach 3494
    Szkoła Podstawowa w Sobiechach 5010
    Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach 3122
    Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 4840
    Jednostki pomocnicze 4562
Zamówienia publiczne 76173
    Zamówienia publiczne aktualne 54571
    Zamówienia publiczne w toku 7141
    Zamówienia publiczne archiwalne 1913
    Wyniki zamówień publicznych 2291
    Wyniki innych postępowa 1492
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 60832
Ogłoszenia o naborze 5195
Akty prawne 5883
    Uchwały Rady Gminy 138423
    Zarządzenia Wójta 53721
    Projekty uchwał 2871
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Majątek i finanse 3109
    Budżet 1658
       Budżet na 2009 r. 1614
       Budżet na 2010 r. 1
       Budżet na 2011 r. 0
       Budżet na 2012 r. 0
       Budżet na 2013 r. 0
       Budżet na 2014 r. 5
    Wykaz mienia 719
    Sprawozdania 1963
Podatki i opłaty 3695
    Podatki i opłaty w 2016 r. 790
    Podatki i opłaty w 2015 r. 1617
    Podatki i opłaty w 2014 r. 1805
    Podatki i opłaty w 2013 r. 2027
    Podatki i opłaty w 2012 r. 3165
    Podatki i opłaty w 2011 r. 3329
    Podatki i opłaty w 2010r. 903
       Podatek od nieruchomości 1483
       Podatek rolny 1443
    Podatki i opłaty w 2009 r. 1616
       Podatek od nieruchomości 1658
       Podatek rolny 1699
    Deklaracje podatkowe 1310
    Deklaracje podatkowe 0
    Opłata skarbowa 2414
    Zwolnienia podatkowe 1961
Obwieszczenia, ogłoszenia 149329
Oświadczenia majątkowe 5286
    Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 589
    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 594
    Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 1317
    Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 3566
    Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 3424
    Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 4242
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 2018
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 3717
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 5392
    Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 1996
    Oświadczenia majątkowe za 2006 r. 1287
    Oświadczenia majątkowe za 2005 r. 1319
    Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 1586
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - na koniec kadencji 2010 - 2014 863
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - początek nowej kadencji 2014 - 2018 961
Gospodarka nieruchomościami 6296
    Sprzedaż działek 60375
Ochrona środowiska 2743
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 536
    Decyzje środowiskowe 591
    Informacja o środowisku i jego ochronie 2560
Nowy system gospodarki odpadami 7930
    Deklaracje 1408
    Regulamin 1256
Kontrole 2520
Plan gospodarki niskoemisyjnej 5928
Strategie, plany, programy 5566
    Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Budry 2026
    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry 1597
Organizacje pozarządowe 17278
    Wykaz 2176
    Konkursy 36034
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 3504
Meldunki i dowody osobiste 18
Informacje nieudostępniane 3222
Druki do pobrania 6873
PPWOW 3169
    Ogłoszenia konkursowe 72617
    Wyniki konkursów 1398
    Lista usług i aktywności 1418
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budry 4624
Wybory parlamentarne 2015 4583
Referendum 2015 r. 5255
Wybory Prezydenckie 2015 r. 5290
Wybory samorządowe 2014 13883
Wybory do Parlamentu UE - 2014 5597
Wybory parlamentarne 2011 6004
Wybory samorządowe 2010 13757
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 3801
Archiwalny BIP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza 556
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 5558
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3321
Ponowne wykorzystanie informacji 838

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 144
Statystyka 2299
Rejestr zmian 281341
Redakcja Biuletunu 1798
    Dane adresowe redakcji 1415
Mapa serwisu 1920

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
strona główna 3121