czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 9423
    Statut Gminy 4032
    Wójt 3231
    Regulamin organizacyjny 1644
    Zastępca Wójta 3308
    Skarbnik 2934
    Stanowiska 4342
    Urząd Stanu Cywilnego 2267
    Struktura organizacyjna 2584
    Kontakt 4303
Organy Gminy 6789
    Wójt 2946
    Rada Gminy 3881
       Przewodniczący Rady Gminy 972
       Komisje Rady Gminy Budry 901
       Sesje Rady Gminy 5552
       Protokoły z sesji 10326
    Struktura Gminy 497
Jednostki organizacyjne 6997
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach 7515
    Szkoła Podstawowa w Budrach 2773
    Szkoła Podstawowa w Sobiechach 3877
    Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach 2488
    Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 4268
    Jednostki pomocnicze 3436
Zamówienia publiczne 57817
    Zamówienia publiczne aktualne 49929
    Zamówienia publiczne w toku 6863
    Zamówienia publiczne archiwalne 1710
    Wyniki zamówień publicznych 2104
    Wyniki innych postępowa 1306
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 47800
Ogłoszenia o naborze 3712
Akty prawne 5451
    Uchwały Rady Gminy 100387
    Zarządzenia Wójta 50615
    Projekty uchwał 2145
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Majątek i finanse 2733
    Budżet 1466
       Budżet na 2009 r. 1189
       Budżet na 2010 r. 1
       Budżet na 2011 r. 0
       Budżet na 2012 r. 0
       Budżet na 2013 r. 0
       Budżet na 2014 r. 5
    Wykaz mienia 544
    Sprawozdania 1522
Podatki i opłaty 3328
    Podatki i opłaty w 2016 r. 456
    Podatki i opłaty w 2015 r. 1113
    Podatki i opłaty w 2014 r. 1194
    Podatki i opłaty w 2013 r. 1494
    Podatki i opłaty w 2012 r. 2499
    Podatki i opłaty w 2011 r. 2538
    Podatki i opłaty w 2010r. 729
       Podatek od nieruchomości 1153
       Podatek rolny 1169
    Podatki i opłaty w 2009 r. 1209
       Podatek od nieruchomości 1248
       Podatek rolny 1301
    Deklaracje podatkowe 1162
    Deklaracje podatkowe 0
    Opłata skarbowa 1973
    Zwolnienia podatkowe 1700
Obwieszczenia, ogłoszenia 120421
Oświadczenia majątkowe 4766
    Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 400
    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 175
    Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 717
    Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 2505
    Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 2630
    Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3586
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 1664
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 2757
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 4536
    Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 1470
    Oświadczenia majątkowe za 2006 r. 1014
    Oświadczenia majątkowe za 2005 r. 928
    Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 1195
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - na koniec kadencji 2010 - 2014 341
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - początek nowej kadencji 2014 - 2018 498
Gospodarka nieruchomościami 5930
    Sprzedaż działek 50412
Ochrona środowiska 2380
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 402
    Decyzje środowiskowe 466
    Informacja o środowisku i jego ochronie 1870
Nowy system gospodarki odpadami 4314
    Deklaracje 998
    Regulamin 740
Kontrole 2111
Plan gospodarki niskoemisyjnej 3109
Strategie, plany, programy 4213
    Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Budry 1570
    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry 1271
Organizacje pozarządowe 11392
    Wykaz 1814
    Konkursy 27095
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2777
Meldunki i dowody osobiste 18
Informacje nieudostępniane 2516
Druki do pobrania 5056
PPWOW 2509
    Ogłoszenia konkursowe 68918
    Wyniki konkursów 911
    Lista usług i aktywności 1018
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budry 1750
Wybory parlamentarne 2015 1963
Referendum 2015 r. 2368
Wybory Prezydenckie 2015 r. 3023
Wybory samorządowe 2014 8815
Wybory do Parlamentu UE - 2014 3682
Wybory parlamentarne 2011 3998
Wybory samorządowe 2010 10239
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 2940
Archiwalny BIP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza 556
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 4003
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2326
Ponowne wykorzystanie informacji 173

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 144
Statystyka 1919
Rejestr zmian 241464
Redakcja Biuletunu 1466
    Dane adresowe redakcji 1191
Mapa serwisu 1572

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
strona główna 2300


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij