czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 9590
    Statut Gminy 4278
    Wójt 3345
    Regulamin organizacyjny 1754
    Zastępca Wójta 3463
    Skarbnik 3116
    Stanowiska 4505
    Urząd Stanu Cywilnego 2419
    Struktura organizacyjna 2695
    Kontakt 4411
Organy Gminy 6909
    Wójt 3046
    Rada Gminy 4001
       Przewodniczący Rady Gminy 1090
       Komisje Rady Gminy Budry 1035
       Sesje Rady Gminy 6423
       Protokoły z sesji 11046
    Struktura Gminy 530
Jednostki organizacyjne 7131
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach 8046
    Szkoła Podstawowa w Budrach 2999
    Szkoła Podstawowa w Sobiechach 4133
    Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach 2642
    Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 4376
    Jednostki pomocnicze 3710
Zamówienia publiczne 62606
    Zamówienia publiczne aktualne 54403
    Zamówienia publiczne w toku 6976
    Zamówienia publiczne archiwalne 1767
    Wyniki zamówień publicznych 2162
    Wyniki innych postępowa 1352
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 54280
Ogłoszenia o naborze 3979
Akty prawne 5584
    Uchwały Rady Gminy 108520
    Zarządzenia Wójta 51378
    Projekty uchwał 2288
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Majątek i finanse 2858
    Budżet 1535
       Budżet na 2009 r. 1278
       Budżet na 2010 r. 1
       Budżet na 2011 r. 0
       Budżet na 2012 r. 0
       Budżet na 2013 r. 0
       Budżet na 2014 r. 5
    Wykaz mienia 587
    Sprawozdania 1610
Podatki i opłaty 3424
    Podatki i opłaty w 2016 r. 537
    Podatki i opłaty w 2015 r. 1214
    Podatki i opłaty w 2014 r. 1309
    Podatki i opłaty w 2013 r. 1608
    Podatki i opłaty w 2012 r. 2665
    Podatki i opłaty w 2011 r. 2663
    Podatki i opłaty w 2010r. 762
       Podatek od nieruchomości 1230
       Podatek rolny 1252
    Podatki i opłaty w 2009 r. 1291
       Podatek od nieruchomości 1328
       Podatek rolny 1391
    Deklaracje podatkowe 1202
    Deklaracje podatkowe 0
    Opłata skarbowa 2091
    Zwolnienia podatkowe 1786
Obwieszczenia, ogłoszenia 126513
Oświadczenia majątkowe 4942
    Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 441
    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 291
    Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 806
    Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 2799
    Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 2879
    Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3840
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 1748
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 2987
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 4759
    Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 1588
    Oświadczenia majątkowe za 2006 r. 1087
    Oświadczenia majątkowe za 2005 r. 1009
    Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 1294
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - na koniec kadencji 2010 - 2014 416
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - początek nowej kadencji 2014 - 2018 587
Gospodarka nieruchomościami 6031
    Sprzedaż działek 52985
Ochrona środowiska 2485
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 447
    Decyzje środowiskowe 498
    Informacja o środowisku i jego ochronie 1988
Nowy system gospodarki odpadami 5100
    Deklaracje 1082
    Regulamin 837
Kontrole 2230
Plan gospodarki niskoemisyjnej 3647
Strategie, plany, programy 4524
    Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Budry 1697
    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry 1378
Organizacje pozarządowe 12517
    Wykaz 1900
    Konkursy 32659
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2958
Meldunki i dowody osobiste 18
Informacje nieudostępniane 2680
Druki do pobrania 5443
PPWOW 2675
    Ogłoszenia konkursowe 69885
    Wyniki konkursów 993
    Lista usług i aktywności 1098
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budry 2251
Wybory parlamentarne 2015 2455
Referendum 2015 r. 2963
Wybory Prezydenckie 2015 r. 3554
Wybory samorządowe 2014 9754
Wybory do Parlamentu UE - 2014 4138
Wybory parlamentarne 2011 4354
Wybory samorządowe 2010 10983
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 3107
Archiwalny BIP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza 556
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 4322
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2506
Ponowne wykorzystanie informacji 313

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 144
Statystyka 2030
Rejestr zmian 250424
Redakcja Biuletunu 1547
    Dane adresowe redakcji 1265
Mapa serwisu 1654

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
strona główna 2519


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij