czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 10104
    Statut Gminy 5793
    Wójt 3700
    Regulamin organizacyjny 2149
    Zastępca Wójta 4064
    Skarbnik 4044
    Stanowiska 4934
    Urząd Stanu Cywilnego 2927
    Struktura organizacyjna 3116
    Kontakt 4880
Organy Gminy 7322
    Wójt 3476
    Rada Gminy 4522
       Przewodniczący Rady Gminy 1488
       Komisje Rady Gminy Budry 1486
       Sesje Rady Gminy 9759
       Protokoły z sesji 13735
    Struktura Gminy 669
Jednostki organizacyjne 7478
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach 10479
    Szkoła Podstawowa w Budrach 3581
    Szkoła Podstawowa w Sobiechach 5122
    Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach 3203
    Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 4909
    Jednostki pomocnicze 4718
Zamówienia publiczne 79288
    Zamówienia publiczne aktualne 54597
    Zamówienia publiczne w toku 7164
    Zamówienia publiczne archiwalne 1934
    Wyniki zamówień publicznych 2309
    Wyniki innych postępowa 1511
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 61887
Ogłoszenia o naborze 5364
Akty prawne 5924
    Uchwały Rady Gminy 146423
    Zarządzenia Wójta 54326
    Projekty uchwał 2983
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Majątek i finanse 3142
    Budżet 1678
       Budżet na 2009 r. 1664
       Budżet na 2010 r. 1
       Budżet na 2011 r. 0
       Budżet na 2012 r. 0
       Budżet na 2013 r. 0
       Budżet na 2014 r. 5
    Wykaz mienia 739
    Sprawozdania 2014
Podatki i opłaty 3724
    Podatki i opłaty w 2016 r. 837
    Podatki i opłaty w 2015 r. 1699
    Podatki i opłaty w 2014 r. 1913
    Podatki i opłaty w 2013 r. 2138
    Podatki i opłaty w 2012 r. 3283
    Podatki i opłaty w 2011 r. 3441
    Podatki i opłaty w 2010r. 921
       Podatek od nieruchomości 1529
       Podatek rolny 1498
    Podatki i opłaty w 2009 r. 1660
       Podatek od nieruchomości 1707
       Podatek rolny 1751
    Deklaracje podatkowe 1327
    Deklaracje podatkowe 0
    Opłata skarbowa 2470
    Zwolnienia podatkowe 2013
Obwieszczenia, ogłoszenia 154251
Oświadczenia majątkowe 5358
    Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 610
    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 646
    Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 1388
    Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 3934
    Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 3715
    Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 4462
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 2068
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 3888
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 5646
    Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 2078
    Oświadczenia majątkowe za 2006 r. 1344
    Oświadczenia majątkowe za 2005 r. 1377
    Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 1644
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - na koniec kadencji 2010 - 2014 928
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - początek nowej kadencji 2014 - 2018 1014
Gospodarka nieruchomościami 6332
    Sprzedaż działek 62540
Ochrona środowiska 2773
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 550
    Decyzje środowiskowe 608
    Informacja o środowisku i jego ochronie 2631
Nowy system gospodarki odpadami 8383
    Deklaracje 1463
    Regulamin 1316
Kontrole 2555
Plan gospodarki niskoemisyjnej 6296
Strategie, plany, programy 5755
    Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Budry 2081
    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry 1670
Organizacje pozarządowe 18107
    Wykaz 2244
    Konkursy 36657
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 3578
Meldunki i dowody osobiste 18
Informacje nieudostępniane 3290
Druki do pobrania 7153
PPWOW 3241
    Ogłoszenia konkursowe 72998
    Wyniki konkursów 1455
    Lista usług i aktywności 1478
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budry 4972
Wybory parlamentarne 2015 4882
Referendum 2015 r. 5641
Wybory Prezydenckie 2015 r. 5687
Wybory samorządowe 2014 14756
Wybory do Parlamentu UE - 2014 5938
Wybory parlamentarne 2011 6244
Wybory samorządowe 2010 14178
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 3894
Archiwalny BIP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza 556
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 5727
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3459
Ponowne wykorzystanie informacji 902

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 144
Statystyka 2334
Rejestr zmian 294282
Redakcja Biuletunu 1827
    Dane adresowe redakcji 1458
Mapa serwisu 1952

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
strona główna 3264


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij