czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 9474
    Statut Gminy 4126
    Wójt 3281
    Regulamin organizacyjny 1692
    Zastępca Wójta 3372
    Skarbnik 3004
    Stanowiska 4396
    Urząd Stanu Cywilnego 2336
    Struktura organizacyjna 2617
    Kontakt 4347
Organy Gminy 6826
    Wójt 2999
    Rada Gminy 3924
       Przewodniczący Rady Gminy 1019
       Komisje Rady Gminy Budry 951
       Sesje Rady Gminy 6010
       Protokoły z sesji 10592
    Struktura Gminy 508
Jednostki organizacyjne 7043
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach 7768
    Szkoła Podstawowa w Budrach 2841
    Szkoła Podstawowa w Sobiechach 3993
    Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach 2554
    Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 4306
    Jednostki pomocnicze 3540
Zamówienia publiczne 59644
    Zamówienia publiczne aktualne 51525
    Zamówienia publiczne w toku 6909
    Zamówienia publiczne archiwalne 1730
    Wyniki zamówień publicznych 2126
    Wyniki innych postępowa 1324
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 50182
Ogłoszenia o naborze 3808
Akty prawne 5494
    Uchwały Rady Gminy 103214
    Zarządzenia Wójta 50948
    Projekty uchwał 2207
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Majątek i finanse 2772
    Budżet 1493
       Budżet na 2009 r. 1228
       Budżet na 2010 r. 1
       Budżet na 2011 r. 0
       Budżet na 2012 r. 0
       Budżet na 2013 r. 0
       Budżet na 2014 r. 5
    Wykaz mienia 554
    Sprawozdania 1551
Podatki i opłaty 3357
    Podatki i opłaty w 2016 r. 482
    Podatki i opłaty w 2015 r. 1157
    Podatki i opłaty w 2014 r. 1236
    Podatki i opłaty w 2013 r. 1537
    Podatki i opłaty w 2012 r. 2567
    Podatki i opłaty w 2011 r. 2587
    Podatki i opłaty w 2010r. 741
       Podatek od nieruchomości 1185
       Podatek rolny 1202
    Podatki i opłaty w 2009 r. 1239
       Podatek od nieruchomości 1274
       Podatek rolny 1335
    Deklaracje podatkowe 1173
    Deklaracje podatkowe 0
    Opłata skarbowa 2017
    Zwolnienia podatkowe 1740
Obwieszczenia, ogłoszenia 123239
Oświadczenia majątkowe 4851
    Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 417
    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 221
    Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 750
    Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 2669
    Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 2753
    Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3729
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 1698
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 2841
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 4671
    Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 1515
    Oświadczenia majątkowe za 2006 r. 1044
    Oświadczenia majątkowe za 2005 r. 952
    Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 1230
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - na koniec kadencji 2010 - 2014 367
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - początek nowej kadencji 2014 - 2018 537
Gospodarka nieruchomościami 5964
    Sprzedaż działek 51638
Ochrona środowiska 2414
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 418
    Decyzje środowiskowe 476
    Informacja o środowisku i jego ochronie 1911
Nowy system gospodarki odpadami 4632
    Deklaracje 1033
    Regulamin 783
Kontrole 2155
Plan gospodarki niskoemisyjnej 3329
Strategie, plany, programy 4348
    Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Budry 1635
    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry 1328
Organizacje pozarządowe 11835
    Wykaz 1844
    Konkursy 29119
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2841
Meldunki i dowody osobiste 18
Informacje nieudostępniane 2571
Druki do pobrania 5216
PPWOW 2568
    Ogłoszenia konkursowe 69303
    Wyniki konkursów 938
    Lista usług i aktywności 1045
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budry 1947
Wybory parlamentarne 2015 2155
Referendum 2015 r. 2589
Wybory Prezydenckie 2015 r. 3235
Wybory samorządowe 2014 9122
Wybory do Parlamentu UE - 2014 3875
Wybory parlamentarne 2011 4133
Wybory samorządowe 2010 10524
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 2995
Archiwalny BIP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza 556
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 4142
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2392
Ponowne wykorzystanie informacji 231

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 144
Statystyka 1955
Rejestr zmian 244711
Redakcja Biuletunu 1496
    Dane adresowe redakcji 1214
Mapa serwisu 1602

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
strona główna 2378


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij