czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 9798
    Statut Gminy 4771
    Wójt 3445
    Regulamin organizacyjny 1839
    Zastępca Wójta 3607
    Skarbnik 3531
    Stanowiska 4626
    Urząd Stanu Cywilnego 2581
    Struktura organizacyjna 2824
    Kontakt 4517
Organy Gminy 7070
    Wójt 3139
    Rada Gminy 4160
       Przewodniczący Rady Gminy 1217
       Komisje Rady Gminy Budry 1168
       Sesje Rady Gminy 6978
       Protokoły z sesji 11616
    Struktura Gminy 583
Jednostki organizacyjne 7280
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach 8760
    Szkoła Podstawowa w Budrach 3233
    Szkoła Podstawowa w Sobiechach 4569
    Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach 2819
    Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 4578
    Jednostki pomocnicze 4009
Zamówienia publiczne 68459
    Zamówienia publiczne aktualne 54476
    Zamówienia publiczne w toku 7055
    Zamówienia publiczne archiwalne 1837
    Wyniki zamówień publicznych 2221
    Wyniki innych postępowa 1412
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 57210
Ogłoszenia o naborze 4583
Akty prawne 5732
    Uchwały Rady Gminy 118286
    Zarządzenia Wójta 52350
    Projekty uchwał 2480
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Majątek i finanse 2993
    Budżet 1587
       Budżet na 2009 r. 1422
       Budżet na 2010 r. 1
       Budżet na 2011 r. 0
       Budżet na 2012 r. 0
       Budżet na 2013 r. 0
       Budżet na 2014 r. 5
    Wykaz mienia 642
    Sprawozdania 1802
Podatki i opłaty 3558
    Podatki i opłaty w 2016 r. 651
    Podatki i opłaty w 2015 r. 1348
    Podatki i opłaty w 2014 r. 1441
    Podatki i opłaty w 2013 r. 1763
    Podatki i opłaty w 2012 r. 2911
    Podatki i opłaty w 2011 r. 2971
    Podatki i opłaty w 2010r. 836
       Podatek od nieruchomości 1277
       Podatek rolny 1293
    Podatki i opłaty w 2009 r. 1420
       Podatek od nieruchomości 1474
       Podatek rolny 1511
    Deklaracje podatkowe 1245
    Deklaracje podatkowe 0
    Opłata skarbowa 2201
    Zwolnienia podatkowe 1850
Obwieszczenia, ogłoszenia 135009
Oświadczenia majątkowe 5099
    Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 502
    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 427
    Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 1058
    Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 3020
    Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 3037
    Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3986
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 1824
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 3373
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 4896
    Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 1739
    Oświadczenia majątkowe za 2006 r. 1149
    Oświadczenia majątkowe za 2005 r. 1083
    Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 1400
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - na koniec kadencji 2010 - 2014 621
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - początek nowej kadencji 2014 - 2018 715
Gospodarka nieruchomościami 6163
    Sprzedaż działek 54542
Ochrona środowiska 2606
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 477
    Decyzje środowiskowe 530
    Informacja o środowisku i jego ochronie 2303
Nowy system gospodarki odpadami 6278
    Deklaracje 1196
    Regulamin 1020
Kontrole 2381
Plan gospodarki niskoemisyjnej 4514
Strategie, plany, programy 4973
    Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Budry 1853
    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry 1447
Organizacje pozarządowe 14608
    Wykaz 2007
    Konkursy 33954
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 3206
Meldunki i dowody osobiste 18
Informacje nieudostępniane 2935
Druki do pobrania 5979
PPWOW 2898
    Ogłoszenia konkursowe 71113
    Wyniki konkursów 1165
    Lista usług i aktywności 1260
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budry 3278
Wybory parlamentarne 2015 3294
Referendum 2015 r. 4015
Wybory Prezydenckie 2015 r. 3990
Wybory samorządowe 2014 11362
Wybory do Parlamentu UE - 2014 4487
Wybory parlamentarne 2011 5111
Wybory samorządowe 2010 12250
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 3484
Archiwalny BIP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza 556
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 4869
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2832
Ponowne wykorzystanie informacji 521

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 144
Statystyka 2149
Rejestr zmian 261833
Redakcja Biuletunu 1676
    Dane adresowe redakcji 1308
Mapa serwisu 1772

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
strona główna 2711


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij