czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 9914
    Statut Gminy 5188
    Wójt 3514
    Regulamin organizacyjny 1959
    Zastępca Wójta 3783
    Skarbnik 3757
    Stanowiska 4713
    Urząd Stanu Cywilnego 2716
    Struktura organizacyjna 2951
    Kontakt 4679
Organy Gminy 7154
    Wójt 3272
    Rada Gminy 4314
       Przewodniczący Rady Gminy 1316
       Komisje Rady Gminy Budry 1293
       Sesje Rady Gminy 8025
       Protokoły z sesji 12374
    Struktura Gminy 617
Jednostki organizacyjne 7346
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach 9234
    Szkoła Podstawowa w Budrach 3336
    Szkoła Podstawowa w Sobiechach 4781
    Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach 2965
    Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 4693
    Jednostki pomocnicze 4264
Zamówienia publiczne 71934
    Zamówienia publiczne aktualne 54514
    Zamówienia publiczne w toku 7104
    Zamówienia publiczne archiwalne 1878
    Wyniki zamówień publicznych 2254
    Wyniki innych postępowa 1450
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 58858
Ogłoszenia o naborze 4866
Akty prawne 5797
    Uchwały Rady Gminy 127685
    Zarządzenia Wójta 52994
    Projekty uchwał 2684
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Majątek i finanse 3038
    Budżet 1620
       Budżet na 2009 r. 1508
       Budżet na 2010 r. 1
       Budżet na 2011 r. 0
       Budżet na 2012 r. 0
       Budżet na 2013 r. 0
       Budżet na 2014 r. 5
    Wykaz mienia 681
    Sprawozdania 1873
Podatki i opłaty 3618
    Podatki i opłaty w 2016 r. 722
    Podatki i opłaty w 2015 r. 1497
    Podatki i opłaty w 2014 r. 1634
    Podatki i opłaty w 2013 r. 1916
    Podatki i opłaty w 2012 r. 3030
    Podatki i opłaty w 2011 r. 3158
    Podatki i opłaty w 2010r. 863
       Podatek od nieruchomości 1381
       Podatek rolny 1376
    Podatki i opłaty w 2009 r. 1519
       Podatek od nieruchomości 1572
       Podatek rolny 1615
    Deklaracje podatkowe 1277
    Deklaracje podatkowe 0
    Opłata skarbowa 2289
    Zwolnienia podatkowe 1899
Obwieszczenia, ogłoszenia 142146
Oświadczenia majątkowe 5172
    Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 533
    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 501
    Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 1211
    Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 3260
    Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 3205
    Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 4118
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 1947
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 3511
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 5141
    Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 1881
    Oświadczenia majątkowe za 2006 r. 1215
    Oświadczenia majątkowe za 2005 r. 1221
    Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 1497
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - na koniec kadencji 2010 - 2014 770
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - początek nowej kadencji 2014 - 2018 831
Gospodarka nieruchomościami 6213
    Sprzedaż działek 57338
Ochrona środowiska 2658
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 504
    Decyzje środowiskowe 557
    Informacja o środowisku i jego ochronie 2426
Nowy system gospodarki odpadami 7084
    Deklaracje 1317
    Regulamin 1154
Kontrole 2438
Plan gospodarki niskoemisyjnej 5217
Strategie, plany, programy 5254
    Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Budry 1943
    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry 1509
Organizacje pozarządowe 15955
    Wykaz 2092
    Konkursy 34892
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 3337
Meldunki i dowody osobiste 18
Informacje nieudostępniane 3092
Druki do pobrania 6430
PPWOW 3029
    Ogłoszenia konkursowe 71776
    Wyniki konkursów 1305
    Lista usług i aktywności 1333
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budry 3977
Wybory parlamentarne 2015 3938
Referendum 2015 r. 4619
Wybory Prezydenckie 2015 r. 4567
Wybory samorządowe 2014 12612
Wybory do Parlamentu UE - 2014 4976
Wybory parlamentarne 2011 5559
Wybory samorządowe 2010 12946
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 3619
Archiwalny BIP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza 556
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 5219
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3057
Ponowne wykorzystanie informacji 694

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 144
Statystyka 2211
Rejestr zmian 271009
Redakcja Biuletunu 1732
    Dane adresowe redakcji 1358
Mapa serwisu 1840

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
strona główna 2883


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij