czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 10012
    Statut Gminy 5434
    Wójt 3590
    Regulamin organizacyjny 2048
    Zastępca Wójta 3918
    Skarbnik 3897
    Stanowiska 4806
    Urząd Stanu Cywilnego 2831
    Struktura organizacyjna 3019
    Kontakt 4783
Organy Gminy 7252
    Wójt 3376
    Rada Gminy 4430
       Przewodniczący Rady Gminy 1397
       Komisje Rady Gminy Budry 1390
       Sesje Rady Gminy 8810
       Protokoły z sesji 12966
    Struktura Gminy 643
Jednostki organizacyjne 7425
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach 9792
    Szkoła Podstawowa w Budrach 3461
    Szkoła Podstawowa w Sobiechach 4974
    Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach 3090
    Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 4818
    Jednostki pomocnicze 4513
Zamówienia publiczne 75482
    Zamówienia publiczne aktualne 54561
    Zamówienia publiczne w toku 7132
    Zamówienia publiczne archiwalne 1903
    Wyniki zamówień publicznych 2282
    Wyniki innych postępowa 1482
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 60512
Ogłoszenia o naborze 5125
Akty prawne 5868
    Uchwały Rady Gminy 136351
    Zarządzenia Wójta 53522
    Projekty uchwał 2838
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Majątek i finanse 3095
    Budżet 1649
       Budżet na 2009 r. 1592
       Budżet na 2010 r. 1
       Budżet na 2011 r. 0
       Budżet na 2012 r. 0
       Budżet na 2013 r. 0
       Budżet na 2014 r. 5
    Wykaz mienia 711
    Sprawozdania 1943
Podatki i opłaty 3678
    Podatki i opłaty w 2016 r. 771
    Podatki i opłaty w 2015 r. 1587
    Podatki i opłaty w 2014 r. 1765
    Podatki i opłaty w 2013 r. 1993
    Podatki i opłaty w 2012 r. 3121
    Podatki i opłaty w 2011 r. 3285
    Podatki i opłaty w 2010r. 890
       Podatek od nieruchomości 1458
       Podatek rolny 1421
    Podatki i opłaty w 2009 r. 1592
       Podatek od nieruchomości 1640
       Podatek rolny 1682
    Deklaracje podatkowe 1300
    Deklaracje podatkowe 0
    Opłata skarbowa 2390
    Zwolnienia podatkowe 1943
Obwieszczenia, ogłoszenia 147876
Oświadczenia majątkowe 5272
    Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 578
    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 577
    Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 1295
    Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 3525
    Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 3379
    Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 4212
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 2000
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 3688
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 5338
    Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 1967
    Oświadczenia majątkowe za 2006 r. 1270
    Oświadczenia majątkowe za 2005 r. 1297
    Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 1568
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - na koniec kadencji 2010 - 2014 840
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - początek nowej kadencji 2014 - 2018 943
Gospodarka nieruchomościami 6284
    Sprzedaż działek 59723
Ochrona środowiska 2719
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 525
    Decyzje środowiskowe 582
    Informacja o środowisku i jego ochronie 2533
Nowy system gospodarki odpadami 7755
    Deklaracje 1386
    Regulamin 1235
Kontrole 2509
Plan gospodarki niskoemisyjnej 5777
Strategie, plany, programy 5487
    Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Budry 2006
    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry 1573
Organizacje pozarządowe 16953
    Wykaz 2154
    Konkursy 35811
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 3469
Meldunki i dowody osobiste 18
Informacje nieudostępniane 3201
Druki do pobrania 6773
PPWOW 3136
    Ogłoszenia konkursowe 72484
    Wyniki konkursów 1381
    Lista usług i aktywności 1400
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budry 4474
Wybory parlamentarne 2015 4421
Referendum 2015 r. 5094
Wybory Prezydenckie 2015 r. 5098
Wybory samorządowe 2014 13571
Wybory do Parlamentu UE - 2014 5448
Wybory parlamentarne 2011 5915
Wybory samorządowe 2010 13586
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 3767
Archiwalny BIP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza 556
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 5493
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3272
Ponowne wykorzystanie informacji 807

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 144
Statystyka 2286
Rejestr zmian 279338
Redakcja Biuletunu 1785
    Dane adresowe redakcji 1397
Mapa serwisu 1909

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
strona główna 3064


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij