czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 9759
    Statut Gminy 4667
    Wójt 3424
    Regulamin organizacyjny 1820
    Zastępca Wójta 3575
    Skarbnik 3435
    Stanowiska 4607
    Urząd Stanu Cywilnego 2555
    Struktura organizacyjna 2797
    Kontakt 4484
Organy Gminy 7042
    Wójt 3117
    Rada Gminy 4111
       Przewodniczący Rady Gminy 1191
       Komisje Rady Gminy Budry 1145
       Sesje Rady Gminy 6801
       Protokoły z sesji 11531
    Struktura Gminy 576
Jednostki organizacyjne 7249
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach 8615
    Szkoła Podstawowa w Budrach 3195
    Szkoła Podstawowa w Sobiechach 4504
    Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach 2776
    Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 4546
    Jednostki pomocnicze 3957
Zamówienia publiczne 67232
    Zamówienia publiczne aktualne 54468
    Zamówienia publiczne w toku 7042
    Zamówienia publiczne archiwalne 1830
    Wyniki zamówień publicznych 2216
    Wyniki innych postępowa 1407
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 56694
Ogłoszenia o naborze 4477
Akty prawne 5712
    Uchwały Rady Gminy 115785
    Zarządzenia Wójta 52215
    Projekty uchwał 2439
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Majątek i finanse 2968
    Budżet 1582
       Budżet na 2009 r. 1401
       Budżet na 2010 r. 1
       Budżet na 2011 r. 0
       Budżet na 2012 r. 0
       Budżet na 2013 r. 0
       Budżet na 2014 r. 5
    Wykaz mienia 638
    Sprawozdania 1772
Podatki i opłaty 3537
    Podatki i opłaty w 2016 r. 631
    Podatki i opłaty w 2015 r. 1300
    Podatki i opłaty w 2014 r. 1413
    Podatki i opłaty w 2013 r. 1735
    Podatki i opłaty w 2012 r. 2882
    Podatki i opłaty w 2011 r. 2912
    Podatki i opłaty w 2010r. 827
       Podatek od nieruchomości 1271
       Podatek rolny 1288
    Podatki i opłaty w 2009 r. 1408
       Podatek od nieruchomości 1461
       Podatek rolny 1490
    Deklaracje podatkowe 1241
    Deklaracje podatkowe 0
    Opłata skarbowa 2190
    Zwolnienia podatkowe 1838
Obwieszczenia, ogłoszenia 133562
Oświadczenia majątkowe 5060
    Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 497
    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 408
    Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 1016
    Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 2960
    Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 2991
    Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3942
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 1810
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 3324
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 4849
    Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 1720
    Oświadczenia majątkowe za 2006 r. 1137
    Oświadczenia majątkowe za 2005 r. 1066
    Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 1381
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - na koniec kadencji 2010 - 2014 581
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - początek nowej kadencji 2014 - 2018 679
Gospodarka nieruchomościami 6147
    Sprzedaż działek 54233
Ochrona środowiska 2593
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 475
    Decyzje środowiskowe 529
    Informacja o środowisku i jego ochronie 2265
Nowy system gospodarki odpadami 6088
    Deklaracje 1164
    Regulamin 980
Kontrole 2354
Plan gospodarki niskoemisyjnej 4288
Strategie, plany, programy 4901
    Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Budry 1834
    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry 1439
Organizacje pozarządowe 14324
    Wykaz 1997
    Konkursy 33727
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 3165
Meldunki i dowody osobiste 18
Informacje nieudostępniane 2886
Druki do pobrania 5898
PPWOW 2850
    Ogłoszenia konkursowe 70890
    Wyniki konkursów 1139
    Lista usług i aktywności 1236
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budry 3023
Wybory parlamentarne 2015 3170
Referendum 2015 r. 3872
Wybory Prezydenckie 2015 r. 3916
Wybory samorządowe 2014 11106
Wybory do Parlamentu UE - 2014 4427
Wybory parlamentarne 2011 5002
Wybory samorządowe 2010 12081
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 3411
Archiwalny BIP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza 556
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 4791
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2792
Ponowne wykorzystanie informacji 489

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 144
Statystyka 2124
Rejestr zmian 258698
Redakcja Biuletunu 1647
    Dane adresowe redakcji 1299
Mapa serwisu 1746

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
strona główna 2678


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij