czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 10053
    Statut Gminy 5541
    Wójt 3629
    Regulamin organizacyjny 2088
    Zastępca Wójta 3977
    Skarbnik 3954
    Stanowiska 4855
    Urząd Stanu Cywilnego 2868
    Struktura organizacyjna 3064
    Kontakt 4823
Organy Gminy 7284
    Wójt 3416
    Rada Gminy 4472
       Przewodniczący Rady Gminy 1433
       Komisje Rady Gminy Budry 1427
       Sesje Rady Gminy 9083
       Protokoły z sesji 13279
    Struktura Gminy 656
Jednostki organizacyjne 7448
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach 10057
    Szkoła Podstawowa w Budrach 3515
    Szkoła Podstawowa w Sobiechach 5044
    Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach 3142
    Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 4859
    Jednostki pomocnicze 4593
Zamówienia publiczne 76819
    Zamówienia publiczne aktualne 54575
    Zamówienia publiczne w toku 7142
    Zamówienia publiczne archiwalne 1917
    Wyniki zamówień publicznych 2293
    Wyniki innych postępowa 1494
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 61098
Ogłoszenia o naborze 5224
Akty prawne 5887
    Uchwały Rady Gminy 139418
    Zarządzenia Wójta 53825
    Projekty uchwał 2886
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Majątek i finanse 3116
    Budżet 1661
       Budżet na 2009 r. 1625
       Budżet na 2010 r. 1
       Budżet na 2011 r. 0
       Budżet na 2012 r. 0
       Budżet na 2013 r. 0
       Budżet na 2014 r. 5
    Wykaz mienia 720
    Sprawozdania 1973
Podatki i opłaty 3700
    Podatki i opłaty w 2016 r. 800
    Podatki i opłaty w 2015 r. 1631
    Podatki i opłaty w 2014 r. 1829
    Podatki i opłaty w 2013 r. 2047
    Podatki i opłaty w 2012 r. 3181
    Podatki i opłaty w 2011 r. 3349
    Podatki i opłaty w 2010r. 904
       Podatek od nieruchomości 1489
       Podatek rolny 1450
    Podatki i opłaty w 2009 r. 1626
       Podatek od nieruchomości 1670
       Podatek rolny 1707
    Deklaracje podatkowe 1313
    Deklaracje podatkowe 0
    Opłata skarbowa 2427
    Zwolnienia podatkowe 1971
Obwieszczenia, ogłoszenia 150315
Oświadczenia majątkowe 5304
    Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 594
    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 605
    Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 1330
    Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 3626
    Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 3480
    Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 4265
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 2026
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 3751
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 5439
    Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 2012
    Oświadczenia majątkowe za 2006 r. 1300
    Oświadczenia majątkowe za 2005 r. 1329
    Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 1596
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - na koniec kadencji 2010 - 2014 876
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - początek nowej kadencji 2014 - 2018 972
Gospodarka nieruchomościami 6307
    Sprzedaż działek 60813
Ochrona środowiska 2748
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 537
    Decyzje środowiskowe 594
    Informacja o środowisku i jego ochronie 2573
Nowy system gospodarki odpadami 8008
    Deklaracje 1418
    Regulamin 1269
Kontrole 2526
Plan gospodarki niskoemisyjnej 5991
Strategie, plany, programy 5604
    Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Budry 2036
    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry 1608
Organizacje pozarządowe 17421
    Wykaz 2190
    Konkursy 36198
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 3520
Meldunki i dowody osobiste 18
Informacje nieudostępniane 3237
Druki do pobrania 6919
PPWOW 3179
    Ogłoszenia konkursowe 72724
    Wyniki konkursów 1410
    Lista usług i aktywności 1429
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budry 4690
Wybory parlamentarne 2015 4629
Referendum 2015 r. 5331
Wybory Prezydenckie 2015 r. 5360
Wybory samorządowe 2014 14055
Wybory do Parlamentu UE - 2014 5665
Wybory parlamentarne 2011 6047
Wybory samorządowe 2010 13834
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 3823
Archiwalny BIP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza 556
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 5584
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3344
Ponowne wykorzystanie informacji 847

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 144
Statystyka 2306
Rejestr zmian 282494
Redakcja Biuletunu 1802
    Dane adresowe redakcji 1422
Mapa serwisu 1926

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
strona główna 3142


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij