czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 9843
    Statut Gminy 4889
    Wójt 3478
    Regulamin organizacyjny 1874
    Zastępca Wójta 3706
    Skarbnik 3620
    Stanowiska 4649
    Urząd Stanu Cywilnego 2615
    Struktura organizacyjna 2865
    Kontakt 4566
Organy Gminy 7094
    Wójt 3168
    Rada Gminy 4207
       Przewodniczący Rady Gminy 1240
       Komisje Rady Gminy Budry 1191
       Sesje Rady Gminy 7325
       Protokoły z sesji 11850
    Struktura Gminy 595
Jednostki organizacyjne 7305
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach 8926
    Szkoła Podstawowa w Budrach 3271
    Szkoła Podstawowa w Sobiechach 4646
    Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach 2896
    Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 4624
    Jednostki pomocnicze 4088
Zamówienia publiczne 69741
    Zamówienia publiczne aktualne 54489
    Zamówienia publiczne w toku 7076
    Zamówienia publiczne archiwalne 1852
    Wyniki zamówień publicznych 2233
    Wyniki innych postępowa 1428
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 57775
Ogłoszenia o naborze 4702
Akty prawne 5764
    Uchwały Rady Gminy 121447
    Zarządzenia Wójta 52578
    Projekty uchwał 2547
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Majątek i finanse 3014
    Budżet 1597
       Budżet na 2009 r. 1442
       Budżet na 2010 r. 1
       Budżet na 2011 r. 0
       Budżet na 2012 r. 0
       Budżet na 2013 r. 0
       Budżet na 2014 r. 5
    Wykaz mienia 653
    Sprawozdania 1830
Podatki i opłaty 3586
    Podatki i opłaty w 2016 r. 669
    Podatki i opłaty w 2015 r. 1406
    Podatki i opłaty w 2014 r. 1523
    Podatki i opłaty w 2013 r. 1817
    Podatki i opłaty w 2012 r. 2945
    Podatki i opłaty w 2011 r. 3042
    Podatki i opłaty w 2010r. 846
       Podatek od nieruchomości 1316
       Podatek rolny 1318
    Podatki i opłaty w 2009 r. 1450
       Podatek od nieruchomości 1507
       Podatek rolny 1548
    Deklaracje podatkowe 1263
    Deklaracje podatkowe 0
    Opłata skarbowa 2221
    Zwolnienia podatkowe 1866
Obwieszczenia, ogłoszenia 137256
Oświadczenia majątkowe 5132
    Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 512
    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 445
    Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 1103
    Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 3081
    Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 3103
    Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 4028
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 1856
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 3416
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 4953
    Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 1762
    Oświadczenia majątkowe za 2006 r. 1165
    Oświadczenia majątkowe za 2005 r. 1137
    Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 1423
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - na koniec kadencji 2010 - 2014 687
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - początek nowej kadencji 2014 - 2018 765
Gospodarka nieruchomościami 6187
    Sprzedaż działek 55281
Ochrona środowiska 2627
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 487
    Decyzje środowiskowe 540
    Informacja o środowisku i jego ochronie 2341
Nowy system gospodarki odpadami 6579
    Deklaracje 1236
    Regulamin 1055
Kontrole 2412
Plan gospodarki niskoemisyjnej 4808
Strategie, plany, programy 5081
    Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Budry 1883
    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry 1468
Organizacje pozarządowe 15061
    Wykaz 2033
    Konkursy 34261
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 3265
Meldunki i dowody osobiste 18
Informacje nieudostępniane 2981
Druki do pobrania 6149
PPWOW 2944
    Ogłoszenia konkursowe 71343
    Wyniki konkursów 1197
    Lista usług i aktywności 1285
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budry 3521
Wybory parlamentarne 2015 3510
Referendum 2015 r. 4222
Wybory Prezydenckie 2015 r. 4137
Wybory samorządowe 2014 11753
Wybory do Parlamentu UE - 2014 4644
Wybory parlamentarne 2011 5278
Wybory samorządowe 2010 12507
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 3539
Archiwalny BIP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza 556
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 5012
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2895
Ponowne wykorzystanie informacji 595

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 144
Statystyka 2178
Rejestr zmian 265194
Redakcja Biuletunu 1699
    Dane adresowe redakcji 1322
Mapa serwisu 1805

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
strona główna 2779


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij